Saulius Grinkevičius,
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys

Praėjusį penktadienį įvykusiame Kėdainių r. savivaldybės tarybos posėdyje keletas klausimų buvo ypač aktualių visiems kėdainiečiams. Tai – patvirtinti Kėdainių miesto bendrasis planas ir užimtumo didinimo programa. Taip pat vis dar verda aistros dėl Švietimo ir kultūros komiteto, kurio narys esu.

Tvarkos seniūnijose mažiau nebus

Užimtumo programos tvirtinimas sukėlė daug diskusijų taryboje, ar turi savivaldybė prisidėti savo lėšomis prie šios programos.

Užimtumo programa yra skirta socialiai remtiniems žmonėms įdarbinti seniūnijose, siekiant juos integruoti į darbo rinką. Tuo pačiu tai – papildoma darbo jėga seniūnijų aplinkai prižiūrėti ir tvarkyti. Programa turi dvi naudas: seniūnijai lengviau organizuoti aplinkos tvarkymą, iš kitos pusės, įdarbintus žmones paskatins aktyviau ieškotis darbo ir integruotis į darbo rinką.

Tradiciškai daug metų savivaldybė prisidėdavo savo lėšomis. 2020 m. savivaldybės indėlis prie valstybės skirtų apie 110 tūkstančių eurų buvo beveik 40 tūkstančių eurų. Šiemet iš Vyriausybės gauta 130 tūkstančių eurų (Vyriausybės dalis šiemet padidėjo dėl to, kad padidėjo minimalus darbo užmokestis), o savivaldybės indėlio į šią programą dabartinė rajono valdžia neplanavo.

Jeigu senieji bendrieji planai buvo gana konservatyvūs, tai dabar bendrasis miesto planas – lankstesnis. Bus galimybė pritaikyti kelias paskirtis žemės plotams.

Praėjusiais metais pagal šią programą mūsų rajone buvo įdarbinta 60 žmonių, šiais metais buvo numatyta žymiai mažiau – tik 48.

Seniūnijų vadovai tikrai nėra tuo patenkinti, nes prižiūrimi plotai didėja. Nauji projektai, ypač europiniai: Pelėdnagiuose, Vilainiuose, ne vienas ir Kėdainių mieste, yra įgyvendinti. Naujos teritorijos gražiai sutvarkytos, žmonės patenkinti. Jas reikia prižiūrėti. Pagal užimtumo programą įdarbinti žmonės galėtų prie to prisidėti.

Diskutavome ilgai. Iš tiesų valdantieji labai nenorėjo skirti tų 40 tūkstančių eurų iš savivaldybės biudžeto šiemet. Tačiau dauguma tarybos narių nusprendė, kad savivaldybė turės prisidėti prie šios programos finansavimo, o tai leis įdarbinti daugiau žmonių.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžio stop kadras.

Bendrasis planas – lankstesnis

Kitas labai svarbus klausimas – bendrasis miesto planas. Bendrasis planas labai retai yra keičiamas, koreguojamas ar naujai ruošiamas. Paskutinysis buvo paruoštas prieš 10 metų.

Dabartinis bendrasis planas buvo pradėtas ruošti 2017 m. Buvo kruopščiai parengta koncepcija, pasirinkta įmonė, kuri ruošė šitą planą. Ne vieną kartą buvo kviečiami gyventojai ir visuomenininkai į aptarimą. Žmonių aktyvumas nebuvo labai didelis. Kaip dažnai būna: „Kol mūsų neliečia, tai – kažkur toli.“ Bet tai yra labai svarbus dokumentas ir yra džiugu, kad jame atsirado keletas naujovių.

Jeigu senieji bendrieji planai buvo gana konservatyvūs, tai dabar bendrasis miesto planas – lankstesnis. Bus galimybė pritaikyti kelias paskirtis žemės plotams. Tai bus lengviau ir gyventojams, ir verslui, nes nereikės eiti kryžiaus kelių, norint pakeisti žemės paskirtį į tą, kuri savininkui bus reikalinga. Anksčiau be bendrojo plano pakeitimo to negalima buvo padaryti, o tai užtrukdavo gana daug laiko ir būdavo pakankamai sudėtinga.

Žemės sklypai bus universalesni savo paskirtimi. Tai pasitarnaus Kėdainių gyventojams ir įmonėms, kurios norės investuoti mūsų savivaldybėje.
Įsigaliojo įstatymas, kuris įpareigoja savivaldybes, kad būtų patvirtintas teritorijų infrastruktūros organizatorius ir komisija. Man keistokai atrodo, ar čia Vyriausybė sąmoningai, ar nesąmoningai nustatė, bet pas mus, Kėdainiuose, ir organizatorius, ir komisija, kuri turėtų kontroliuoti, kaip organizatorius dirba, yra ta pati savivaldybės administracija. Tie patys dirbs, patys save įvertins, patys save kontroliuos?.. Man tai nepatinka, bet toks yra įstatymas.

