Rugsėjo 29 d. beveik po dvejų metų pertraukos Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vėl nuskambėjo koncertas iš ciklo „Kėdainiams reikia vargonų“.

Praėjusių metų pavasarį šalį ištikusi pandemija sustabdė bei apribojo daugelį veiklų bei iniciatyvų, taip pat ir 2018 metais prasidėjusią pilietinę iniciatyvą „Kėdainiams reikia vargonų“. Užtat praėjusį trečiadienį nuoširdus romantinės muzikos vakaras pilnutėlėje Evangelikų reformatų bažnyčios salėje su operos solistu Liudu Mikalausku bei koncert­meisteriu, projekto iniciatoriumi Robertu Lamsodžiu įrodė, kad kėdainiečiai pasiilgę kultūrinių renginių bei neabejingi paramos akcijai. Koncerto metu kėdainiečiai paaukojo 868 eurus.

Vargonai jau surasti

Projekto iniciatorius apgailestavo, kad projektą priverstinai sustabdė COVID-19 susirgimų protrūkis. „Bet gal ir į naudą išėjo, buvo viskas nusiraminę, per tą laiką jau radome ir vargonus, kokius galėtume pirkti, ir dabar jau reikia vėl „triukšmauti“ ir kviesti kėdainiečius toliau aktyviai dalyvauti šiai akcijai skirtuose koncertuose, kiek kas gali finansiškai prisidėti prie šių vargonų atsiradimo Evangelikų reformatų bažnyčioje, ten, kur kažkada vargonai yra stovėję.

Kėdainių PSPC direktoriaus pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui Jūratė Judickienė į koncertą atsivedė ir savo mamą.

Yra suplanuota spalio 18 d. vykti į Vokietiją apžiūrėti vargonų ir, jeigu jie tiks, bandysime kažkaip juos įsigyti. Vargonai yra Vokietijoje, Osnabriuko mieste. Kodėl juos parduoda, nežinome, mes dar nebuvome susitikę su jų šeimininkais, tik esame bendravę elektroniniais laiškais, telefonu, susitarta, kad mes atvyksime jų apžiūrėti“, – komentavo Robertas Lamsodis.

Vargonų kainą padidins ir kelionė

Vargonai, pasak Roberto Lamsodžio, labai gražūs, įspūdingi. Jei pavyktų juos nupirkti, jie būtų vieninteliai tokie Lietuvoje. „Visi vargonų vamzdžiai stovi vertikaliai, bet kai kurie kaip dūdos išlenda į priekį. Pagal savo išmatavimus jie tilptų ir tiktų statyti mūsų numatytoje vietoje, kadangi yra dviejų pusių, o per vidurį juos skiria langas. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia atitinka šias sąlygas. Būtų gerai juos nupirkti“, – patikino pašnekovas.

„Ar jie brangūs?“– teiraujuosi R. Lamsodžio.

Pasak projekto iniciatoriaus, vargonų pardavimo kaina nėra didelė, bet galutinė kaina priklausys nuo to, kaip juos pavyks parsivežti, kiek dar reikės restauruoti, valyti, pritaikyti erdvėje ir t. t.

Kėdainių PSPC BPG Terapijos skyriaus vedėja Joana Kleivienė į koncertą atvyko su dukrelėmis.

„Ar dar yra numatyta šiai akcijai skirtų koncertų, kurių metų kėdainiškiai galėtų prisidėti prie šių vargonų atsiradimo?“ – klausiu apie planuojamus paramos koncertus.

„Esame numatę ir jau kokius du koncertus galėtume surengti, bet nebeturime erdvės, kur koncertuoti. Daugiakultūris centras uždarytas remontuoti, Kultūros centras taip pat restauruojamas, o Evangelikų reformatų bažnyčioje žiemos metu šalta, bet kažką sugalvosime, šiandien negaliu pasakyti, kur tai galėtų būti“, – sakė R. Lamsodis.

