Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriumi, 2023 m. liepos 17 d. atliko Kėdainių rajono maudyklų vandens ir smėlio tyrimus. Vandens kokybės tyrimai atlikti 18–oje maudymosi vietų.

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių. Vadovaujantis higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Atlikus Ašarėnos (Pelėdnagių sen.), Keleriškių (Kėdainių m. sen.), Bartkūniškio (Kėdainių m. sen.), Angirių (Josvainių sen.), Akademijos (Dotnuvos sen.), Gudžiūnų (Gudžiūnų sen.), Aristavos (Vilainių sen.), Labūnavos (Pelėdnagių sen.), Krakių (Krakių sen.), Juodkiškio tvenkinio (Vilainių sen.), Pėdžių (Pelėdnagių sen.), Babėnų (Kėdainių sen.), Dvariškių karjero (Truskavos sen.), Nevėžo upės ties Skongailio g. (Kėdainių m. sen.), Justinavos (Kėdainių m. sen.) ir Pašilių sodais (Pelėdnagių sen.), Šušvės upės (Josvainių sen.) ir Dotnuvėlės užtvankos (Dotnuvos sen.) maudyklų vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Smėlio parazitologiniai tyrimai buvo atlikti 10-yje Kėdainių rajono maudyklų: Ašarėnos, Akademijos, Keleriškių, Bartkūniškio, Angirių ir Labūnavos tvenkinio, Babėnų, Dvariškių ir Pėdžių karjero bei Dotnuvėlės užtvankos. Smėlio parazitologinė tarša kirminų kiaušinėliai ir lervomis nenustatyta.

Vykdant, Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, sekantys tyrimai bus atlikti 2023 m. liepos 31 d., smėlio – rugpjūčio 14 d.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Agnė Ruzgutė

Panašios naujienos