„Lifosos“ vadovybės sudaromi sandoriai gali neatitikti Rusijai įvestų sankcijų ir būti ekonomiškai nenaudingi, o įmonės vadovai neteikia visų reikiamų duomenų, perspėjo Kėdainių trąšų gamyklos laikinasis administratorius. Vyriausybei ir žvalgybos tarnyboms adresuotame rašte, kurio kopiją gavo 15min, prašoma daugiau įgaliojimų laikinajam administratoriui ir išreiškiama nuomonė, kad „Lifosos“ veikla iki šiol stipriai integruota į Rusijos oligarchų valdomos „EuroChem“ grupės veiklą.

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Vakarai įvedė sankcijas Rusijos oligarchams. O į „juodąjį sąrašą“ pateko ir Andrejus Melničenka – netiesioginis Kėdainiuose stovinčios trąšų gamyklos „Lifosa“ savininkas. Dėl šios priežasties vienos didžiausių šalies gamyklų sąskaitos buvo įšaldytos, gamyba sustojo, o tūkstantį darbuotojų turinčios įmonės ateičiai iškilo grėsmė.

Ieškant sprendimų, kaip atnaujinti įmonės veiklą, Finansų ministerija gegužės pabaigoje paskyrė laikinąjį administratorių „Finance guru“, kurio tikslas – kuo skubiau atnaujinti įmonės gamybos procesą, taip pat įsitikinti, kad naudos negautų sankcionuoti asmenys.

Visgi, regis, dėl antrojo tikslo kyla keblumų. 15min portalas gavo kopiją antradienį įvairioms valstybės institucijoms išsiųsto laikinojo „Lifosos” administratoriaus „Finance guru“ įgalioto asmens Egidijaus Kaselio pasirašyto rašto, kuriame prašoma suteikti daugiau įgaliojimų.

Prašomų sutarčių – negauna

Lietuvos valstybės institucijoms adresuotame laiške E.Kaselis aprašo problemas, su kuriomis susiduria – esą įmonės vadovybė neteikia visų prašomų duomenų, o sudarytos sutartys kelia klausimų, ar naudos iš jų negaus sankcionuoti Rusijos oligarchai.

Andrejus Melničenko, po to, kai jam buvo pritaikytos tarptautinės sankcijos, perleido teises į fondą, valdantį „EuroChem“ grupę, savo žmonai Aleksandrai Melničenko. Tačiau praėjusį penktadienį Europos Sąjunga (ES) įvedė sankcijas ir jai. Dėl to Finansų ministerijai ir kitoms Lietuvos įstaigoms adresuotame rašte pažymima, kad „Lifosos“ kontrolę šiandien vykdo sankcionuoti asmenys.

Laikinasis administratorius taip pat rašo, kad pastarąsias dvi savaites susidūrė su esminiais sunkumais, kylančiais dėl dviejų priežasčių.

Pirmoji, administratoriui suteikti mažesni įgaliojimai, nei nurodyti atrankos vykdymo metu ir skelbime – t. y. nebuvo perduota nė vieno įmonės valdymo organo kompetencija ar funkcijos. Antroji – nepakankamas atsakingų įmonės asmenų bendradarbiavimas. Esą įmonės vadovybė ne kartą išreiškė poziciją, kad įmonei jokios tarptautinės sankcijos netaikomos ir jiems nesuprantamos, taigi įmonės veikla apskritai neturėtų būti ribojama.

„Mano nuomone, būtent dėl tokio įmonės vadovybės požiūrio į taikomų ribojimų pagrįstumą įmonė man sistemingai neteikia visų duomenų, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvertinti įmonės ketinamų sudaryti sandorių teisėtumą sankcijų taikymo prasme“, – rašte teigia E.Kaselis.

Jis tvirtina, kad gegužės 24 dieną kreipėsi į įmonę prašydamas pateikti gamyklos sutarčių kopijas, tačiau jos iki šiol nėra pateiktos, nors administratorius turi teisę gauti visą informaciją ir yra įpareigotas peržiūrėti sutartis. Be to, įmonė neturi teisės tęsti jokių galiojančių sutarčių be laikinojo administratoriaus pritarimo.

