Praėjusią savaitę Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti net 96 klausimai. Svarstant ir balsuojant už vieną sprendimo projektą, nustebino šalies politinėje padangėje atrodytų nesutaikomi oponentai. Nejaugi Kėdainiuose konservatoriai „pučia vieną dūdą su „darbiečiais“?

Pritarta visiems 96-iems klausimams

Gegužės mėnesio Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma pritarta visiems sprendimų projektams.

  • Patvirtinta 2024-2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija.
  • Pritarta savivaldybės ir jos įstaigų projektų įgyvendinimui.
  • Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų planas.
  • Patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos sudėtis.
  • Patvirtinti miesto ir rajono socialinių įstaigų 2023 metų metinės veiklos ataskaitų rinkiniai.
  • Patvirtinti miesto ir rajono kultūros įstaigų ir Sporto centro 2023 metų metinės veiklos ataskaitų rinkiniai.
  • Mokesčio mokėtojams, turintiems valstybinės žemės, kurios naudojimo būdas – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai nustatytas 1,5 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas.
  • Patvirtinti klausimai, susiję su žemės sklypų nuoma.
  • Patvirtinti miesto ir rajono ugdymo įstaigų nuostatai ir 2023 metų metinių veiklos ataskaitų rinkiniai.
  • Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatai.

Kėdainių konservatoriai palaikė „darbiečius“

Lina ir Kęstas Šlamos, Kėdainių rajono savivaldybės taryboje pasiskelbę Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, uoliai palaikė su Darbo partija į rajono tarybą atėjusią frakciją.

Svarstant klausimą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo pakeitimo, kuris šiuo metu aktualus tik vienai akvakultūros įmonei „Kaplių žuvys“, beveik visiems valdančiųjų sprendimams prieštaraujantiems „darbiečiams“ pritarė ir du konservatoriai rajono taryboje.

Nors L. ir K. Šlamos Kėdainių rajono taryboje nėra prisijungę nei prie pozicijos, nei prie opozicijos, šį kartą kartu su opozicija agitavo nepriimti sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo papildymo papunkčiu: mokesčio mokėtojams, turintiems valstybinės žemės, kurios naudojimo būdas (301) – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai – 1,5 proc. vidutinės rinkos vertės“, jį atidedant.

Tačiau sprendimui dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo buvo pritarta ir be jų balsų.

Kėdainių r. savivaldybės ir „Kėdainių mugės” inf.

(Kėdainių r. savivaldybės nuotr.)

Panašios naujienos