Spalio 8-ąją Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje vyks Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno karalienės atlaidai. Iškilmę šiemet lydės naujovė – tikintieji miesto gatvėmis eis Rožinio kelią, tokiu būdu liudys savo tikėjimą ir mels dvasinio atgimimo bei taikos pasauliui.

Rožinis (liaudyje dar vadinamas rožančiumi) – tai malda, skirta apmąstyti svarbiausius Kristaus ir jo motinos Švč. Mergelės Marijos gyvenimo įvykius. Kitaip tariant, tai – Evangelijos santrauka, maldų gija, vedanti arčiau Dievo. Kalbant Rožinį įprastai yra naudojamas karoliukų vėrinys su kryželiu. Šį simbolį dažniausiai galima pamatyti pagyvenusių žmonių rankose, tačiau dvasininkai primena, kad tai nėra tik močiučių malda. Rožinis yra skirtas kiekvienam tikinčiajam. Rožinį sudarančios maldos yra kalbamos arba giedamos ir bažnyčiose, ir laidotuvėse, ir namų aplinkoje. Tam tinka bet koks laikas, tačiau spalio mėnesį Rožiniui yra skiriamas ypatingas dėmesys. Bažnyčioje jis kalbamas prie mišias, o kai kur (kaip ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje) vyksta ir atlaidai. Šį sekmadienį, 12 val. bus einama Eucharistinė procesija, o Šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupijos vikaras, kun. teol. lic. Nerijus Pipiras.

Kviečia miestelėnus jungtis į Rožinio kelią

Rožinio keliu kėdainiečiai kviečiami eiti po Šv. Mišių. Eisena nuo Šv. Jurgio bažnyčios bus einama link Daugiakultūrio centro, po to iki Skongalio gatvėje esančio paminklo rezistentams, vėliau iki Šv. Juozapo bažnyčios, kur maldininkus pasitiks ir koše pavaišins Kėdainių P. Lukšio šaulių kuopos nariai.

Rožinio kelią kartu su Kėdainių dekanu Žydrūnu Paulausku ir Šv. Jurgio parapijos klebonu Sigitu Bitkausku organizuojanti viešoji įstaiga „Rožinio kelias“ kviečia prisijungti visus norinčius bendrai melstis, prašant Dievo malonių Kėdainiams, mūsų Tėvynei Lietuvai, taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Eisenoje norinčių dalyvauti maldininkų prašoma užsiregistruoti: https://docs.google.com/forms/d/1mNWH-leIcay2z-73qRsB0-0kXK8qcFOM9E8WsH7woIo/edit

Maldininkai Kėdainių gatvėse – ne naujiena

Tikinčiųjų eisenos mieste buvo rengiamos ir anksčiau. Viena svarbiausių – Kryžiaus kelias, kurį prie Velykas, Didįjį penktadienį tikintieji eina nuo rajono savivaldybės iki Šv. Jurgio bažnyčios. Ši tradicija Kėdainiuose gyvuoja ilgiau nei dešimtmetį.

Taip pat būdavo rengiamos Eucharistinės procesijos nuo Šv. Jurgio bažnyčios iki Kauno g. kapinių, kur buvo aukojamos mišios minint Gedulo ir vilties dieną arba per Vėlines.

Titulinėje nuotraukoje: Šį sekmadienį, Marijos – Rožyno karalienės atlaidų dieną, tikintieji kviečiami eiti Rožinio kelią miesto gatvėmis. (G. Karlos nuotr.)