Tarp klientų – ofšorinės bendrovės ir su A.Lukašenkos režimu siejami verslai

Rašte taip pat tvirtinama, kad laikinajam administratoriui nepateikiami duomenys apie „Lifosos“ klientų galutinius naudos gavėjus. Tarkime, nors įmonės vadovybė parengtame plane buvo nurodžiusi dešimtis potencialių didžiausių savo produkcijos pirkėjų, pirmi didelės apimties derinimui pateikti produkcijos pardavimo sandoriai yra siūlomi sudaryti su ofšorinių subjektų arba su Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos režimu viešai siejamų asmenų valdomomis įmonėmis.

„O prašymuose administratoriui derinti šiuos didelės vertės sandorius nebuvo pateikta jokios informacijos, kaip ir kokiais kriterijais remiantis įmonė atsirinko šias įmones, kaip geriausius produkcijos pirkėjus – kokios dar įmonės buvo apklaustos, kam, kada ir kaip buvo siūloma pirkti minėtą produkciją“, – rašoma rašte.

„Teiraujantis šios informacijos įmonės darbuotojų, jie žodžiu paaiškino, jog ką ir iš ko pirkti arba ką bei kam parduoti įmonės vadovui iki šiol vienvaldiškai nurodo A. Melničenko atstovai, valdantys „EuroChem“ grupės įmones, taigi šių klausimų įmonės vadovas pats iš esmės nesprendžia“, – nurodoma dokumente.

Tad E. Kaselis išsiųstame rašte tvirtina, kad susipažinęs su įmonės dokumentais ir gavęs atitinkamą informaciją iš įmonės darbuotojų, susidarė įspūdį, kad įmonės veikla buvo ir yra stipriai integruota į „EuroChem“ grupės veiklą – įskaitant kasdieninius pasitarimus, per kuriuos teikiami nurodymai dėl veiksmų, kurie turėtų būti išimtinai įmonės vadovo kompetencijoje, bendrą tam tikrų verslo palaikymo paslaugų teikimą grupės įmonėms, sprendimų dėl žaliavų tiekėjų ar produkcijos pirkėjų priėmimą ne Lietuvoje, buhalterinių duomenų bei el. pašto kontrolę.

„Susidaro paradoksali situacija, kad paskirtas administratorius neturi jokių įgaliojimų, kad skaidriai ir viešai parduotų produkciją žinomoms ir gerą reputaciją turinčioms pasaulinėms bendrovėms, kurios pačios išreiškė norą pirkti tiesiogiai be tarpininkų, o pati įmonė tokių pirkėjų paieškos net neatlieka, siūlo tik „EuroChem“ grupės atstovų pateiktus konkrečius nurodytus pirkėjus, kurių sąsajų nebuvimas su sankcionuotais asmenimis yra nepagrįstas dokumentais“, – apibendrina E. Kaselis.

Dėl šių priežasčių Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms adresuotame rašte E. Kaselis prašo skubos tvarka įvertinti šeštojo sankcijų paketo taikymą Aleksandrai Melničenko, kuri netiesiogiai kontroliuoja „Lifosa“, ir laikinai sustabdyti įmonės vadovo, valdybos ir akcininkų susirinkimo įgaliojimus, o laikinajam administratoriui suteiktus įgaliojimus išplėsti, numatant teisę pačiam priimti įmonės valdymo organų kompetencijai priskirtus sprendimus.

„Finance guru“ įgalioto asmens nuomone, situacija kelia akivaizdžią grėsmę, kad „Lifosos“ konfidenciali informacija gali tapti žinoma sankcionuotiems asmenims, kurie per įmonės valdymo organus gali siekti daryti įtaką įmonės veiklai ir įmonės priimamiems sprendimams.

