Lina Pranckevičiūtė

Spalio 15-ąją visoje šalyje prasideda vilkų medžioklė. Ji tęsis iki kitų metų kovo 31 dienos arba iki tol, kol iš gamtos bus paimta 190 plėšrūnų. Pavyzdžiui, praėjęs sezonas baigėsi kovo 9-ąją.

Vilkai Lietuvoje yra saugoma rūšis, todėl jų medžioklė ribojama nustatant ne tik leistiną medžioklės terminą, bet ir sumedžiojimo limitą. Kadaise vilkai buvo vadinami miško sanitarais, nes jie medžiodavo laukinius gyvūnus, dažniausiai silpnus ir paliegusius, neatsisakydavo ir dvėselienos. Jei taip būtų visada, pilkiai galėtų ir toliau ramiai sau gyventi, tačiau, jiems dabar labiau rūpi žmonių auginamos avys, ožkos. Kam jiems po miškus vaikytis eikliąsias stirnas, jei laukuose ramiai ganosi pulkai avelių.

Avys ne tiek maistui, kiek mokymams

Ūkininkams nebūtų taip pikta ir skaudu, jei plėšrūnai nugvelbtų vieną kitą avelę ir jas suėdę, duotų ramybę, tačiau blogiausia tai, kad papjaunama ar stipriai sužalojama ne po vieną gyvulį, mat avių bandos suaugusiems vilkams pasitarnauja mokant jauniklius medžioti. Po tokių „pratybų“ laukuose lieka gulėti kartais net po keliolika sumaitotų naminių gyvulių. Ūkininkai nebežino ko griebtis, nes plėšrūnai taip įsidrąsino, kad net ir į tvartus užsuka, jų nesustabdo nei tvoros, nei elektriniai piemenys ar garsinės petardos, nei lojantys šunys. Gamtos žinovai teigia, kad po sėkmingo išpuolio pilkiai vėl sugrįžta į tą pačią vietą. Avelių paragavę jaunikliai pirmiausia jas ir rinksis savo pietums, o miško žvėrimis alkį malšins tik kai bus pasibaigusi ganiava. Kruvinos vilkų puotos nesibaigs, jei nebus tinkamo šių plėšrūnų populiacijos reguliavimo.

Vilkų yra per daug!?

Mokslininkų, aplinkosaugininkų ir medžiotojų turimi duomenys rodo, kad Lietuvoje gyvena daugiau nei 63 vilkų šeimos ir jų medžioklės plotai padengia visą šalies teritoriją. Vilkų populiacijos augimo tempai pastebimi visur, ne išimtis ir Kėdainių rajonas.

,,Pagal dabartinius pastebėjimus, vilkų populiacija mūsų rajone viršija visas leistinas normas. Daugiausia vilkų pastebime Dotnuvos, Surviliškio, Gudžiūnų seniūnijose. Prieš pora metų ten gyveno 1 vilkų šeimyna, šiemet jau 3. Pastebėjome ir keletą suaugusių vilkų porų, jei jų nesumedžiosime, pavasarį jos irgi atsives jauniklių, populiacija dar labiau išaugs. Turime tai sukontroliuoti. Vos prieš porą dienų ties Žilvičių kaimu, teko sutikti 2 suaugusius vilkus ir 3 jauniklius. Ši akistata su jais įvyko tamsiu paros metu maždaug 50-ies metrų atstumu, žinote, nebuvo labai jauku. Atsiguliau ant žemės ir pašviečiau vilkų pusėn, vienas, buvęs kiek atokiau, šiek tiek sureagavo, bet manęs nepuolė, jokios agresijos neparodė. Išsiskyrėme taikiai“,– pasakojo ilgametę patirtį turintis medžiotojas L. Stanevičius.

Žala avininkystei tik didėja

Deja, avims akistata su vilkais nesibaigia geruoju. Šiemet į Kėdainių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių dėl kompensacijų jau kreipėsi 3 ūkininkai iš Dotnuvos seniūnijos, kuriems vilkai papjovė 32 ūkinius gyvūnus. Padaryta žala – 6 462,74 eur. Šiais metais prašymų pateikta dviem mažiau nei pernai, tačiau vilkų padarytos žalos suma beveik 5,25 karto didesnė. Didesnę kompensacijos sumą lėmė tai, kad vienam iš trijų žemės ūkio subjektų buvo papjauti 22 veisliniai (t. y. su kilmės dokumentais) ūkiniai gyvūnai, todėl apskaičiuota kompensuojama žalos suma siekė 5 382,74 eur.

2020 metais prašymus dėl vilkų padarytos žalos kompensavimo pateikė 5 žemės ūkio subjektai iš Dotnuvos, Surviliškio, Krakių ir Josvainių seniūnijų. Jiems buvo papjauta 12 ūkinių gyvūnų, apskaičiuota vilkų padarytos žalos suma siekė 1 231,18 eur.

Ir tai – tik vieno rajono oficialūs duomenys. Reali vilkų padaroma žala gali būti daug didesnė, tačiau gal ne visi avių ar ožkų laikytojai praneša apie plėšrūnų išpuolius ir dėl vieno kito papjauto gyvulio kompensacijų neprašo. Visgi, būtų gerai registruoti visus pilkių ,,darbelius“, galbūt tada būtų leidžiama sumedžioti daugiau vilkų.

Dabartinis limitas padidintas iki 190

Vilkų populiacijai gausėjant, palaipsniui didėjo ir Aplinkos ministerijos leidžiamų sumedžioti vilkų limitas. Štai, pavyzdžiui, per 2018-2019 m. sezoną leista iš gamtos paimti 102, 2019-2020 m. – 122, praėjusį sezoną – 175, o 2021-2022 m. sezoną leista sumedžioti 190 plėšrūnų. Tačiau, avių augintojai ir medžiotojai mano, kad ir šis skaičius yra per mažas.

Na, bet jei kol kas neleidžiama nušauti daugiau pilkių, tai bent jau galėtų būti paankstintas jų medžioklės sezonas, nes praktika rodo, kad ūkininkai didžiausius nuostolius patiria, vos tik prasideda vilkų jauniklių ,,mokymai“, tai yra maždaug nuo vasaros vidurio.

,,Manau, kad vilkų medžioklę reikėtų paankstinti, jei ne nuo vasaros, tai bent jau nuo spalio 1-osios, nes tada palankiau medžioti vilkus palaukimo būdu, mat tęsiasi ganiava, laukuose pašarų dar yra, kanopiniai gyvūnai išeina maitintis, o vėliau, kai laukai užšąla, vilkai keliasi į miškus, ten juos sumedžioti daug sunkiau. Praėjusį sezoną Kėdainių rajono medžiotojai nušovė 4 vilkus (po 1 – Vilainių ir Gudžiūnų, 2 – Josvainių seniūnijoje). Galėjome ir dar daugiau sumedžioti, bet sutrukdė dėl Covid-19 įvesti ribojimai. Kol buvo sniego ir gerai buvo matomi vilkų pėdsakai negalėjome organizuoti kolektyvinių medžioklių. Tikimės, kad šį sezoną pavyks iš gamtos paimti daugiau plėšrūnų, dėl to vilkų populiacija tikrai nenukentėtų, o ūkininkai galėtų ramiau atsikvėpti“,– teigė Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijai vadovaujantis Lionius Stanevičius.