Kėdainių profesinio rengimo centras (PRC) užbaigė dvejus metus trukusį tarptautinį projektą, 2020 m. lapkritį kartu su partneriais iš VšĮ „eMundus” (Lietuva), IES Districte Maritim ir Associació Meraki Projectes de València (Ispanija) bei Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland ir Stichting Learning Hub Friesland (Nyderlandai) įgyvendintas programos Erasmus+ KA202 Strateginių partnerysčių profesinio mokymo ir rengimo srityje projektas „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ (angl. Digital Tutors: Facing the new generation and challenges) Nr. 2020-1-LT01-KA202-077938. Kėdainiečiai – šio projekto koordinatoriai.

Perėjo į nuotolinį mokymą

Pasaulinė COVID-19 pandemija privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją, skubiai jas diegti bei įgyvendinti savo institucijose. Daugelio Europos švietimo institucijų teiktose ataskaitose buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, ypač dirbant ne techninių ar technologinių profesijų srityse.

Nyderlanduose buvo pasirengta

Nyderlanduose perėjimas į nuotolinį mokymąsi vyko gana sklandžiai, nes technologinė infrastruktūra buvo jau parengta. Šios šalies įprasto mokymo programoje jau buvo skaitmeninių komponentų, o mokiniai turėjo prieigą prie būtinų priemonių namuose. Nepaisant to, staigus karantinas parodė, kad mokyklos ir mokytojai pasirengimui pereiti prie nuotolinio mokymo turėjo mažai laiko. Daugeliu atvejų suplanuotos pamokos buvo sumažintos arba sutrumpintos, kadangi daugiau dėmesio buvo skiriama skaitmeniniams mokymo programos komponentams. Nyderlandų mokytojai turėjo iš naujo įvertinti ir pritaikyti savo mokymo metodus, o tai buvo ypač sudėtinga tiems mokytojams, kurie mažiau susipažinę su švietimo technologijomis.

Paskutinis tarptautinis partnerių susitikimas Kaune.

Ispanijoje – sukurta svetainė

Prasidėjus COVID-19 pandemijai Ispanijos švietimo ir profesinio mokymo ministerija sukūrė internetinę svetainę „Aš mokausi namuose“, kuri pasiūlė naudoti paruoštus internetinius išteklius (medžiagą, mokymo kursus, platformas, įrankius ir kt.). Ši informacija prieinama skirtingoms tikslinėms grupėms (mokytojams ir šeimoms). Mokytojams galima rinktis skaitmeninius išteklius tiek pagal bendrojo ugdymo, tiek pagal profesinio mokymo programas. Pandemijos laikotarpiu nuotlinio mokymo išteklių kiekis padidėjo.

Skaitmeninio mokytojo vaidmuo

Įgyvendinamo projekto „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ pagrindinis tikslas yra apibrėžti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti, teikti, plėtoti mišraus mokymo kursus, kelti mokytojo, specialisto kvalifikaciją IT srityje, sukurti palaikomą ir atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuria mokytojai galėtų naudotis savo kasdieniame darbe.

Projekto rezultatai

Skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas;

Kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapis;

Skaitmeninio mokytojo kompetencijų aprašas;

Vertinimo sistema Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įvertinti;

Kvalifikacijos kėlimo programa, skirta Skaitmeninio mokytojo statusui, apmokyta 12 mokytojų;

Atvira išteklių platforma su įrankiais, praktikomis, mokomąja medžiaga ir kt., skirta palaikyti Skaitmeninio mokytojo veiklas;

Internetinė skaitmeninių mokytojų bendruomenė.

Mokytojų mokymai 2022 12 14.

Kūrė intelektinį produktą

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai, mokytojai bei asocijuoti partneriai buvo įtraukti į pirmojo intelektinio produkto kūrimo veiklas: dalyvavo tyrimo „Skaitmeninis mokytojas“ apklausoje kaip respondentai, buvo supažindinti su tyrimo rezultatais, kurie turėjo įtakos projektinei veiklai. Tyrimas identifikavo pagrindines skaitmeninio mokytojo problemas, trūkumus ir lūkesčius.

Kaip parodė apklausos rezultatai, respondentai dažniausiai norėtų gauti metodinę pagalbą ir tinkamus internetinius IT srities kursus, kad galėtų naudotis skaitmeniniais ištekliais, jaustis užtikrintai ir turėtų mažiau kliūčių mokydami internetu. Todėl būtų naudinga pasiūlyti mokymus, seminarą apie interaktyvias mokymo priemones, mokymo ir mokymosi medžiagos duomenų bazes, skaitmeninio vertinimo galimybes.

Visi apklausoje dalyvavę respondentai mato internetinio mokymo naudą, nes jis ugdo savarankišką mokymą, skatina besimokančius prisiimti atsakomybę už savo išsilavinimą ir plečia mokymosi galimybes. Toks požiūris galėtų būti motyvacija mokytojams plėtoti skaitmeninio mokytojo kompetencijas.

