Oro kokybės tyrimų stotys jau antra diena iš eilės fiksuoja padidėjusį oro užterštumą kietosiomis dalelėmis KD10 ir KD2,5. Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje, Panevėžyje KD10 koncentracija rugpjūčio 23 d. aukšta, kituose miestuose koncentracijos taip pat auga. Rytoj oro kokybė šalyje išliks prasta.

Oro užterštumas Kėdainiuose. 2022 08 23 duomenys.
Lentelėje pavaizduota OUI bei jį atitinkančių teršalų koncentracijų (μg/m3, CO – mg/m3) intervalų skalė.

Besitęsiantys sausi orai ir kaitra nėra palankūs teršalų išsisklaidymui, šie kaupiasi aplinkos ore. Esant tokioms meteorologinėms sąlygoms oro kokybė prastėja dėl:

  • automobilių keliamos taršos ir transporto pakeltų dulkių nuo gatvių;
  • vykdomų statybos ir kelių remonto darbų;
  • žemės ūkio darbų užmiesčiuose (pats javapjūtės įkarštis);
  • iš kitų šalių atnešta tarša (vyrauja rytų, pietryčių krypčių pernaša, teršalai su oro mase atnešami iš Kaspijos jūros regiono, Ukrainos kur labai sausringos sąlygos, dega miškai, vyksta kariniai veiksmai).

Kai oro kokybė yra prasta ir pavojingų sveikatai kietųjų dalelių koncentracijos aukštos, rekomenduojame vengti aktyviai judėti, sportuoti, dirbti fizinį darbą atvirame ore. Žmonėms, turintiems lėtinių, ypač kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių, ligų tokiu metu geriau daugiau laiko leisti uždarose, dirbtinai vėdinamose patalpose.

Svarbu, kad tokiu metu būtų:

  • kruopščiai valomos ir drėkinamos miestų gatvės, ypač gerai prižiūrimos neasfaltuotos gatvės gyvenvietėse.
  • statybos, rekonstrukcijos, kelių remonto darbai atliekami drėkinant paviršius, iš statybų aikštelių išvažiuojančio transporto ratai plaunami, dulkantys kroviniai uždengiami ir laikomasi kitų aplinkosaugos reikalavimų.
  • Nekuriami laužai, nedeginamos organinės atliekos.
  • Atsargiai elgiamasi su ugnimi miškuose, nes gaisringumas labai padidėjęs.

AAA inf.