Ką daryti, ko griebtis norint „pakasti“ politinį oponentą, buvusią valdžią ar dar velniai žino ką? Ogi pasistenk atkasti mūsų protėvių palaikus ir kad būtų dar stipriau – žiniasklaidos pagalba paskleisk, kad tie „bedieviai“ naują poilsio erdvę sugalvojo įrengti ne kur kitur, o ant masinės kapavietės. Ir visai nesvarbu, kad archeologai kasinėjimo darbus vykdo ir žmonių palaikus atrado gerokai toliau nuo naujos visiems kėdainiečiams įrengtos poilsio erdvės. Ir tai ne mitas, ne prielaidos, o graudi Kėdainių krašto realybė. Realybė, kai politinį kapitalą siekiama sukrauti ne ant ko nors kita, o ant protėvių kaulų.


Nors nuskambės gana makabriškai, tačiau jeigu šiandien tie Skongalio pievose ilgus metus ilsėjęsi protėviai turėtų galimybę paskaityti tam tikrų žiniasklaidos priemonių skleidžiamą informaciją, išgirstų kokiame kontekste politikai aptarinėja jų vienintelį fizinį palikimą (palaikus – aut. past.) žemėje, pastariesiems ir „genealių“ eilučių autoriams turėtų pilną teisę vaidentis.

Praėjusios savaitės pabaigoje visus Kėdainius ir ne tik sudrebino žinia – naujoji poilsiavietė su paplūdimiu prie dar sovietmečiu statytos Skongalio užtvankos įrengta ant masinės kapavietės. Taip, Kėdainiuose dirbantys archeologai išties atrado žmonių palaikų,  tačiau čia ir pasibaigia tiesa, nes palaikai buvo rasti ne po baigiama tvarkyti teritorija, o gerokai toliau nuo jos, visai greta senų seniausiai statytų daugiabučių namų.

Kėdainiečiai, kurie sužinoję tokią „karštą“ naujieną patys skubėjo į Skongalio gatvę pasižiūrėti archeologinių kasinėjimų rezultatų, nustebo: naujoje poilsio zonoje ramiai vaikštinėja baigiamuosius darbus vykdantys darbininkai, o visoje teritorijoje ilsisi aktyviai laisvalaikį leidžiantys kėdainiečiai.

Ir nei vaikų žaidimų aikštelėse, nei juo labiau po nutiestais naujaisiais takais jokie archeologiniai kasinėjimai nėra vykdomi.

Tad kas gi naująjį paplūdimį kasinėja, kur gi tie archeologų atrasti palaikai? Visiems, kurie siekė išsiaiškinti viską iki galo, teko kulniuoti gerą kelio gabalą ir dar kartą nustebti. Archeologai darbavosi už kelių šimtų metrų nuo tos vietos, kur baigiasi naujoji poilsio zona.


Tad kam gi naudinga skleisti tokią klaidinančią informaciją, kuria buvo siekiama paliesti pačią jautriausią istorinei atminčiai visuomenės dalį?

Kurie Kėdainių politikai patvirtins visuomenę šokiravusį teiginį, kad naujoji poilsio erdvė įrengta ant masinės kapavietės, kai joje šiuo metu nebuvo atliekami archeologiniai kasinėjimai?

Kėdainių rajono vicemeras Paulius Aukštikalnis.

Vienas pirmųjų į šio skandalo epicentrą nėrė Kėdainių vicemeras, bene garsiausios krašto politikės Nijolės Naujokienės žentas Paulius Aukštikalnis, kuris po palaikų radimo fakto iškilimo viešumon net pareiškė, kad jam reikėjo gulti kryžium ir neleisti baigti poilsio zonos projekto, kuris buvo pradėtas vykdyti dar 2018 metais. Ir lyg to būtų maža, politikos naujokas čia pat pridūrė neįsivaizduojantis, kaip reikės žaisti ir pramogauti toje vietoje.

Skaitant tokius vieno pagrindinių rajono savivaldybės vadovo minčių vingius, įdomu būtų sužinoti, kur gerbiamasis P. Auštikalnis buvo šių metų pavasarį, kai Kėdainių rajono savivaldybė skelbė, jog tęsiant paplūdimio statybos darbus Kultūros paveldo departamentas pareikalavo vykdyti archeologinius žvalgymus.  

Žvalgymai buvo vykdomi, bet archeologai neaptiko nieko tokio, kas būtų galėję nulemti projekto stabdymą: nei kapų, nei jų fragmentų, nei žmonių palaikų. Todėl dabar projektas šiuo metu visiškai baigiamas įgyvendinti. Juo labiau, kad naujojo paplūdimio teritorija ne kartą tyrinėta dar gerokai anksčiau prieš projekto įgyvendinimo pradžią.  

Taigi, o kol stebime, reikia pripažinti, gerai suplanuotą viešųjų ryšių akciją, vicemerui P. Aukštikalniui asmeniškai belieka užduoti keletą viešų klausimų:

  1. Kurioje tiksliai vietoje archeologai surado žmonių palaikus? Po naujuoju paplūdimiu ir poilsio zona ar gerokai toliau nuo jos?
  2. Koks atstumas nuo naujosios poilsiavietės ir atrastų žmonių palaikų?
  3. Jeigu anksčiau būtumėte žinojęs, kad palaikų Skongalyje esama, kurioje vietoje būtumėte gulęs kryžiumi? Ar naujoje poilsiavietėje, ar ten, kur praėjusią savaitę atrasti palaikai, o gal kur nors per vidurį? 

O kol lauksime vicemero atsakymų, pasimelskime už valdžią. Juk kokią išsirinkome, tokią ir turime.

Panašios naujienos