Kėdainių bendruomenės socialinio centro meno vadovė Gražina Lapienienė su dienos centro lankytojais – paslaugų gavėjais  menines veiklas ir muzikines programas skaičiuoja sezonais, nuo rudens iki rudens. Užsiėmimuose nuolatos lavinami socialinio centro lankytojų kūno judesiai, tobulinamas ritmo pajutimas, grojama perkusiniais instrumentais, dainuojama, kuriami spektakliai.

2022-2023 m., kaip ir ankstesnių metų darbo sezonas, buvo darbingas ir rezultatyvus. 

Pastatyti du muzikiniai spektakliai, išmoktos ir atliktos kelios proginės dainos, tame tarpe ir Lietuvos valstybės himnas. Kasmet liepos 6-ąją dieną kolektyvas virtualioje erdvėje dalyvauja pasaulio lietuvių išeivijos projekte „Giedokim, kaip gieda karaliai“, t. y. Tautiškos giesmės giedojime.

 Šio sezono prioritetas – gastrolės. Su muzikiniu spektakliu „Kapitonas Flintas ir jo draugai“ lankėmės Labūnavos bei Josvainių senelių globos namuose, jį rodėme savo partneriams – Kėdainių Spindulio mokyklos bendruomenei, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ kolegoms.

Spektakliu „Milijonas maiše“ gėrėjosi Spindulio, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės bei  Dotnuvos pagrindinės mokyklų moksleiviai, lopšelio- darželio „Aviliukas“ auklėtiniai, VŠĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims gyventojai, rajono paraplegikų asociacijos nariai, Šėtos ir Josvainių SUC bei Dotnuvos globos namų gyventojai. Spektaklį rodėme rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio susitikime su romų bendruomenės nariais, kuriame dalyvavo ir klebonas kunigas dekanas Norbertas Martinkus.

Rudenį, ruošiant naują meninę programą, turime tikslą su spektakliu „Milijonas maiše“ tęsti gastroles, parodyti jį visiems norintiems. 

Už puikų komandinį darbą KBSC meno vadovė ir spektaklių režisierė Gražina Lapienienė nuoširdžiai dėkoja bendradarbėms ir kolegėms: Mildai Verkauskienei, Jolitai Mališkienei, Almai Pabrinkienei, Rūtai Skinulytei, Saidai Sipavičiūtei, Daliai Vansevičienei, Editai Budrienei, Laima Skinulienei.

Kėdainių socialinio centro inf. ir nuotr.