Kėdainių rajono savi­valdybės strateginio planavimo komisija apsvarstė 39 visuomenės pateiktus pasiūlymus ir kai kuriuos įtraukė į strateginį 2022–2024 m. savivaldybės veiklos planą bei numatė finansa­vimą. Visą planą savivaldybės taryba tvirtins vasario 18 dieną.

Strateginiame 2022–2024 metų plane numatyta priemonių už 96 500 mln. eurų. Papildomai buvo pateikta pasiūlymų dar už 862 500 eurų.

Savivaldybės tarybos frakcija „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ – vienintelė tarybos frakcija, pateikusi pasiūlymų. Strateginio planavimo komisijai, kurioje absoliučią daugumą sudaro valdantieji, kai kuriems pasiūlymams teko pritarti.

Pareikalavo įtraukti klausimą dėl kelionės išlaidų kompensavimo

Jau senokai Kėdainių rajono savivaldybės taryboje buvo iškeltas klausimas dėl bibliotekų, kultūros ir socialinių darbuotojų kelionės į darbą kaimiškose vietovėse išlaidų kompensavimo. Savivaldybės administracijai buvo pavesta atlikti skaičiavimus dėl lėšų poreikio.

„Buvome tikri, kad tarybos sprendimas yra vykdomas, tačiau sužinojome, jog niekas nepadaryta“, – sakė S. Grinkevičius.

Tačiau klausimas tyliai nugulė valdininkų stalčiuose. Tai sužinojęs frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ seniūnas, Strateginio planavimo komisijos narys Saulius Grinkevičius pareikalavo šį klausimą įtraukti į strateginį veiklos planą.

„Buvome tikri, kad tarybos sprendimas yra vykdomas, tačiau sužinojome, jog niekas nepadaryta, – sakė S. Grinkevičius. – Prašau įtraukti šią priemonę į strateginį veiklos planą, įpareigojant administraciją atlikti skaičiavimus. Taip administracija bus priversta šį darbą padaryti. Nes matome, kad ką tarybos nariai jiems rekomenduoja, nelabai stengiasi įvykdyti.“

Savivaldybės administracijos direktorius, taip pat Strateginio planavimo komisijos narys Arūnas Kacevičius aiškino, kad poreikį pavėžėjimui žino, tačiau sąmoningai laukia sprendimo dėl „Kėdbuso“ – ar bus priimtas sprendimas gyventojus vežti nemokamai. Tada, pasak direktoriaus, darbuotojai galėtų važiuoti nemokamai, o kompensacija būtų lyg ir dviguba nauda bibliotekininkams, kultūros ir socialiniams darbuotojams. A. Kacevičių palaikė meras Valentinas Tamulis, kuris taip pat baiminosi, kad, pradėjus „Kėdbuso“ maršrutiniais autobusais gyventojus vežti nemokamai, minimų savivaldybės specialistų grupė nepasipelnytų.

„Manau, kad įrengus tokią patalpą, scenos įrengimas būtų užbaigtas, – kolegas bandė įtikinti S. Grinkevičius. – Įgarsinimas, apšvietimas, užuolaida ir dar patalpa atlikėjams, tada būtų pilnavertė scena, kurioje galėtų pasirodyti įvairaus lygio atlikėjai.“

S. Grinkevičiui pavyko įtikinti komisijos narius, kad ne visi specialistai į darbą kaime vyksta visuomeniniu transportu, nes autobusų grafikai nėra priderinti prie specialistų darbo laiko. Ypač tai aktualu kultūros darbuotojams.

V. Tamuliui ir A. Kacevičiui susilaikius, o R. Gailiūnui, A.i Ardavičiui ir S. Grinkevičiui balsavus už, strateginio veiklos plano projekte numatyta 40 000 eurų bibliotekininkų, kultūros ir socialinių darbuotojų kelionės į darbą kaimiškose vietovėse išlaidų kompensavimui.

