Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtino šių metų rajono savivaldybės biudžetą. Patvirtino valdantieji. Opozicija balsavo „prieš”.

Apie 2021 m. biudžetą, pagal kurį visus metus gyvens savivaldybė, kalbamės su opozicinės frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui” seniūnu, praėjusios kadencijos rajono meru Sauliumi Grinkevičiumi.

Esate minėjęs, kad svarbiausia priežastis, dėl kurios nepritarėte biudžeto tvirtinimui, yra neužtikrintas darbo užmokestis neformaliojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams?

– Pabandžiau surinkti informaciją, kokia yra situacija kitose savivaldybėse dėl mokos fondo neformaliojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriam laikui jose jis yra patvirtintas šių metų biudžetuose. Dauguma savivaldybių patvirtino, kad 12 mėnesiui yra numatę mokos fondus savo įstaigų darbuotojams. Kaimyninės savivaldybės – Jonava, Ukmergė, Radviliškis, Šiaulių ir Panevėžio rajonai arba Kauno apskrities savivaldybės – kaip Kauno rajono, Kaišiadorių, Birštono, nekalbant jau apie Kauno miestą, – visi numatė lėšas darbo užmokesčiui visiems metams. Todėl manau, kad Kėdainių rajono valdantiesiems turėtų būti gėda, kad nesurado variantų, kaip užtikrinti mokos fondą visiems 12-ai, o ne tik 10,5 mėnesio.

Ar tik dėl šio trūkumo nepritarėte biudžetui?

– Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kurios, net ir mažesniais pinigais remtos, priemonės nebuvo patvirtintos. Tai pačiai savivaldybei priklausančiai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai praėjusioje kadencijoje kasmet iš savivaldybės skyrėme po 40–50 tūkstančių eurų inventoriaus ar transporto įsigijimui arba patalpų sutvarkymui, tačiau antri metai tie pinigai nebeskiriami. Nors iš tiesų priešgaisrinės tarnybos žmonės dirba sunkiomis sąlygomis ir per praėjusią kadenciją viena kita komanda atsinaujino patalpas, nusipirko naujesnius automobilius. Deja, dabartinė valdžia nemato reikalo prisidėti prie tos svarbios srities.  

Sumažinta lėšų ir programoms?

– Labai gaila, kad neliko pinigų ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios vargonams. Savivaldybės tarybos sprendimu jiems buvo rezervuota 30 tūkstančių eurų (prisidėti šiomis lėšomis, kai atsiras galimybė įsigyti vargonus). Mano žiniomis, yra didelė tikimybė, kad jau vasaros antroje pusėje tie vargonai iš Frankfurto prie Maino (Vokietija) gali atkeliauti į Kėdainius ir reikės už juos sumokėti.

Žinant, kad nuo liepos 1 d. iki rugsėjo pabaigos rajono taryba nesirenka į posėdžius, kaip bus išspręstas iškilsiantis skubus nenumatytų lėšų klausimas?  Mano galva, paprasčiau būtų buvę tai padaryti dabar, įtraukiant numatomas lėšas į biudžetą. Valdančiųjų argumentas – jeigu negaus tų vargonų – neįtikina. Jeigu negaus, metų pabaigoje visada atsiras, kam prireiks nepanaudotų vargonams lėšų.

Ką manote apie sporto programų finansavimą?

– Manau, kad futbolo ir krepšinio klubai, rungtyniaujantys aukščiausiose šalies lygose, iš savivaldybės biudžeto turi būti finansuojami vienodai. Teikiant šių metų biudžeto projektą buvo numatyta, kad abiem sporto šakoms bus skiriama vienoda pinigų suma – po 180 tūkstančių eurų. Tačiau atsitiko taip, kad futbolo klubas liko nuskriaustas – krepšiniui valdantieji finansavimą padidino iki 200 tūkstančių, o futbolas taip ir liko su 180 tūkstančių.

Bet tos sumos neatitinka ir praėjusių metų gruodį patvirtintame strateginiame plane numatytų lėšų. Ar taip gali būti?

– Man keistai atrodo, kai valdantieji kaitalioja, nesilaiko strateginio plano. Man kelia abejonių ir paties strateginio plano tvirtinimas atskirai, o ne kartu su biudžetu.

Praėjusioje kadencijoje strateginį planą tvirtindavome kartu su metiniu biudžetu, tada būdavo mažesni neatitikimai. O dabar, kai gruodį tvirtinamas strateginis planas, o tik po gerų dviejų mėnesių – metinis biudžetas, neatitikimų atsiranda labai daug. Kodėl buvusią tvirtinimo tvarką dabartiniai valdantieji pakeitė, nežinia. Domėjausi kitų savivaldybių praktika, daugelyje savivaldybių strateginis planas ir biudžetas yra tvirtinami tuo pačiu metu. Taip išvengiama neaiškumo.

Ką neatitikimai tarp rajono strateginio plano ir metinio biudžeto reiškia krašto žmonėms?

