„Šitokį pastatą mes privalome išsaugoti, jis yra unikalus, be galo gražus ir neįkainojamas“, – tokį ryžtą demonstruoja Akademijos bendruomenė, besikurianti istoriniame buvusios mokyklos pastate.

Pastatas – vertybė

Akademijos bendruomenė savo namus kuria 1937 m. statytoje Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso mokykloje – taip šis pastatas apibūdinamas Nekilnojamų kultūros vertybių registre, į kurį yra įtrauktas nuo 2005 metų.

Pasak Akademijos bendruomenės pirmininkės Ilonos Gorbunovos, bendruomenė pastatu naudojasi pagal 10-čiai metų sudarytą panaudos sutartį su Kėdainių rajono savivaldybe.

Du projektai

Bendruomenės namų durys atvertos spalio 22 dieną, įgyvendinus du projektus. Projekto „Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“, finansuojamo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir bendruomenės lėšomis, įrengta oro kondicionavimo sistema. Ji šildys arba vėsins patalpas, kai tik reikės Akademijos bendruomenei. Agentūra šiam projektui skyrė 2 998,01 euro, dar 400 – bendruomenė. Viso projekto vertė 3 398,01 eurų.

Įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės finansuotą projektą „Po mažą žingsnelį gražaus gyvenimo link“ buvo atnaujintos bendruomenės namų menės grindys. Tam savivaldybė skyrė 925 eurus, bendruomenės indėlis – 319,55 euro.

„Pasirinkome atstatyti autentiką, grindis atnaujinome, padengėme laku ir jos atrodo kaip originalios“, – rodė bendruomenės vadovė. Moterys grindis atnaujinimui parengė savo rankomis, nors iš pradžių darbas gąsdino – ant jų buvo prikaltas kartonas, kurį nuplėšus, reikėjo išrankioti tankiai sukaltas nedideles vinis. „Tačiau sakoma, kad „akys baisininkės, rankos darbininkės“. Ir mes įveikėme, išrankiojome vinukus iš iš grindų per tris dienas“, – šypsojosi I. Gorbunova.

Akademiškiai pasiryžę sukurti jaukius bendruomenės namus istoriniame buvusios mokyklos pastate.

Darbo dar laukia daug

Žinoma, bendruomenė pripažįsta, kad iššūkių yra daug. Pastatas didelis, 480 kv. metrų,  išsikėlus iš jo pradinei mokyklai, ne vienerius metus stovėjo tuščias. „Darbo yra daug, ir aplinka, ir išorė, nekalbu apie vidų. Tikimės laimėti didelius projektus ir eiti pirmyn. Šitokį pastatą mes privalome išsaugoti, jis yra unikalus, be galo gražus ir neįkainojamas. Kai atėjome čia, radome išdaužytus langus, viduje primėtyta akmenų, buvo tapęs beveik landyne. Išvalėme, išvežėme mašiną šiukšlių. Kiek įmanoma, susitvarkėme. Mūsų tikslas – išsaugoti šitą pastatą. Jau pastatytos ir kameros, kurios, tikimės, atgrasys vandalus“, – kalbėjo Akademijos bendruomenės pirmininkė.

Akademiškiai teigė suprantantys, jog ne tik turės užsiimti pastato tvarkymu, bet ir vykdyti veiklas, be jų bendruomenė būsianti nuobodi ir nyki. „Turime jaunimo būrelį, kuriuo džiaugiamės. Rūtenis, Karolis, Aurimas, Fausta – labai jais džiaugiamės ir tikimės, kad jie suburs didesnį jaunimo ratą, prisidės prie projektų rašymo, nes tai yra be galo didelis darbas. Bendruomenė turi apie keturiasdešimt narių, nemažai jų yra vyresnio amžiaus, todėl ne visi gali prisidėti darbais. Todėl labai prašome burtis daugiau jaunimo, nes darbų turėsime čia daug… Gyvename iš nario mokesčio. Labai noriu padėkoti Akademijos miestelio dirbantiesiems, kurie skiria 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio“, – pasakojo bendruomenės vadovė.

Įgyvendinus du projektus, įrengta oro kondicionavimo sistema, atnaujintos grindys.

Rengėsi parduoti

Buvęs mokyklos pastatas priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. 2014 m. jis buvo įrašytas į Viešame aukcione parduodamo Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Savivaldybės reikmėms jis tuo metu nebuvo naudojamas, pastato būklė buvo bloga, reikalingas remontas.

2018 metų pradžioje, rajono savivaldybės tarybai pritarus, pastatas buvo perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti Akademijos bendruomenei iki jo pardavimo viešajame aukcione datos. Šių metų vasarį tarybos posėdyje buvo priimtas naujas sprendimas – buvusi mokykla bendruomenei valdyti ir naudotis perduota 10 metų laikotarpiui. Toks terminas reikalingas teikiant projektų paraiškas, siekiant gauti finansavimą.

„Šitokį pastatą mes privalome išsaugoti, jis yra unikalus, be galo gražus ir neįkainojamas“, – teigia bendruomenės vadovė. /Akademijos bendruomenės „Facebook“ paskyros nuotrauka/