Skaitmeninio mokytojo kompetencijos

Taip pat daug dėmesio buvo skirta nuotolinei mokymo platformai Thinkific, kuri skirta mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti. Skaitmeninio kurso metu daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniam mokytojui būtinoms 9 kompetencijoms ir 5 socialiniams emociniams įgūdžiams. Aptariamos kompetencijos ir socialiniai emociniai įgūdžiai pasirinkti remiantis dažniausiai naudojamomis sistemomis. Europos Komisija, sukurdama tokius įrankius kaip Europos skaitmeninės kompetencijos programą ir Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemą (DigCompEdu), pasiekė pažangą skaitmeninio švietimo srityje, tačiau nepaisant to reikia ir toliau tobulinti skaitmeninių mokytojų kompetencijas, ypač netechninius įgūdžius.

Projekto partnerių susitikimas Kaune 2022 12 07.

Kurso metu tarpusavyje susipina kompetencijos ir įgūdžiai. Baigę skaitmeninio mokymo kursą, išmoksite į savo mokymą įtraukti šias kompetencijas ir emocinius socialinius įgūdžius.

Projektui įpusėjus mokytojai įgijo daugiau patirties naudodami ir pristatydami naujus elektroninius mokymo įrankius, jų pagalba buvo atlikta apklausa, tyrimas ir pristatymas. Taip pat sukurtas skaitmeninio mokytojo apibrėžimas ir kompetencijų žemėlapis, kuris leidžia mokytojams aiškiau suprasti, kokios turėtų būti skaitmeninio mokytojo kompetencijos, įgūdžiai bei asmeninės savybės.

Sukurta vertinimo sistema

Projekto partneriai daug laiko praleido dirbdami ties skaitmeninio mokytojo vertinimo sistema, kuri sudarys sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją ir tapti skaitmeniniais mokytojais, taip pat mokytojai turės galimybę projekto metu keistis žiniomis ir gerąja darbo patirtimi su kitų šalių mokytojais. Skaitmeninio mokytojo vertinimo sistema buvo sėkmingai sukurta ir dabar visų projekto partnerių šalių mokytojai turi galimybę įsivertinti savo skaitmeninį lygį bei nustatyti savo, kaip skaitmeninio mokytojo, kvalifikaciją. Taip pat projekto dalyviai sukūrė atvirą Išteklių platformą, kurioje mokytojai galės rasti sau tinkamą mokymo platformą- programėlę ir pritaikyti savo ugdymo procese. Tai palengvins mokytojų darbą ir sutaupys laiko bei leis mokymo turiniui tapti inovatyvesniam, patrauklesniam mokiniui bei labiau motyvuojančiam.

Tarptautinis partnerių susitikimas Valensijoje 2021 metų spalio mėn.

Tarptautiniai projekto partnerių susitikimai

2020 m. lapkričio 11 d. vyko pirmasis partnerių susitikimas. Atsižvelgiant į susiklosčiusią pasaulinę COVID-19 pandemiją, susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Tačiau tai nesutrukdė skirtingų šalių partneriams susipažinti, pasidalinti projektine patirtimi, pristatyti savas organizacijas ir perduoti vieni kitiems puikią nuotaiką bei nuoširdžias šypsenas. Susitikimo metu buvo pristatytas ir aptartas projekto turinys, veiklos, intelektiniai produktai bei rezultatai. Taip pat buvo supažindinta su projekto valdymo taisyklėmis, numatyti pagrindiniai darbų atlikimo terminai, pasiskirstyta veiklomis, numatytos atsakomybės bei kiti svarbūs projekto administravimo klausimai. Susitikimas praėjo puikiai, projekto dalyviai nestokojo geros nuotaikos bei noro įsitraukti į numatytas veiklas! Po jo sekė virtinė nuotolinių susitikimų, kas tapo įprasta ir labai patogu. Projekto partneriai susitikdavo kas antrą mėnesį, kas lėmė geresnį bei sklandesnį projektinių veiklų vykdymą bei intelektinių produktų kūrimą.

Gyvas susitikimas – tik po metų

2021 m. spalio mėn. projekto dalyviai dalyvavo pirmame gyvame projekto partnerių susitikime Valensijoje, Ispanijoje, kur toliau sėkmingai plėtojo rezultatų įgyvendinimą bei jų pritaikymą ugdymo procese. Susitikimo metu dalyviai aptarė jau įgyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus, pristatė naujų rezultatų įgyvendinimo gaires bei pasiūlymus.

2022 m. liepos mėn. projekto dalyviai susitiko Leuvardeno mieste, Nyderlanduose, kur vyko dar vienas kontaktinis partnerių susitikimas, kuriame aptartos pagrindinės veiklos, intelektiniai produktai, pristatyta ketvirto intelektinio produkto „Išteklių talpinimo platforma“ forma bei aptartos problemos, tolimesni veiksmai, susiję su platformos kūrimu.

