KUR VEIKIA PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?
1) Savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta paslaugoms Kėdainių
rajono savivaldybės ribose bei hemodializei):
2) Valstybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta paslaugoms į gretimą ar
tolimesnę savivaldybę, yra pervežamas tarp Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ),

KOKIOMS PASLAUGOMS VYKSTANT GALIMA NAUDOTIS ŠIA PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?
• kai vykstama planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų bei vykstama iš jų į gyvenamąją
vietą;
• kai vykstama planinių sveikatos priežiūros paslaugų į dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir
grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
• kai vykstama planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų – medicininė reabilitacija ir
ankstyvoji vaikų raidos sutrikimų reabilitacija;
• kai vykstama iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolimesniam gydymui, procedūroms ar
tyrimams atlikti;
• kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir/ar grįžtama po jo į gyvenamąją vietą;
• kai vykstama planinių hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
• kai vykstama į ASPĮ dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
• kai grįžtama iš SPS po suteiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, kai nereikalingas
stacionarinis gydymas;

KAS GALI NAUDOTIS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?
✓ 75 metų ar vyresni pacientai, turintys mažas pajamas;
✓ 55% ar mažesnį darbingumą bei mažas pajamas turintys pacientai;
✓ Specialiuosius poreikius bei mažas pajamas turintys pacientai;
✓ Neįgalumą bei mažas pajamas turintys pacientai;
✓ Pavėžėjimas reikalingas dėl medicininių priežasčių:
• Pacientai turintys judėjimo sutrikimų ir savarankiškai galintys paeiti vos keletą žingsnių;
• Pacientai turintys sveikatos sutrikimų trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją –
psichikos, regos, klausos, kalbos;
• Pacientai vykstantys gydomosioms procedūroms, kai jų sukeliamas šalutinis poveikis apriboja
paciento galimybę naudotis viešuoju ar individualiu transportu – hemodializė, transplantacija,
chemoterapija;
• Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;

KUO SKIRIASI SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS LYGMENS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMAI?
Savivaldybės lygmens pavėžėjimai yra organizuojami savivaldybės įgaliotos įstaigos – Kėdainių
bendruomenės socialinio centro, o valstybės lygmens pavėžėjimai yra organizuojami 1808 Karštosios
linijos.
Jei asmuo vyksta paslaugos gauti savo savivaldybės ribose, jo pavėžėjimą organizuoja savivaldybės
įgaliota įstaiga.
Jei asmeniui paslauga teikiama ne jo gyvenamojoje savivaldybėje, o reikia vykti į gretimą ar tolimesnę
savivaldybę – pavėžėjimas yra valstybinio lygmens ir tokį pavėžėjimą organizuoja 1808 Karštoji linija.

KAS GALI UŽREGISTRUOTI PACIENTĄ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGAI?
Pavėžėjimo paslaugai pacientas registruojasi pats arba jį gali užregistruoti kitas žmogus.
Atšaukti registraciją pavėžėjimui gali tik pats pacientas ar teisiškai jį atstovaujantis asmuo.
Vykimui į gyvenamąją vietą iš ASPĮ po planinio stacionarinio gydymo, vykimui į gyvenamąją vietą iš
SPS ir vykimui tarp ASPĮ registruoja tik asmens sveikatos priežiūros specialistas.

KOKIŲ PACIENTO DUOMENŲ REIKĖS NORINT ATLIKTI REGISTRACIJĄ PAVĖŽĖJIMUI?
Kai registraciją atlieka pats pacientas ar kitas asmuo:
• paciento asmens kodas;
• kontaktinis telefono numeris;
• gydytojo siuntimas;
• tikslus gyvenamosios vietos adresas;
• tikslus asmens sveikatos priežiūros įstaigos adresas.
Jeigu kartu vyksta lydintis asmuo:
• lydinčio asmens vardas ir pavardė;
• lydinčio asmens kontaktinis telefono numeris ir (ar) el. paštas.

AR GALIMA GAUTI PAVĖŽĖJIMO PASLAUGĄ, JEI REIKALINGAS NEĮGALIESIEMS
PRITAIKYTAS AUTOMOBILIS?
Taip, pavėžėjimo paslaugos teikiamos ne tik įprastais, bet ir neįgaliesiems pritaikytais automobiliais.
Svarbu: neįgaliesiems pritaikyti automobiliai nėra aprūpinti pacientui reikalingomis pagalbinėmis
priemonėmis, tokiomis kaip neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ir kt.

KOKIE YRA REGISTRACIJOS ŠIAM PAVĖŽĖJIMUI BEI PAVĖŽĖJIMO ATŠAUKIMO
TERMINAI?
Registruotis dėl pavėžėjimo paslaugos asmuo gali ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. ir ne vėliau kaip prieš
2 darbo dienas iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Jei asmuo negali vykti užregistruotu laiku, privalo atšaukti pavėžėjimo paslaugą: (1) ne vėliau kaip 2
val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra savivaldybės lygmens pavėžėjimas ir (2) ne vėliau kaip 3 val.
iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra valstybės lygmens pavėžėjimas.

KUR KREIPTIS DĖL REGISTRACIJOS PAVĖŽĖJIMUI AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ/DIENOS
CHIRURGIJOS AR DIENOS STACIONARUI/PLANINIŲ STACIONARINIŲ PASLAUGŲ GAUTI?
Jei vykstama hemodializės paslaugoms arba kitai specializuotai sveikatos priežiūros paslaugai gauti
savo gyvenamosios savivaldybės ribose galima kreiptis į savivaldybės įgaliotą įstaigą.
Kėdainių rajono savivaldybės įgaliotos įstaigos kontaktai:
Kėdainių bendruomenės socialinis centras,
Tel.: +370 664 82364
P. Lukšio g. 16, Kėdainiai
Jei pacientas vyksta į gydymo įstaigą, esančią ne jo gyvenamojoje savivaldybėje, kreiptis trumpuoju
numeriu 1808.

KUR KREIPTIS, JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGOS?
Telefono numeriu 1808, dirba visą parą visomis dienomis (24/7).
Elektroniniu paštu – info@1808.lt;

KAIP NUSTATOMOS MAŽOS PAJAMOS?
• Pavėžėjimo paslauga gali pasinaudoti asmenys, kurie be kitų reikalavimų turi teisę į priemokas
už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų. Registracijos metu naudojama
informacinė sistema kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą iš kurios gauna požymį ar asmuo turi teisę į
priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
informacinė sistema pateikia požymį ar pajamos atitinka šį reikalavimą ar ne. Registratoriai
negauna skaičiaus, gauna tik validavimo atsakymą „True/False“, pagal kurį operatoriui rodoma
ar žmogus atitinka keliamą reikalavimą dėl pajamų.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl paciento
priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo.”

SAM inf. ir nuotr.

Panašios naujienos