Mokslo metai artėja į pabaigą, vaikai, mokytojai ir tėvai laukia trumpo atokvėpio, tačiau svarbu, kad jis netaptų saviapgaule: vargu ar rudenį mokyklinis gyvenimas grįš į priešpandemines vėžes. Todėl jau dabar visi – pradedant mokinių tėvais, baigiant prezidentu – ragina savivaldybes ir ir mokyklas pasirengti būsimiems iššūkiams.

Vienas jų – kaip suderinti poreikį testuoti mokinius dėl koronaviruso ir dalies tėvų nenorą tai daryti? Kaip tuomet užkamšyti atsiveriančias nuotolinio mokymosi spragas, sustabdyti didėjantį vaikų ir paauglių abejingumą mokymuisi, kai kantrybės netekę kai kurie mokytojai mato vienintelį „motyvacijos“ būdą – grasinti nuotoliniais kontroliniais ir „kuolais“?

Tėvai jaučiasi ignoruojami

Gegužės pradžioje Kėdainiuose buvo nuspręsta, kad rajono penktų – vienuoliktų klasių mokiniai mokslo metus užbaigs nuotoliniu būdu ir į mokyklas negrįš. Kaip tuomet teigė savivaldybės atstovai, mišriam ugdymo būdui 5–11 klasėse nepritarė nei mokyklų vadovų asociacija, nei rajono mokinių taryba, nei tėvai. Nors dalis tėvų, tikėtina, dar ir šiandien patvirtintų – niekas jų nuomonės taip ir nepaklausė.

Kėdainių pradinukai į mokyklas eina nuo kovo 22 dienos, tačiau ne visi, o tik tie, kurių tėvai sutiko, kad vaikai būtų periodiškai testuojami dėl koronaviruso greitaisiais testais. Jei klasėje sutinkančių testuotis mažuma – visa klasė priversta mokytis nuotoliniu būdu. Tėvai dėl to jaučiasi ignoruojami.

Šį klausimą kėlė LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinuko tėtis Vigirdas Jonavičius, laišku kreipęsis į „Kėdainių mugės“ redakciją, progimnaziją, Kėdainių rajono savivaldybės administraciją bei Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Baiminasi spragų

„<…> Kodėl vaikai, kurių tėvai sutinka dėl vaikų tikrinimo greitaisiais testais, yra ignoruojami, kodėl jie negali eiti į mokyklą ir baigti 4 klasės mokykloje? 4D klasės 13 tėvų nesutiko tikrinti vaikų greituoju testu, o nesutiko, manau, todėl, kad nebuvo tinkamai išaiškinta, kad tai yra neskausminga ir nepavojinga vaikams. Taip pat visai neatsižvelgta į tėvų, kurie sutiko tikrintis, nuomonę. Tėvai informuoti buvo taip, kad 60 proc. tėvų nesutiko tikrinti vaikų ir todėl vaikai turi mokytis nuotoliniu būdu.

Manau, puikiai suprantate, kad nėra lengva tėvams, kurie dirba ir kurie negali per pamokas stovėti šalia vaiko ir prižiūrėti, kaip mokosi jų vaikai. Aš esu tėvas, o ne pedagogas, nemoku vesti pamokų, tai turi daryti mokytojai, kurie už tai gauna algą.  Aš pastebėjau, kad mano vaikas visai „nusimokė“ (suprastėjo įvertinimas) per nuotolinį mokslą, nes, kai mokėsi mokykloje (kontaktiniu būdu), tikrai vaikas mokėsi pakankamai gerai. Kas dabar tam vaikui padės, niekam 5 klasėje nebus įdomu, kad 4 klasėje nepakankamai mokytojai dirbo su vaikais, bus kalčiausi tėvai <…>. Aš manau, 5 klasėje vaikams bus labai sunku mokintis ir mokyklai nerūpės tai, kad vaikas mokėsi ir „nusimokė“ per nuotolinį mokslą, aišku, ir vėl bus kalti tėvai.

Ar nėra galimybės apjungti klases tiems vaikams, kurių tėvai sutiko tikrintis ir leisti jiems baigti mokyklą ne nuotoliniu būdu? Ar jums visai nerūpi tie pradinukai, kurie pereis į 5 klasę? Prašau, nežlugdykite vaikų potencialo. Suprantu, sunku dabar dėl esančios pandemijos padėties Lietuvoje, bet nieko nėra daroma, kad nors truputį būtų lengviau pradinukams, kuriems dar reikia daug padėti ir daugiau pasimokinti. Manau, mokyklos vadovai turėtų spręsti šiuos klausimus ir padėti vaikams tokiu sunkiu metu, o neužmesti visą naštą tėvams, kurie dirba ir po darbo sėdi su vaikais, padeda daryti namų darbus ir kitas pamokas. <…>“

Mokykla deda daug pastangų

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorės Linos Adomaitienės teigimu, gegužės 24 dieną vyko virtualus mokyklos vadovybės susitikimas su nerimaujančiais dėl testavimo tėveliais (globėjais). Progimnazija kartu su tėvais (globėjais) ieško bendrų sprendimų užtikrinant vaikų gerovę esamomis sąlygomis, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų valdant pandemiją švietimo įstaigose.

Progimnazija, kaip ir kitos mokyklos, vadovaujasi Operacijų vadovo 2021-05-04 sprendimu Nr. 1021, kurio 2 punkte nurodyta, jog į kontaktinį ugdymą gali grįžti tik klasės, kurių 60 proc. mokinių tėvai sutinka dalyvauti savikontrolės tyrime.“ Jeigu sutinka mažiau nei 60 proc., visi tos klasės mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Minėto vaiko klasėje tėvelių pasirinkimas dėl savikontrolės testavimo nesiekė 60 proc., todėl tos klasės mokiniai šiandien mokosi nuotoliniu būdu“, – gegužės 24 dieną teigė L. Adomaitienė.

Ministerija ragina „svarstyti apie visų mokinių grąžinimą“

Pasiteiravus, kaip į aktualius mokinio tėvo laiške keliamus klausimus reaguos rajono savivaldybė ir Švietimo skyrius, gavome lakonišką patvirtinimą – laiškas gautas, su tėčiu bus susisiekta.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktame komentare pabrėžiama, kad „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina savivaldybes svarstyti apie visų mokinių grąžinimą į mokyklas – ir pradinio ugdymo, ir 5-11 klasių. Sprendimas Kėdainiuose dėl mokinių nuotolinio mokymo yra priimtas savivaldybės ar mokyklos lygmeniu, greičiausiai, atsižvelgus į konkrečią sergamumo, skiepijimo situaciją Kėdainių rajone. Klasių jungimas šiuo metu nėra galimas, tačiau, net jeigu ir būtų tokia galimybė, 4 klasėje likus porai mokslo savaičių daliai mokinių mokytis su kitu mokytoju, kuris nepažįsta mokinių, kurio mokymo sistema yra kita, nei kolegos, toks sprendimas vargu ar atneštų naudos mokiniams. Mokinių tėvų laiškas yra gautas, rengiamas atsakymas.“