Registrų centro duomenimis, 2019 metų gruodžio 31 dieną rajone buvo registruota 1 219 įmonių. Žymiai daugiau nei 2018 metais. Naujai įregistruotų įmonių skaičius išaugo net 30 procentų. Jeigu 2018 metais tokių buvo tik 61, tai 2019-aisiais – 80.

Karaliauja MB

Pasak Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro vadovės Dainos Balasevičienės, registruojasi vis daugiau mažųjų bendrijų (MB). Pasirodo, tai šiuo metu bene labiausiai pasitvirtinusi verslo vystymo forma.

„Mažoji bendrija turėtų būti šeimos verslas, kai norima užsidirbti papildomų pajamų, nes tam ši verslo forma labai tinka, arba, jeigu pradedi verslą ir neturi lėšų, tuomet nebūtina turėti pinigų įstatiniam kapitalui formuoti. Šia forma ypač naudojasi jaunimas. Dar vienas privalumas, kad bet kada mažąją bendriją galima performuoti į uždarąją akcinę bendrovę. MB forma tikrai pasiteisinusi ir mokesčių prasme, nes mažesni mokesčiai“, – sakė D. Balasevičienė.

Kam teikiama parama

Rajone įregistruotos įmonės gali pasinaudoti Smulkiojo verslo rėmimo fondo parama, kurios nauja tvarka buvo patvirtinta praėjusių metų gruodžio pabaigoje.

„Gera žinia, kad parama teikiama individualią veiklą vykdantiems asmenims pagal pažymą arba verslo liudijimą, ūkininkams, labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, kuriose dirba iki 50 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija dešimt milijonų“, – sakė D. Balasevičienė.

Minėti verslo subjektai turi būti registruoti ir vykdyti veiklą Kėdainių rajone.

Kiek galima gauti

Smulkiojo verslo rėmimo fondo parama smulkiojo verslo subjektams galima naudotis ne daugiau kaip tris kartus per tris metus. Bendra suteikiama parama vienam smulkiojo verslo subjektui per trejus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus) metus negali viršyti 4 000 Eur.

„Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, atsižvelgiant į šias prioritetines kryptis: verslą pradedantiems verslo subjektams, vykdantiems tautinio paveldo, tradicinių amatų plėtrą, kurių veikla (gali būti ir sezoninė) plečiama ar kuriama nauja senamiestyje, miesto parkuose bei kaimiškoje rajono dalyje, kurie kuria naujas darbo vietas, jaunimo nuo 18 iki 29 metų verslo skatinimas, vyresnių nei 50 metų asmenų verslo skatinimas, neįgaliųjų asmenų verslo skatinimas, inovatyvaus, netradicinio verslo kūrėjams“, – paramos gavimo sąlygas vardijo D. Balasevičienė.

Kokie dydžiai nustatyti

Pasak pašnekovės, taip pat nustatytos finansinės paramos priemonės ir maksimalūs paramos dydžiai vienam paramos gavėjui. Iš viso yra numatyta dešimt priemonių, pagal kurias verslininkai galės naudotis parama.

„Dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo kūrimui ar verslo plėtros projektams įgyvendinti, išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms. Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus. Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui – kompensuojama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius“, – sakė D.  Balasevičienė.

Jeigu norite mokytis

Taip pat verslininkas gali tikėtis paramos, jeigu nori kelti kvalifikaciją, tobulintis, nes dar viena priemonė skirta būtent tam.

„Tai – seminarų, mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams, ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės, darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius“, – teigė D. Balasevičienė.

Tokiu atveju kompensuojama iki 100 proc. smulkiojo verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus vienam smulkiojo verslo subjektui.

Rengimo kompensavimui

Įstaigos vadovės teigimu, viena iš priemonių skirta verslo planų, investicinių projektų ir kt. dokumentų rengimo išlaidų kompensavimui smulkiojo verslo subjektams.

„Šiuo atveju kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo išlaidoms kompensuoti“, – pabrėžė D. Balasevičienė.

Vyksite į parodas?

Taip pat gali būti padengiamas ir smulkiojo verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas.

„Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminių leidinių spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui“, – aiškino D. Balasevičienė.

Dalyvavus užsienyje − kompensuojama iki 1 000 Eur per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų.

Dalyvavus Lietuvoje – kompensuojama iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų.

Jauniems verslininkams

Galimas ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis kompensavimas. Jaunojo verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš dvejus metus) kompensuojama reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų ir viešinimo paslaugų išlaidas.

Pirmaisiais veiklos metais iki 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur, antraisiais − iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur.

Įrangos įsigijimui

D. Balasevičienės teigimu, finansinė parama gali būti skiriama įrangos ir darbo priemonių įsigijimui, kai smulkiojo verslo subjektas kuria naujas darbo vietas, kurias privalo išlaikyti ne mažiau kaip vienerius metus nuo darbo vietos įsteigimo.

Tokiu atveju skiriama iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą. Sukūrus dvi ir daugiau darbo vietų − iki 4 000 Eur vienam paramos gavėjui

Parama skiriama įrangos / technikos įsigijimui, atitinkančioms nurodytus verslo krypties reikalavimus, įskaitant ir sezoninį verslą (įmonėms, nuo paraiškos pateikimo veiklą registravusioms ne vėliau kaip prieš vienerius metus). M1 klasės transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma.

Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

Tuomet kompensuojama iki 60 procentų išlaidų, kai maksimali paramos suma − iki 3 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.

Kūrėjams ir nuomotojams

Internetinės svetainės, internetinės programėlės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti pradedantiems verslą subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus). Šiuo atveju kompensuojama iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur.

„Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms iš dalies padengti – steigimo dokumentų rengimo paslaugų išlaidoms, mokestis notarui ir Registrų centrui. Šiuo atveju kompensuojama iki 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur“, – teigė D. Balasevičienė.

Galimas ir negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas (įregistruotoms sutartims Nekilnojamojo turto registre) veiklą pradedantiems verslo subjektams, kurie nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus.

Tada kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 5 Eur/ kv. m ir ne daugiau kaip 500 Eur.

Populiariausia forma
Šių metų sausio 1 dieną Smulkiojo verslo rėmimo fonde buvo daugiau kaip 162 000 Eur.

„2019 metais smulkiojo verslo rėmimo fondo parama pasinaudojo dvidešimt verslo subjektų, kuriems buvo išmokėta 11 270 Eur. Populiariausia paramos forma praeitais metais, kuria naudojosi verslininkai, buvo internetinės svetainės sukūrimo išlaidų kompensavimas“, – vardijo D. Balasevičienė.

Panašios naujienos