Praėjusiame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitete buvo apsvarstyta dešimt klausimų – nuo savivaldybės kontrolierių darbo gairių kitiems metams iki gėlynų problemos mūsų mieste.

Aktyviausias komitetas

„Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tokiu pakankamai intensyviu ir aktyviu mūsų Kontrolės komiteto darbu, – po posėdžio „Kėdainių mugei“ sakė komiteto pirmininkas, tarybos narys nuo pirmosios kadencijos S. Grinkevičius. – Šitoje kadencijoje, man atrodo, Kontrolės komitetas dirba intensyviausiai per visą Kėdainių rajono savivaldybės istoriją. Renkamės dažniau nei kartą per ketvirtį, klausimų būna pakankamai daug, todėl džiaugiuosi, kad komiteto nariai yra aktyvūs ir savo darbą mes dirbame.“

Pritarta tarnybos darbo planui

Paskutiniame, praėjusią savaitę įvykusiame Kontrolės komiteto posėdyje viena iš svarbiausių užduočių buvo – patvirtinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą kitiems metams (tai padaryti reikia kasmet iki rugsėjo 30 d.).

Savivaldybės kontrolierės Zitos Valiauskienės pristatytos tarnybos darbo gairės visiems 2022 metams buvo patvirtintos vienbalsiai.

Dėl Krašto muziejaus finansinės drausmės

Kontrolės komiteto nariai išklausė Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus paaiškinimą dėl finansinės drausmės jo vadovaujamoje įstaigoje.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo išvados buvo apsvarstytos praėjusiame komiteto posėdyje liepos mėnesį. Paaiškėjo, kad įstaigos buhalterė prieš išeidama iš darbo atliko avansinius atlyginimų mokėjimus, o pirminiai dokumentai pasirašyti buvo tik po to. Buvo ir atliktų mokėjimų, nesuderintų su direktoriumi.

Krašto muziejus pateikė trūkumų pašalinimo planą.

Patikrintos bendruomenių patalpos

Ankstesniame komiteto posėdyje Kontrolės komitetas buvo paprašęs savivaldybės administracijos pateikti informaciją, kaip rajono bendruomenės eksploatuoja savivaldybės joms suteiktas patalpas.

Pasak S. Grinkevičiaus, Kontrolės komiteto nariams šis klausimas iškilo paaiškėjus situacijai dėl Keleriškių bendruomenei perduotų buvusios mokyklos patalpų, kurios buvo neprižiūrimos ir netgi gaisro sunaikintos.

„Administracijos direktoriaus mums pateikta informacija džiugina, – sakė Kontrolės komiteto pirmininkas. – Bendruomenių patalpas apžiūrėję seniūnai informavo, kad visose kitose bendruomenės viskas yra gerai. Džiugu, kad bendruomenės tausoja joms savivaldybės patikėtą turtą, prižiūri ir vykdo jose veiklą. To mes ir norėjome.“

Švietimiečiai nereaguoja į išvadas

Kontrolės komitetą nustebino savivaldybės kontrolierės pristatytos audito išvados dėl viešųjų pirkimų kai kuriose rajono švietimo įstaigose.

„Gaila, bet kažkodėl kartojasi tos pačios bėdos. Mes jau liepos mėnesį komitete girdėjome, kad asmenys, kurie organizuoja viešuosius pirkimus, nedeklaruoja savo privačių ir viešųjų interesų, kad nelaiku, nesilaikant terminų, paskelbiamos  viešųjų pirkimų sutartys, – sakė Kontrolės komiteto pirmininkas. –  Keisčiausia pasirodė dviejų švietimo įstaigų pozicija, kurios iš viso nepaskelbė šitų sutarčių netgi ir po audito ir kontrolės tarnybos patikrinimo jau praėjus dešimčiai dienų.“

Kontrolės komitetas savivaldybės administracijos direktorių įpareigojo daug rimčiau atsižvelgti į audito išvadas. Pasak S. Grinkevičiaus, keistai atrodo, kai audito ir kontrolės tarnyba atlieka auditą, pasako pastabas dėl kai kurių įstatymų nevykdymo ir nelabai kas į tai sureaguoja.

Kodėl Kėdainiai neskendi gėlynuose

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto dėmesio sulaukė ir Kėdainių nepuošiančių gėlynų problema.

Adelei Štelmokienei atkreipus į tai dėmesį, jai pritarė ir kiti komiteto nariai, pripažinę, kad, deja, neturime kuo pasidžiaugti. Apželdinimo problemą pastebintys ir patys kėdainiečiai, ir miesto svečiai.

Kontrolės komitete paaiškėjo dar ir tai, kad apželdinimo konkursą laimėjusi įmonė nesilaiko kai kurių sutarties nuostatų. Konkurso sąlygose buvę numatytos pasodinti vienos rūšies gėlės, bet pasodintos buvo kitos. O gėlių kolekcijos buvo pakeistos nesuderinus su miesto seniūnija.

Kontrolės komiteto netenkina ir tai, kad gėlynus sodinti Kėdainiuose pradedama vos ne birželio pabaigoje.

„Įpareigojome savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą kitą pavasarį ruošiant konkursą dėl miesto apželdinimo ir priežiūros dar kartą pasižiūrėti, kad labai aiškiai būtų numatytos tvarkos, – sakė Kontrolės komiteto pirmininkas S. Grinkevičius. –  Esama situacija dėl apželdinimo mūsų komiteto netenkina ir tikimės, jog po truputį bendromis pastangomis padarysime, kad Kėdainiai atrodytų taip pat gražiai, kaip ir kiti miestai.“