Nors rugpjūčio viduryje švenčiama Žolinė kai kam asocijuojasi su vasaros ir rudens sandūra, vasaros darbų pabaigtuvėmis, tikroji šios šventės prasmė yra religinė. Tądien katalikų bažnyčiose minima Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė.

Rajono dvasininkai informuoja, kad mišios bažnyčiose rugpjūčio 15-ąją bus aukojamos tokia tvarka:

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – Žolinės atlaidai. Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos tik 10 val. Bus galimybė už auką įsigyti ir pasišventinti žolynėlių, kuriuos suriš „Carito“ savanoriai.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje mišios bus aukojamos tik 10 val. (12 val. mišių nebus). Bus šventinami žolynai ir derlius.

Dotnuvos bažnyčioje – 10 val. Po mišių, 11 val. grupės „DIAmanti“ koncertas, o 12 val. agapė bendruomenės namuose (vaišės suneštinės).

Pagirių bažnyčioje – 12 val. mišios ir šventinis koncertas, kuriame dalyvaus solistai M. Stankevičius, N. Noreika ir K. Činikaitė-Stankevičienė bei akompaniatorė A. Juršienė. 13 val. agapė miestelio parke.

Šėtos bažnyčioje – mišios 12 val. Po mišių, 13 val. šventinis koncertas Šėtos kultūros centre. Čia taip pat nuo 10 val. bus galima aplankyti Laimos Dzigaitės žolynų grafikos parodą.

Pajieslio bažnyčioje – mišios 9.30 val.

Gudžiūnų bažnyčioje – 11 val.

Krakių bažnyčioje – 12.30 val.

Josvainių bažnyčioje – Žolinės atlaidai 12.30 val.

Pernaravos bažnyčioje – 11 val.

Įprastai, pagal seną tradiciją, tikintieji, ateidami į Žolinės mišias, atsineša pašventinti suskintų žolynų puokštes, grūdus ar net savo užaugintų naujojo derliaus vaisių. Po mišių, pasak etnologų, būdavo įprasta lankytis svečiuose, vaišintis.

Parengta pagal parapijų inf.

,,Kėdainių mugės“ arch. nuotr.

Panašios naujienos