Atsiras tarifai. Savivaldybės administracija turės apskaičiuoti naują Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą ir teikti tvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.

Komitetas dirba ir laukia mero teikimo

Mane stebina, kad esame kaltinami Švietimo ir kultūros komiteto darbo žlugdymu. Tačiau galiu pasakyti labai atsakingai: ponios komiteto narės Nijolė Naujokienė ir Gitana Kaupienė jau trečią kartą iš eilės nedalyvauja komiteto posėdžiuose. Tai iš tiesų yra labai keista, kad komiteto nariai be jokios pateisinamos priežasties nedalyvauja posėdžiuose, nes, matyt, užgautos ambicijos. Niekas netrukdo dirbti komitete ir nebūnant jo pirmininku. Visi komiteto nariai turim lygiai – po vieną – balsą. Lengviausia yra ambicijų vedamiems trenkti durimis, išeiti ir išėjus dar klaidinti žmones.

Pirmininkę atleidome, kaip ir Vidaus reikalų ministerijos rašte yra nurodyta nuostata – jeigu komiteto dauguma narių mano, jog komiteto pirmininkas nėra tinkamas eiti šias pareigas, jis gali būti atstatydintas.
Ta nuostata vadovaudamiesi atstatydinome N. Naujokienę iš pirmininko pareigų. Komiteto daugumos narių požiūriu, ponia N. Naujokienė, švelniai tariant, ne visiškai gerai atstovavo švietimo ir kultūros bendruomenių interesams.

Dabar artėja labai rimtas išbandymas – švietimo tinklo pertvarkos planas. Nėra dar aišku, kiek į tai įsikiš Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Likus senajai komiteto vadovei, tas planas galėjo būti labai skausmingas rajono švietimo įstaigoms.

Prisiminkim dar ankstesnius jos veiksmus dėl bibliotekų neva optimizavimo, o tai yra uždarymo, plano.

Praeitoje rajono tarybos kadencijoje to nedarėme ir dėl to rajono biudžetas nesugriuvo. Atvirkščiai – dar papildomai buvo skiriama lėšų bibliotekų sutvarkymui.

Kas domisi, dar gerai prisimena Truskavos pagrindinės mokyklos uždarymo batalijas. To paties, dar N. Naujokienės vadovaujamo, Švietimo ir kultūros komiteto inicia­tyva buvo bandoma iš pagrindinės mokyklos padaryti Šėtos gimnazijos skyrių, neįsiklausius nei į gyventojų, nei į mokyklos bendruomenės nuomonę.

Ta pati Pernaravos pradinė mokyklėlė uždaryta. Nors dauguma komiteto narių mano, kad būtent pradinės mokyklos, nors ir su nedaug mokinių, turi būti kuo arčiau mokinių namų.

Dabar artėja labai rimtas išbandymas – švietimo tinklo pertvarkos planas. Nėra dar aišku, kiek į tai įsikiš Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Likus senajai komiteto vadovei, tas planas galėjo būti labai skausmingas rajono švietimo įstaigoms. Šie faktai ir nulėmė komiteto pirmininko atstatydinimą.
Mes, Švietimo ir kultūros komitetas, jau du mėnesius laukiame iš pono V. Tamulio naujo komiteto pirmininko kandidatūros. Yra tokia įstatymo nuostata, kad, komitetui atstatydinus pirmininką, merui atsiranda pareiga siūlyti komitetui balsavimui pirmininko kandidatūrą.

Nors meras ir teigia, kad komitetas į jį nesikreipė su prašymu dėl pirmininko kandidatūros, bet komitetas to ir neturi daryti. Įstatyme pasakyta, kad, kai nelieka komiteto pirmininko, meras siūlo kandidatūrą. Gaila, kad dabartinis rajono meras pažeidžia įstatymą ir nežinia, ko laukia.

Bandoma manipuliuoti, kad mes pakeitėme komiteto pirmininką. Mes nepakeitėme pirmininko. Mes paprašėme Stepono Navajausko laikinai, kol bus išrinktas naujas pirmininkas, pirmininkauti komiteto posėdžiams. Pirmininkauti posėdžiams ir būti komiteto pirmininku – ne tas pat.

Teko dar girdėti, kad be N. Naujokienės kiti komiteto nariai nėra kompetentingi dirbti Švietimo ir kultūros komitete, nors tas pats S. Navajauskas Švietimo sistemoje yra išdirbęs apie 20 metų. Praėjusioje kadencijoje jis buvo to paties Švietimo ir kultūros komiteto pirmininku.
Be to, jei kėdainiečiai pasižiūrėtų į tarybos komitetų darbotvarkes, tai pamatytų, kad visi komitetai svarsto visus tuos pačius klausimus.

Švietimo ir kultūros komitetas dirba ir laukia iš mero V. Tamulio kandidato į komiteto pirmininkus pavardės.

Panašios naujienos