Siūlo skirti pinigų atlikėjams skirtų patalpų įrengimui

Liberalų frakcija pasiūlė suplanuoti po 20 000 eurų trims metams (2022–2024 m.) užbaigti įrengti didžiąją sceną miesto parke. Jau yra skirta lėšų kultūros centrui ir miesto seniūnijai garso aparatūrai įsigyti bei sienelei (užuolaidai). Frakcijos vadovas patikslino, kad siūloma numatyti lėšų įrengti atlikėjams skirtas patalpas prie scenos.

„Manau, kad įrengus tokią patalpą, scenos įrengimas būtų užbaigtas, – kolegas bandė įtikinti S. Grinkevičius. – Įgarsinimas, apšvietimas, užuolaida ir dar patalpa atlikėjams, tada būtų pilnavertė scena, kurioje galėtų pasirodyti įvairaus lygio atlikėjai.“

Pasak buvusio mero S. Grinkevičiaus, kurio iniciatyva parko rekonstrukcija buvo pradėta, šiais metais pradėjus paruošiamuosius darbus paaiškės ir konkretesnis lėšų poreikis. „Preliminarios sumos numatymas trims metams į priekį leistų lanksčiai išspręsti patalpos įrengimo problemą.“

„Kultūros centras nėra kėlęs tos problemos, – nustebo meras. – Nesu girdėjęs iš kultūros centro, kad jiems reiktų kažkokių patalpų prie scenos.“

„Šiaip galbūt jo ir reikia, pasiūlymas geras, – sakė R. Gailiūnas. – Toks mažas objektas galėtų kainuoti apie 60 tūkstančių. Gal tik nelogiška jį daryti net tris metus.“

„Ar yra išsiaiškintas poreikis iš tikrųjų?“ – neskubėti ir pradėti tik nuo kitų metų siūlė ir N. Naujokienė.

„Kuo skiriasi 2022-ieji nuo 2023-iųjų metų? – bandančius vilkinti klausimo sprendimą ragino S. Grinkevičius. – Vis tiek turės būti atliktos visos tos pačios procedūros: suderinimai, projektavimas, vizualizacijos ir t.t. Imkim ir darykim.“

„Pastatas tikrai yra reikalingas. Gerai, skirkim tuos pinigus ir žiūrėkim, kas čia bus iš viso šito“, – posėdyje sakė V. Tamulis. Pasiūlymui vienbalsiai buvo pritarta.

Dėl vargonų nuomonės išsiskyrė

Liberalai siūlė papildomai skirti 20 000 eurų visuomeniniam projektui „Kėdainiams reikia vargonų“. Vargonai iš Vokietijos šią savaitę jau pasiekė Kėdainius.

„Jau dabar aišku, kad vargonų surinkimo, suderinimo ir kitiems darbams lėšų pritrūks. Mums reikia nuspręsti, ar prisidedam ir užbaigiam projektą, ar laukiam dar nežinia kiek, – pristatydamas frakcijos pasiūlymą sakė S. Grinkevičius. – Pradžia buvo prieš keturis ar penkis metus. Kad vargonai bus, jau aišku, bet kada jie pradės veikti, jei trūks lėšų jų pastatymui?“

35 tūkst. eurų vargonų įsigijimui buvo skyrusi dar praėjusios kadencijos taryba, tik užtruko laiko, kol juos – tinkamus – pavyko rasti.

„35 000 eurų iš savivaldybės biudžeto buvo skirti ir vargonai nupirkti. O visa kita – jau ne savivaldybės biudžeto reikalas”, – nukirto V. Tamulis. Pasak mero, toliau tai yra pačių iniciatorių reikalas, jų sąskaitoje yra 17 000 eurų, ir tegul ieškosi rėmėjų. „Jie nesikreipė į mus su prašymu“, – kalbėjo meras, ir komisijos dauguma nusprendė neįtraukti vargonų klausimo į strateginį planą. Tačiau sutarė, kad, kai paaiškės poreikis, į tai bus atsižvelgta.

Padidino bažnyčių rėmimo programą

Kėdainių liberalai kartu paprašė įtraukti į strateginį savivaldybės veiklos planą 25 000 eurų Šėtos Švč. Trejybės bažnyčios remontui. Šis pastatas – avarinės būklės.

