LSU „Aušros“ progimnazijos tikybos mokytoja Zita Kairaitytė

Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“ Lietuvos Sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje organizavo Jaunimo veiklos projekto „Ieškodamas gyvenimo bendrauk, atrask“ renginį „Dieve, palaimink mano dieną“, skirtą Dievo tarnaitės Adelė Dirsytės beatifikacijos bylos perdavimo Šventųjų skelbimo dikasterijai paminėti.

Renginyje dalyvavo Šėtos ir Josvainių gimnazijų mokinių komandos su mokytojomis Lina Vaicekauskaite ir Vida Sirtautiene bei „Aušros“ progimnazijos ugdytiniai, kuriuos pasveikino ir padrąsino progimnazijos direktorė Lina Adomaitienė, o progimnazijos ketvirtokai su mokytoja Rūta Kučiauskiene atliko dainą „Bažnytėlėj debesų“.

Ruošdamiesi protų mūšiui mokiniai pagilino žinias apie šventuosius, apmąstė kiekvieno žmogaus pašaukimo į šventumą slėpinį. Skaitydami naujausią knygą „Adelė. Slapta vaikų draugė“ susipažino su Adelės biografija, gyvo tikėjimo liudijimu taikos metu ir tremtyje. Daugelis susimąstė, ką reiškia kankinystė šiandien, kankinystė dėl Kristaus, kankinystė liudijant tiesą. Adelė – pavyzdys, kaip elgtis sunkiu metu, kaip ištverti kankinimus neišduodant nei Dievo, nei savęs, nei kito žmogaus. Renginys vyko maldos dvasioje su intencija už taiką pasaulyje, prašant ne tik Adelės Dirsytės paskelbimo palaimintąja, bet ir kankinės užtarimo mums ir pasauliui.

Dailės mokytoja Gintarė Boreišienė pristatė kūrybinio darbo užduotis. Mokiniai, susipažinę su tremtinių maldomis, patys kūrė maldas, naudodami pateiktus raktinius žodžius, jas užrašė tušu su plunksnakočiais ir apipavidalino grafikos technika.

Pasivaišinę saldumynais dalyviai skirstėsi planuodami kitus susitikimus. Dėkojame Kėdainių r. savivaldybei už skirtą finansinę paramą, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos administracijai ir bendruomenei už nuolatinę paramą. Ačiū mokytojoms Gintarei, Linai, Vidai, Rūtai.

Organizatorių nuotr.