Nuo 2020 m. liepos 1 dienos panaikinus verslo liudijimus auklėms, automobilių remontininkams ir statybų darbus atliekantiems, jie galės mokėti savo vykdomos veiklos mokesčius pagal išsiimtą individualios veiklos pažymą.

Seimui praėjusių metų pabaigoje pakoregavus mokestinę sistemą, kai kurie gyventojai galėjo dirbti su verslo liudijimais tik iki šių metų birželio 30 d. Nuo liepos 1-osios pastatų remontininkai bei apdailininkai, automobilių meistrai, santechnikai, elektrikai, buitinių prietaisų taisytojai ir vaikų auklės jau galės užsiiminėti individualia veikla tik gavę individualios veiklos pažymas arba gales rinktis kitą veiklos formą.

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma užsiimantys gyventojai galės mokėti mokesčius dvejais būdais.

  • 15% nuo gautų pajamų, iš kurių negali būti atskaitomos jokios sąnaudos, kai komunalinių paslaugų kompensavimas nėra įtraukiamas į apmokestinamas pajamas
  • Turės susimokėti už tiek verslo liudijimų, kiek norės nuomoti gyvenamosios paskirties objektų, jei jie jis turi kitokius unikalius numerius NT registre. Pvz. Jei gyventojas nuomojo butą, ir garažą, jam reikės turėti 2 verslo liudijimus arba rinktis mokėti 15% nuo gautų pajamų.

Taip pat nuo 2020 07 01 panaikinti verslo liudijimai šioms veikloms:

Vaikų priežiūra. Ateinančių auklių, išskyrus neįgalius asmenis ir kitus pilnamečius asmenis priežiūros veikla. Lieka VL neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla.

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Su statyba susijusių remonto darbų:

  • Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)
  • Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas
  • Statybos baigimo apdailos darbai. Išimtis: nepanaikinti VL pastatų po statybos valymo darbai ir specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas jei tai nėra pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbai).

Žinoma, išsigąsti pokyčių nereikia. Esminis skirtumas tarp veiklos vykdymo su verslo liudijimu ir darbo su individualios veiklos pažyma yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar vadinamą patentą, iš anksto reikėdavo sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Gauti individualios veiklos pažymą yra visiškai paprasta ir užtrunka vos kelias minutes, o geriausia yra tai, kad imtis individualios veiklos galima jau nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo dienos. Be to, individualios veiklos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui, taigi nereikia jo nuolat pratęsti. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI sritį, taip pat nuvykus į VMI padalinį.

Užsiimant individualia veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t. y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

Renkantis verslo formą reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų: užsiimti individualia veikla yra paprasčiau – nereikia steigti įmonės, kurti įmonės valdymo struktūros, reikalingos mažesnės pradinės investicijos.

Ketinant Lietuvoje steigti įmonę, pirmiausia turėtumėte nuspręsti, kokios rūšies įmonė yra tinkamiausia Jūsų tikslams įgyvendinti. Reikėtų atsakyti sau į klausimą, ar norite dirbti (investuoti) vienas, ar kartu su partneriu/partneriais. Įvertinus norimą prisiimti riziką, galėtumėte rinktis ribotos atsakomybės įmonę – pavyzdžiui, uždarąją akcinę bendrovę ar mažąją bendriją, arba neribotos atsakomybės įmonę – individualią įmonę. Skirtingų teisinių formų įmonių skiriasi atsakomybės laipsnis, steigėjų skaičius, šių įmonių dalyvių (pvz., mažosios bendrijos narių, uždarosios akcinės bendrovės akcininkų, darbuotojų) iš įmonės gautų pajamų apmokestinimo tvarka.

Sandra Barzdienė, VšĮ „Versli Lietuva“ Regionų koordinatorė.
Teikia konsultacijas verslo pradžios klausimais Bendradarbystės centre „Spiečius“, Kėdainiai, Didžiosios rinkos aikštė 4.

Panašios naujienos