Dėmesiui

2024 m vasario mėn. 15 dieną (ketvirtadienį) 16 val. Šventybrasčio bendruomenės centre ( Pušyno g. 1, Šventybrastis) vyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. Pirmininkės Vidos Pliauskienės atsistatydinimas.
  3. Pirmininko rinkimai.
  4. Valdybos narių rinkimai.
  5. Kiti klausimai.

Pirmininkė Vida Pliauskienė