Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Naujokienė galbūt veikė interesų konflikte, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už savo žento kandidatūrą ir ragino kitą valstybės politikę tai padaryti. Šių metų liepą šį N. Naujokienei artimą asmenį buvo siūloma skirti savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininku.

Dėl šių aplinkybių Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą. Bus aiškinamasi, ar N. Naujokienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu tai susiję su privačiais interesais.

Taip pat bus vertinama, ar nepažeistas reikalavimas nusišalinti, jei kyla interesų konflikto grėsmė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK ir ,,Kėdainių mugės‘‘ inf.

Panašios naujienos