Dar vasarą buvo paskelbta, kad buvęs Kėdainių dekanato dekanas, Kėdainių Šv. Juozapo, Apytalaukio, Surviliškio ir Paberžės parapijų klebonas Norbertas Martinkus Kauno arkivyskupo dekretu paskirtas eiti Josvainių Visų Šventųjų bei Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu, tačiau naujoje tarnystės vietoje jo nesulaukta. Kraštiečiai ėmė domėtis, kas nutiko, gal kunigas perkeltas į kokią kitą parapiją, o gal apskritai jis pasitraukė iš kunigystės?

Kaip informavo naujasis Kėdainių dekanas Žydrūnas Paulauskas, kun. Norbertas Martinkus neperėmė jam paskirtų parapijų, tad iki šiol Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijose klebonavęs Edvinas Rimavičius liko dirbti esamose pareigose. Jis mišias aukoja ir Šaravų bažnyčioje. Parapijiečiai dėl jiems reikalingų patarnavimų gali kreiptis būtent į šį dvasininką.

„Dėl kun. N. Martinkaus galiu pasakyti tik tiek, kad jis tikrai nepaliko kunigystės. Dabar jis laukia Kauno arkivyskupo sprendimo dėl naujo skyrimo“, – teigė dekanas Ž. Paulauskas.

Susisiekus su kun. N. Martinkumi, jis esamos situacijos nekomentavo, ką šiuo metu veikia, irgi neatskleidė.

Kun. S. Bitkauskas atostogavo

Į Kėdainių Šv. Jurgio bei Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijas naujuoju klebonu paskirtas kun. Sigitas Bitkauskas pareigas pradėjo eiti rugpjūčio 4-ąją. Vos susipažinęs su naujųjų parapijų bendruomenėmis, kunigas išėjo atostogų. Kurį laiką vietoje jo mišias bažnyčioje aukojo Šv. Juozapo bei kitų parapijų kunigai. Šiuo metu, Kėdainių dekano teigimu, kun. S. Bitkauskas jau vėl dirba.

Kaip skelbiama parapijos tinklapyje, Šv. Jurgio bažnyčioje šv. mišios darbo dienomis bus aukojamos vakarais 17.30 val., šeštadieniais – 10 val., o sekmadieniais – 10 ir 12 val.

Esant reikalui, kun. S. Bitkauskui galima skambinti tel. 8 620 60 005.

Kėdainių mugės“ inf.

Viršelio nuotr. – Josvainių bažnyčia, kurioje, kaip ir Šaravų bei Pernaravos bažnyčiose, kaip ir iki šiol, šv. mišias aukoja kun. Edvinas Rimavičius. (Algimanto Barzdžiaus nuotr.)