Artėjant Kėdainių 651-ajam gimtadieniui į posėdį susirinkusi Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos skyrimo komisija iš trijų pretendentų penktąja Česlovo Milošo premijos laureate išrinko Margaritą Matulytę.

Margarita Matulytė – humanitarinių mokslų daktarė, kultūros istorikė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vyriausioji tyrėja, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, knygos „Vinco Svirskio mediniai stebuklai“ sudarytoja.

2019 m. Nacionalinis Lietuvos Dailės Muziejus išleido knygą „Vinco Svirskio mediniai stebuklai“ (anglų kalba Vincas Svirskis’ Wooden Miracles, 2021), kurios sudarytoja Margarita Matulytė. Knygoje atskleidžiamas kryždirbio fenomenas ir apibendrinamas jo palikimas. Publikuojami Vinco Svirskio kūriniai, jo darbų topografija ir iki šių dienų išsaugoto paveldo sąvadas. Surinktos Adomo Varno ir Balio Buračo tarpukariu darytos liaudies menininko kryžių ir koplytstulpių fotografijos, kuriose jie užfiksuoti autentiškoje aplinkoje: laukuose, sodybose, prie vieškelių, kapinėse.

Knygoje „Vinco Svirskio mediniai stebuklai“ Margarita Matulytė V. Svirskio asmenybę atskleidžia per emocionalias refleksijas ir autentiškus žmonių prisiminimus, o natūroje ir fotografijose išlikęs paveldas ištyrinėtas moksliniais metodais. Knygoje pateiktos daugiau nei šimto išlikusių V. Svirskio darbų nuotraukos ir aprašymai iš Kėdainių, Panevėžio, Radviliškio, Kauno, Anykščių ir Raseinių rajonų.

Margarita Matulytė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos, Tarptautinio fotografijos festivalio Rencontres d’Arles premijos už metų geriausią istorinės fotografijos knygą, Lietuvos fotomenininkų sąjungos premijos už reikšmingą profesionalią Lietuvos fotografijos sklaidą Lietuvos ir užsienio auditorijoms, ilgametį indėlį į istorinius tyrinėjimus laureatė. 

Margarita Matulytė Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijai pasiūlyta už knygos „Vinco Svirskio mediniai stebuklai“ sudarymą, kuri yra didelis indėlis išsaugant ir populiarinant Lietuvos ir Kėdainių krašto kryždirbystės tradiciją, V. Svirskio kūrybinį palikimą.

Kėdainių rajono savivaldybės 2011 m. įsteigta Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija (minint 100-ąsias gimimo metines) skiriama siekiant skatinti gilintis į Česlovo Milošo asmenybės bei kūrėjo vertybes ir idėjas, tyrinėti bei puoselėti jo kūrybą, Lietuvoje bei užsienyje garsinti Kėdainių krašto kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos Respublikos, o už ypatingus nuopelnus ir užsienio šalies asmeniui ar asmenų grupei, už pastarųjų 5 metų veiklą ir kūrybą.

Premijos laureatas apdovanojamas pinigine premija. Jam įteikiamas konkurso laureato diplomas.
Laureato apdovanojimas vyks rugsėjo 8 d., penktadienį, 19 val. Didžiosios Rinkos aikštėje Kėdainių miesto šventės AŠ NORIU BŪTI ČIA atidarymo metu.

Premija skiriama už: Kėdainių krašto istorijos tyrinėjimą bei jos populiarinimą visuomenėje, mokslinėje literatūroje bei žiniasklaidoje; Kėdainių krašto etninės kultūros, kultūros paveldo istorinės ir tiriamosios medžiagos kaupimą, informacinę sklaidą visuomenėje, mokslinėje literatūroje bei žiniasklaidoje; profesionalių kūrėjų/autorių grožinės literatūros ar eseistikos kūrinius (knygas), humanitarinius kūrinius, skirtus Česlovo Milošo kūrybai, ir jo kūrybos vertimus; vaizduojamojo meno bei muzikos kūrinius, sukurtus ir viešai pristatytus Česlovo Milošo kūrinių motyvais ar paremtus kūrybos/filosofijos idėjomis, parengtas autorines parodas, skirtas jo kūrybai ar asmenybei, Kėdainių kraštui; straipsnių ciklą, pristatantį Kėdainių miesto ir/ar rajono kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos ar užsienio spaudoje; nuopelnus, tyrinėjant Lietuvos ir kitų istorinės Abiejų Tautų Respublikos šalių (Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) istoriją, plėtojant santykius ir bendradarbiavimą.

Česlovo Milošo premijos laureatai:

2011 m. – Algirdas Juknevičius
2016 m. – Vaida Kamuntavičienė, Laima Šinkūnaitė
2019 m. – Vytas Dekšnys
2021 m. – Giedrė Kadžiulytė

Kėdainių r. savivaldybės inf. ir nuotr.