– Tas pats Gineitų kaimo vandentiekio klausimas. Strateginiame trejų metų plane buvo įrašyta, kad šiemet jam bus skirta 50 tūkstančių eurų ir pradėti darbai dėl vandens gręžinio, o kitais metais – išvedžioti tinklai. Dabar gi – neliko tų pinigų. Valdžia apvylė Gineitų kaimo gyventojus, kurie tikėjosi, kad jau šiemet jų klausimas pajudės iš mirties taško. Tame kaime gyvena kelios dešimtys šeimų ir ten šuliniuose nėra vandens, tai tikrai didelė problema.

Gal ne tie valdžios prioritetai?

– 50 tūkstančių eurų Gineitų kaimo žmonių gyvybiniams poreikiams nerasta, bet Sporto centrui 115 tūkstančių eurų atsiranda. Paklausus, kam tiek prireikė, buvo aiškinama, kad dėl perskaičiuojamų etatų, pasikeitus įstaigos statusui. Gal ir taip, tačiau man atrodo, esant dabartinei situacijai, kaip Sporto centrui tai yra ženkli suma.

Kitas stebinantis klausimas – buvusi Pernaravos mokykla. Mokykla uždaryta, vaikai priversti važiuoti į Josvainius, kiti – gal į Ariogalą važiuoja, o 75 tūkstančiai eurų skiriami seniūnijai, mokyklos pastato išlaikymui. Kam tada reikėjo skubėti uždaryti buvusią Pernaravos pradinę mokyklą, jei vis tiek dar šiemet yra skiriami pinigai to pastato išlaikymui? Keistokai atrodo.

Noriu tada paklausti Švietimo ir kultūros komiteto buvusios pirmininkės Nijolės Naujokienės ir narės Gitanos Kaupienės, kur jūs buvote, kodėl nekovojote, kad mokyklėlė Pernaravoje būtų, kad švietimo įstaigų darbuotojams būtų užtikrinti atlyginimai visiems metams? Tarybos posėdyje neišgirdau nė vieno jų žodžio.

Kartu dirbate tame pačiame Švietimo ir kultūros komitete, ar nepaklausėte?

– Neturėjau galimybės, nes jos savo veiksmais žlugdė komiteto posėdžius.

Kaip apskritai vertinate visą biudžetą?

– Noriu dar kartą patvirtinti, kad 2021 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas yra nesubalansuotas, deficitinis ir rašyti Ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadoje, kad biudžetas subalansuotas ir nedeficitinis yra elementarus Kėdainių krašto žmonių apgaudinėjimas.

Į šių metų biudžetą neįtraukta apie 300 tūkstančių eurų investicijoms ir per 60 tūkstančių programoms, numatytoms rajono strateginiame plane. Kaip ir kada, jūsų nuomone, tos strateginiame plane numatytos, bet šiais metais neįgyvendintos investicijos ir programos bus įgyvendintos? Niekada?

– Taip atsitinka, kai strateginis planas yra neatsakingai formuojamas ir tvirtinamas. Tada ir atsiranda didžiulis neatitikimas su realiu metiniu finansavimu.

Ką šitie neatitikimai  reiškia Kėdainių gyventojams? Neišpildytus lūkesčius ir valdžios pažadus?

– Žinoma. Žmonės pamato strateginiame plane suplanuotus darbus ir tikisi jų įgyvendinimo. Bet ateina laikas juos vykdyti, o pinigų biudžete – nėra. Tai ir tas pats Gineitų kaimo vandentiekio pavyzdys, ir Krakių miestelio Laisvės aikštės rekonstrukcija, ir vandentiekio bei nuotekų tinklų įrengimas keliose Krakių miestelio gatvėse, tie patys dviračių takai…

Nenumatyta lėšų ir pačių valdančiųjų rinkiminės programos vieno iš pažadų vykdymui – pacientų eilių valdymo sistemai, apie kurią tiek daug kalbėta, skelbta, važiuota į kitus rajonus, žiūrėta. Kandidatuodamas į merus V. Tamulis visuose susitikimuose žadėjo suvaldyti eiles poliklinikoje ir įrengti patogią žmonėms registracijos sistemą.

Tai žmonėms nebesitikėti valdžios pažadų įvykdymo?

– Visa tai keliasi kažkur į ateitį. Ar jie tuos neįvykdytus pažadus bandys perkelti į kitus metus, ar išbrauks visai, sunku pasakyti.

Bet žmonės yra nuvilti, nes tikėjosi, jog darbai, suplanuoti strateginiame plane, bus daromi. Lūkesčiai gyventojams sukelti ir staiga – niekas nevykdoma.

Ar galima pasakyti, kad rajono žmonės valdžios yra apgaudinėjami? Ir nevykdomi ne tik rinkiminiai, bet ir nauji valdžios pažadai?

– Taip, galima. Strateginis planas formuojamas trejiems metams (dabartinis – 2021 m., 2022 m., 2023 m.). Aš dar suprasčiau, jei toks neatitikimas būtų kitąmet. Ne viską gi įmanoma numatyti toli į priekį. Bet kai prieš du mėnesius įrašoma, kad bus daroma, o po dviejų mėnesių – jau nebedaroma… Tik du mėnesiai praėjo, o jie jau nevykdo krūvos numatytų darbų.

Tai kur garantija, kad ir valdančiųjų patvirtintas šių metų biudžetas bus įvykdytas?

– Čia jau sudėtingiau būtų nevykdyti. Bet galimas ir toks variantas, kad pasakys: nėra pinigų ir nedarysime.