VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA ŠĖTOJE

KOVO 28 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ 18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios. Atlaidai už „Prieš taip didį” giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą.

KOVO 29 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ 17.20 val. Kryžiaus kelio procesija. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos.  Atlaidai už Šv. Kryžiaus pagerbimą. Privalomas pasninkas ir susilaikymas.

KOVO 30 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ 19.00 val. Velyknakčio pamaldos. Atlaidai už Krikšto pažadų atnaujinimą. Atsinešti Krikšto ar kitą žvakę. Bus šventinama ugnis ir vanduo, pabaigoje – Velykiniai valgiai.

KOVO 31 D., ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas. Po Šv. Mišių bus pašventinti Velykiniai valgiai.

LANČIŪNAVOJE

KOVO 29 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ 15.30 val. Kryžiaus kelio procesija. 16.00 val. Kristaus Kančios pamaldos.  Atlaidai už Šv. Kryžiaus pagerbimą. Privalomas pasninkas ir susilaikymas.
 
 KOVO 30 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ 16.00 val. Velyknakčio pamaldos. Atlaidai už Krikšto pažadų atnaujinimą. Atsinešti Krikšto ar kitą žvakę. Bus šventinama ugnis ir vanduo, pabaigoje – Velykiniai valgiai.
 
 KOVO 31 D., ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS 10.00 val. Viešpaties Prisikėlimas. Po Šv. Mišių bus pašventinti Velykiniai valgiai.

KĖDAINIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJETRIDIENIO PAMALDOS – KĖDAINIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE – 17.30 val.
Kovo 31 d. Kristaus Prisikėlimas (Šv. Velykos) Iškilmingos Ryto Rezurekcijos (Prisikėlimo) Šv. Mišios 8.00 val. ir 10.00 val. 12.00 val. Sumos nebus.
II Velykų dieną pamaldos Sekmadienio tvarka.

Šventybrasčio bažnyčioje

Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos 15.30 val.
Sekmadienio – Prisikėlimo Šv. Mišios 12 val.

Labūnava

Didįjį Ketvirtadienį – 19.00 val

Didįjį Penktadienį – 19.00 val.

Didįjį Šeštadienį – 20.00 val.

Sekmadienį – Prisikėlimo Šv. Mišios – 8.00 val.

Vandžiogala

Didįjį Ketvirtadienį – 18.00 val

Didįjį Penktadienį – 18.00 val.

Didįjį Šeštadienį – 18.00 val.

Sekmadienį – Prisikėlimo Šv. Mišios – 10.00 val.

Josvainiai

Didįjį Ketvirtadienį – 19.00 val.

Didįjį Penktadienį – 19.00 val.

Didįjį Šeštadienį– 20.00 val.

Sekmadienį – Prisikėlimo Šv. Mišios – 7.00 val.

II Velykų diena – 12.30 val.

Pernarava

Didįjį Ketvirtadienį – 17.00 val.

Didįjį Penktadienį – 17.00 val.

Didįjį Šeštadienį – 17.00 val.

Sekmadienį ( Prisikėlimo Šv. Mišios) – 9 00 val.

II Velykų diena : – 11 .00 val.

Šaravai

Velykų diena – 10.30 val.

Krakių bažnyčioje

Didįjį Ketvirtadienį šv. Mišios vyks 19.00 val.,

Didįjį Penktadienį Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 19.00 val.,

Didįjį Šeštadienį 19.00 val.,

Velykų Rytą Kristaus Priskėlimo iškilmingos šv. Mišios 10.00 val.

Gudžiūnų bažnyčioje

Didįjį Ketvirtadienį šv. Mišios vyks 17.30 val.,

Didįjį Penktadienį Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 17.30 val.,

Didįjį Šeštadienį 17.30 val..

Velykų Rytą Kristaus Priskėlimo iškilmingos šv. Mišios 8.00 val. .

Pajieslio Bažnyčioje

Didįjį Ketvirtadienį šv. Mišios vyks 16.00 val,

Didįjį Penktadienį Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 16.00 val.,

Didįjį Šeštadienį 16.00 val..

Velykų Rytą Kristaus Priskėlimo iškilmingos šv. Mišios 6.30 val..

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia

28 d. Didysis Ketvirtadienis. Švč. Sakramento įsteigimo diena. 18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios.

29 d. Didysis Penktadienis. Kristaus kančios ir mirties diena. Kviečiame tikinčiuosius nuo 8.00 – 18.00 val. pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento. 8.00 – 10.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 17.00 einamas Kryžiaus kelias. 18.00 val. Kristaus Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Rinkliava skiriama Šv. Žemės išlaikymo reikalams.

30 d. Didysis Šeštadienis. Bažnyčia budi prie Kristaus kapo.

Kviečiame tikinčiuosius nuo 8.00 – 18.00 val. pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento Kristaus kape. 18.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.Bus atnaujinami krikšto pažadai. Pageidautina su savimi turėti žvakes. Žvakių bus galima įsigyti ir pas Caritas moteris bažnyčios prieangyje. Nuo 8.00 iki 10.00 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Komunija.

31 d. Sekmadienis. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

Paberžės bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis -16.30 val.

Didysis Penktadienis -16.30 val.

Didysis Šeštadienis -16.30 val.

Surviliškio bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis -18.00 val.

Didysis Penktadienis – 18.00 val.

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis – 19.30 val.

Didysis Penktadienis – 19.30 val.

Didysis Šeštadienis – 19.30 val.

Šlapaberžės bažnyčia:

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Sekmadienis – Prisikėlimo Šv. Mišios – 11.00 val.

Dotnuvos bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis – 18.00 val.

Didysis Penktadienis – 18.00 val.

Didysis Šeštadienis – 21.00 val.

Sekmadienis – Prisikėlimo Šv. Mišios – 9.00 val.

II Velykų diena – 10.00 val.

Kristaus Prisikėlimo iškilmė – VELYKOS

Paberžėje – 8.00 val.

Surviliškyje – 8.00 val.

Apytalaukyje – 10.00 val.

Kėdainių šv. Juozapo parapijos inf.