Kėdainių profesinio rengimo centro koordinuojamas Erasmus+ projektas „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ (angl. Digital Tutors: Facing the new generation and challenges) artėja į pabaigą. Gruodžio 7 dieną Kaune vyko finalinis partnerių susitikimas, o gruodžio 8 dieną buvo organizuota tarptautinė konferencija. Paskutinio parnerių susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, pristatyti projekto rezultatai, sukurti intelektiniai produktai, susitarta dėl baigiamųjų projekto veiklų.

Įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „Digital Tutors“ švietimo atstovai, besidomintys skaitmeniniu švietimu, technologijomis ir skaitmeninio kompetencijų vertinimo bei gerinimo galimybėmis, gruodžio 8-ąją susirinko į tarptautinę konferenciją. Jos metu projekto koordinatorė A. Bajorūnienė (Kėdainių PRC) pristatė projekto tikslus bei vykdytas veiklas, Skaitmeninio mokytojo vertinimo įrankį pristatė Carlos Gutiérrez iš Associació Meraki Projectes de València ir Eduardo Chillaron iš IES Districte Marítim (Ispanija), apie Skaitmeninio mokytojo rengimo programą – Thinkific pasakojo Brandi Crandell iš Stichting Learning Hub Friesland ir Liesbeth Scheepsma iš ROC Friese Poort – Profesinio rengimo mokyklos ( Nyderlandai), Skaitmeninių internetinio mokymo priemonių platformą pristatė Edita Rudminaitė iš VšĮ „eMundus“ (Lietuva), taip pat pasisakė ir pasidalijo gerosiomis praktikomis vystant hibridinį mokymą(si) kiti mokytojai iš Lietuvos švietimo institucijų.

Tarptautiniai mokytojų mokymai Nyderlanduose 2022 liepos 4–8.

Tarptautiniai mokymai mokytojams

Vienas iš Skaitmeninio mokytojo projekto tikslų – tobulinti skaitmenines mokytojų kompetencijas. 12 mokytojų iš Lietuvos, Nyderlandų ir Ispanijos išbandė parengtą mokymų medžiagą Thinkific nuotolinėje platformoje, aptarė jos panaudojimo ugdymo procese galimybes, taip pat diskutavo apie mišraus mokymo naudą bei iššūkius. Mokymuose dalyvavo ir 4 Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojai – projekto dalyviai: Aurima Bajorūnienė, Žilvinas Kapočius, Olga Zaborskienė ir Živilė Matukienė. Tai buvo labai svarbi nauja patirtis bei kompetencijų tobulinimas ir naujos patirties įgijimas. Prasidėjus naujiems mokslo metams centro mokytojams buvo organizuojami bandomieji mokymai, projekto dalyviai pasidalijo įgytomis žiniomis, patirtimi bei sukurta metodine medžiaga.

Mokymai Kėdainių rajono mokytojams

„Skaitmeninis mokytojas – nauja realybė“, – tokiais žodžiais šių metų gruodžio 14 d. Kėdainių profesinio rengimo centre prasidėjo mokytojų mokymai – konferencija, skirta projekto rezultatams pristatyti bei supažindinti rajono mokytojus su skaitmeninio mokymo turinio naujovėmis. Labai džiugu, kad mokymuose dalyvavo net 42 mokytojai ir švietimo darbuotojai iš skirtingų rajono mokyklų ir kitų institucijų. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su projekto intelektiniais produktais, pasiektais rezultatais, veiklomis. Vyko ir bandomieji mokymai „Thinkific“ platformoje, kuri yra vienas iš projekto intelektinių produktų. Mokytojai galėjo prisiliesti prie platformos turinio, prisijungti ir išbandyti savo, kaip skaitmeninio mokytojo, kompetencijas bei gebėjimus. Taip pat mokytojai savo skaitmenines kompetencijas galėjo įsivertinti naudodamiesi mokytojų skaitmeninių kompetencijų įvertinimo sistema, pamatyti, kur dar reikia pasistengti. Mokymus vedė Centro anglų kalbos mokytojai Živilė Matukienė, Žilvinas Kapočius ir Aurima Bajorūnienė, kurie jau yra išklausę mokymų kursą Nyderlanduose ir gavę Skaitmeninio mokytojo pažymėjimą. Mokytojai, besidomintys skaitmeniniu švietimu, technologijomis ir skaitmeninių kompetencijų vertinimo bei gerinimo galimybėmis, įgijo naujų žinių, pasidalino gerąja praktika, pabendravo prie puodelio kavos bei pasidžiaugė artėjančiomis šventėmis.

Daugiau informacijos apie patį projektą ir jo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://digitaltutor.eu/lt/home-lietuviskai/

Aurima Bajorūnienė, projekto vadovė, Kėdainių profesinio rengimo centras (Autorės nuotr.)

Užs. Nr. 202

Titulinė nuotrauka: Tarptautinė projekto konferencija 2022 12 08.

Panašios naujienos