„Dėl to dabar atsiranda rizika, kad iš tolesnės įmonės veiklos tiesioginės ir / ar netiesioginės naudos gaus asmenys, kuriems taikomos sankcijos arba veikla nevyks, nes produkciją didžiąja dalimi yra siūloma parduoti ne žinomoms, skaidrios reputacijos Vakarų įmonėms, bet iš esmės tik ofšorinių subjektų arba su A. Lukašenkos režimu viešai siejamų asmenų valdomoms įmonėms“, – teigiama rašte.

Administratoriaus nuomone, tokiu būdu įmonė siekia arba pelno iš įmonės veiklos tolesnio perkėlimo su A.Melničenko šeima susijusiems subjektams, arba demonstratyvaus įmonės veiklos žlugdymo teigiant, kad administratorius tokiems pirkėjams parduoti produkcijos neleidžia ir dėl to įmonė negali atnaujinti veiklos

Finansų ministerija aiškinasi situaciją

15min susisiekė su E.Kaseliu, kuris patvirtino, kad laikinajam administratoriui reikėtų platesnių įgaliojimų, tačiau komentuoti rašte išdėstytos informacijos nesutiko.

„Laiško turinio negalėčiau komentuoti, tai pakankamai konfidenciali informacija, sprendimą turi priimti valstybinės institucijos. Reikėtų įgaliojimų, nes mūsų funkcija yra užtikrinti, kad lėšos nepasiektų sankcionuotų asmenų – mes tai turime padaryti ir padarysime, turime žinių ir kompetencijų. Praėjusį penktadienį įvedus šeštąjį ES sankcijų paketą, situacija iš esmės pasikeitė, nes buvo sankcionuoti tiesioginiai įmonės naudos gavėjai – A.Melničenko žmona Aleksandra“, – pabrėžė E.Kaselis.

O Finansų ministerija komentare 15min teigė, kad „Finance guru“ raštą gavo, tačiau ar atsižvelgs į „Lifosos“ laikinojo administratoriaus prašymą, kol kas negalinti atsakyti.

„Šiuo metu bendraujame su visomis suinteresuotomis šalimis. Tik išsiaiškinę visas aplinkybes, svarstysime laikinojo administratoriaus prašymą ir galėsime pakomentuoti plačiau“, – rašome atsakyme.

O „Lifosos“ viešųjų ryšių specialistas Nauris Vilkevičius, atstovaujantis dabartinei įmonės vadovybei, tvirtino negalintis komentuoti laikinojo administratoriaus teiginių, tačiau pabrėžė, kad „Lifosos“ veikla nėra integruota į „EuroChem“ grupę. „Mes du mėnesius sustabdę gamybą – mes negaminame ir neparduodame, visiškai su tuo nesutiksiu.“

Pasak jo, šiuo metu svarbiausia, kad įmonė galėtų atnaujinti veiklą – planas, kaip tai padaryti, administratoriui pateiktas, o jį pateikti Finansų ministerijai ar atmesti, administratorius gali per mėnesį.

„Lifosos“ atstovas taip pat teigė, jog įmonė laukia administratoriaus leidimo parduoti pagamintą produkciją.

„Prieš sustabdydami gamybą, kad išnaudotume žaliavas, pagaminome pakankamai produkcijos, tad dabar laukiame iš laikino administratoriaus, Finansų ministerijos pritarimo, kad būtų leista ne tik gaminti, bet ir parduoti sukauptą produkciją“, – teigė jis.

„Mums, kaip gamybininkams, norėtųsi, kad viskas kuo greičiau vyktų ir kuo sklandžiau. Tai tūkstančio darbuotojų vienintelis pragyvenimo šaltinis. Labai aktualu parduoti ir pagamintą produktą, nes tai ir laikymo sąlygos, ir sandėliavimas“, – pridūrė „Lifosos“ atstovas.

N.Vilkevičiaus duomenimis, šiuo metu iš tūkstančio darbuotojų į darbus sugrįžę 250, 415 yra prastovose, o kiti atostogauja arba serga. Trečiadienį įmonė atnaujino pašarinių fosfatų gamybą, o birželio pabaigoje viliasi atnaujinti ir pagrindinės produkcijos – diamonio fosfatų gamybą.

Šaltinis: naujienų portalas 15min.lt

Panašios naujienos