Siūlyta pinigų numatyti Šėtos Švč. Trejybės bažnyčios remontui.

„Aišku, kad darbai ten tiek ir kainuos. Siūlyčiau duoti 10 tūkstančių, nes visoms bažnyčioms visų prašomų sumų neduodam“, – argumentavo V. Tamulis. Komisija neskyrė prašomos sumos būtent Šėtos bažnyčiai, bet 10 000 eurų (nuo 35 000 iki 45 000) padidino bažnyčių rėmimo programą.

Taip pat iš dalies buvo patenkintas liberalų prašymas skirti 15 000 eurų Pagirių miestelio apšvietimo darbams. Į strateginį planą įtraukta 10 000 eurų suma ir įsipareigojimas atlikti darbus.

A. Barzdžiaus titulinė nuotr.

Nebaigtas Skongalio maudymvietės įrengimas

Liberalų frakcija paprašė plane numatyti 40 000 eurų maudymvietės Skongalio gatvės gale modernizavimui.

„Ką jau kalbėjau ne kartą, sakau ir vėl – Skongalio maudymvietės įrengimas yra nepabaigtas – jos nėra, – apie ne pirmą kartą keliamą problemą kalbėjo S. Grinkevičius. – Vieta pasirinkta ne šiaip sau bet kur. Buvo pasamdytas specialistas hidrologas, kuris įvertino galimas vietas ir patvirtino, kad ten yra tinkama vieta nesudėtingai maudymvietei. Todėl ji ir buvo pasirinkta. Visą laiką kartoju ir kartosiu, kad poilsio zonos Skongalio gatvės gale projektas nėra pabaigtas.“

V. Tamulis, N. Naujokienė, A. Kacevičius, R. Gailiūnas ir A. Ardavičius pasiūlymui nepritarė.

Seimo nariui pasiūlė kreiptis į ministeriją

Vienintelis opozicinės frakcijos savivaldybės taryboje atstovas S. Grinkevičius palaikė Kėdainių Lukšio gatvės 3-io namo bendrijos prašymą dėl kiemo dangos atnaujinimo, kuriam buvo prašoma 50 000 eurų. Valdantieji prašomą lėšų sumą įtraukė į plano eilutę „Kietosioms dangoms tvarkyti“. „Bet „neužsiciklinam“, kad tai būtent Lukšio g. 3 namo kiemui,“ – akcentavo meras.

Seimo narys Tomas Bičiūnas siūlė strateginiame veiklos plane numatyti 10 000 eurų aukšto meistriškumo sportininkams ir treneriams už pasiektus laimėjimus garsinant Kėdainius. Šiam pasiūlymui pritarė tik S. Grinkevičius.

„Aš siūlyčiau Seimo nariui kreiptis į Švietimo, sporto ir kultūros ministeriją, – tarstelėjo R. Gailiūnas. – Kodėl Seimo narys siūlo skirti iš savivaldybės biudžeto?“

„Čia kaip gabiems mokiniams apdovanoti. Metų gale Lietuvos čempionai buvo boksininkai, ir mes finansiškai jų niekaip nepaskatinome. Aš sutinku su jūsų pasakymu ir siūlau nenumatyti tam pinigų“, – kalbėjo V. Tamulis.

V. Tamulis, R. Gailiūnas, A. Kacevičius, N. Naujokienė ir A. Ardavičius nepalaikė ir Liberalų pasiūlymo padidinti prioritetinių sporto šakų – krepšinio ir futbolo –programų finansavimą. Atsisakyta pridėti 50 000 eurų „Nevėžio“ krepšinio klubui (liko 200 000 Eur) ir 40 000 eurų „Nevėžio“ futbolo klubui (liko 100 000 Eur).

Papildomai į 2022–2024 m. savivaldybės strateginį veiklos planą, kuris bus tvirtinamas kitą penktadienį, buvo įtraukta priemonių už 410 000 eurų.

Panašios naujienos