Kėdainiečiai kviečiami susipažinti su parengtu Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginiu veiklos planu ir iki sausio 29 dienos pateikti savo pasiūlymus.

Strateginį veikos planą sudaro 11 programų. Tai  – trejų 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Planas sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Jo įgyvendinimui bus naudojamos ne tik savivaldybės biudžeto, tačiau ir kitos lėšos – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pinigai, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir kitos.

Susipažinti su planu galima čia: https://kedainiai.lt/aktualijos/susipazinkite-su-parengtu-kedainiu-rajono-savivaldybes-20222024-m.-strateginio-veiklos-plano-projektu/1580

Panašios naujienos