Šių metų liepos 1-ąją startavo naujoji nacionalinė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba, sujungusi anksčiau Lietuvoje veikusias 48 savarankiškas GMP stotis.

Naujosios GMP tarnybos generalinio direktoriaus Nerijaus Mikelionio teigimu, pagrindinis tarnybos siekis – vienodai aukštos kokybės paslauga visiems pacientams Lietuvoje:

„Nepaisant to, kur žmogus išsikvietė GMP, jis turi gauti vienodą, standartizuotą, aukštos kompetencijos ir kokybės paslaugą. Darbuotojai turi būti įgiję vienodas kompetencijas ir kvalifikaciją, turėti lygias kvalifikacijos kėlimo galimybes. Jie privalo turėti galimybę naudotis vienoda, standartizuota, naujausius reikalavimus atitinkančia darbo įranga“.

Pasak pašnekovo, pertvarką imtasi įgyvendinti įvertinus GMP paslaugų kokybės atotrūkį skirtinguose šalies regionuose. Sujungus skirtingus greitosios pagalbos teikėjus į vieną organizaciją, bus optimizuotos administravimo ir valdymo išlaidos. Tai leis užtikrinti, kad būtų skiriama daugiau lėšų GMP brigadoms bei šiuolaikiškai įrangai įsigyti. 

Iki reorganizacijos ypač opus buvo skirtingos darbo užmokesčio sistemos atskirose įstaigose klausimas. Pertvarka leis užtikrinti, kad vienodas pareigas užimantys darbuotojai gautų vienodą darbo užmokestį, nepriklausomai nuo to, kokioje vietovėje dirba.

Dar vienas svarbus pertvarkos tikslas – automobilių parko atnaujinimas.

„Prieš reorganizacijos pradžią susidūrėme su automobilių parko techninės būklės senėjimu ir poreikiu kuo greičiau jį atnaujinti. Sveikatos ministerija tam numato skirti apie 40 mln. eurų. Tikimės automobilių parką atnaujinti per penkerius metus. Paslaugų teikimui svarbus ir įrangos, turimos GMP automobiliuose, standartizavimas“, – vardijo N. Mikelionis.

„Trumpieji pagalbos numeriai išliko tie patys. GMP dispečerinę galima pasiekti dviem būdais. Bendrojo pagalbos centro numeris – 112, o tiesioginis GMP dispečerinės numeris – 113. Viskas išlieka taip, kaip buvę“, – pažymėjo GMP tarnybos vadovas.

Skubiosios pagalbos numeriu 112 galima kreiptis iškilusios grėsmės sveikatai ar gyvybei atvejais, o GMP konsultaciniu numeriu 113 – prireikus konsultacijos ar neskubios medicininės informacijos, kai didelio pavojaus sveikatai nėra.

Pašnekovas priminė, kad prieš skambinant trumpuoju telefonu svarbu įvertinti, ar tikrai konkrečioje situacijoje skubi pagalba yra reikalinga:

„GMP brigadų funkcija yra skirta teikti skubiąją pagalbą, kai žmogui atsitiko nelaimė – jis ūmiai susirgo ar staiga pablogėjo jo sveikatos būklė – atvykus į įvykio vietą suteikti pirmąją pagalbą, stabilizuoti paciento būklę ir kaip įmanoma skubiau nugabenti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Visais kitais atvejais rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją“.

Šaltinis: SAM

(Viršelio nuotr. – „K. m.”)

Panašios naujienos