Kėdainiečiai aukoja simboliškai

„Pastarieji dveji metai buvo pertrauka todėl, kad dėl visiems gerai žinomų priežasčių nebuvo galima organizuoti nei koncertų, nei kelionių. Iki 2019 metų pabaigos iš viso buvo surinkta 16 tūkst. 436 eurai. Didžiąją dalį šios sumos, net 14 tūkst. eurų, paaukojo AB „Lifosa“, dalį sumos skyrė ūkininkas Šarūnas Šiušė, Kėdainių moterų LIONS klubas, kiti pinigėliai yra surinkti rengiant koncertus. Bilietai yra nebrangūs – po 2, 5, 10 eurų. Retas kuris perka bilietą už 10 eurų, todėl surenkamos sumos nėra didelės. Kita vertus, žmogus bent simboliškai prisideda ir, atėjęs į koncertą, kada bus pastatyti vargonai, galės pasakyti, kad ir jis bent šiek tiek prisidėjo, čia yra ir jo indėlis. Aš tuo ir džiaugiuosi, kad į koncertus susirenka žmonės, neabejingi muzikai“, – teigė Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vedėja Audronė Pečiulytė.

Evangelikų reformatų bažnyčioje vykęs koncertas sulaukė didelio kėdainiečių susidomėjimo.

A. Pečiulytė sakė tikinti, kad gal po metų kitų galima bus kėdainiečius pakviesti ir į vargonų muzikos koncertą.

Kėdainiams tikrai reikia vargonų

Solistas Liudas Mikalauskas patvirtino – Kėdainiams tikrai reikia vargonų, todėl mielai sutiko surengti koncertą Evangelikų reformatų bažnyčioje. Ir kaip pats pajuokavo prieš koncertą, save jis gali laikyti Kėdainių krašto žmogumi, nes šiame krašte, ypač Paberžėje, yra dažnas svečias.

„Mane pakvietė tikrai kilniu tikslu ir mums pavyko suderinti koncerto laiką – rugsėjo 29 d., vienintelę laisvą mano labai užimtoje savaitėje. Ir tarp kitko, ją laikiau laisvą, nes ta diena – mano žmonos gimtadienis. Žmona nebuvo patenkinta, kad tą vakarą nebūsiu namuose, bet manau, kad po koncerto spėsiu sugrįžti su gėlių puokšte, kurią Kėdainiuose jau nusipirkau iš anksto. Po koncerto, atidavęs visą širdį kėdainiškiams, kiek dar jos bus likę, važiuosiu atiduoti ją žmonai“, – prieš koncertą šmaikštavo gerai nusiteikęs solistas Liudas Mikalauskas.

Pokalbio metu jis pabrėžė, kad Evangelikų reformatų bažnyčia yra iš tokių erdvių, kur, skambant vargonams, galima būtų atlikti įvairų repertuarą. „Katalikų bažnyčiose esame šiek tiek ribojami sakralios muzikos repertuaro. O protestantų bažnyčios liberalesnės, pasirenkant repertuarą. Todėl būtent šioje erdvėje vargonai labiausiai ir tiktų, nes jie būtų ne tik liturginis instrumentas, o ši bažnyčia galėtų priimti paties aukščiausio meninio lygio vargonininkus. Robertas man neseniai parodė nuotrauką tų vargonų, kuriuos planuoja pirkti. Tai, žinokite, jei šis instrumentas būtų čia pastatytas, jūs vieninteliai Lietuvoje tokius turėtumėte. Žmonės atvažiuotų ne tik pasiklausyti vargonų muzikos, bet ir pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Tai būtų nepaprastai graži Kėdainių reprezentacija“, – sakė kėdainiečių iniciatyvai pritariantis ir ją palaikantis Liudas Mikalauskas.

Iniciatyvą palaikanti Kėdainių PSPC dantų gydymo skyriaus vedėja Rūta Lavrukėnienė (iš dešinės), šalia gydytoja odontologė Eugenija Teišerskienė. (A. Raicevičienės nuotraukos)

Kėdainių medikai pritaria iniciatyvai

Prie paramos projekto prisidedanti ir ankstesniuose koncertuose ne kartą dalyvavusi Kėdainių PSPC direktoriaus pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui Jūratė Judickienė sakė: „Didelė laimė, kad atsinaujino ši akcija ir mes vėl renkamės kilniam tikslui, kad Radvilų miestas turėtų vargonus, o čia vyktų išskirtiniai koncertai. Aš labai džiaugiuosi, galėdama būti kartu su taip gausiai susirinkusiais Kėdainių bendruomenės žmonėmis, atsivedžiau ir mamą, kuri pirmą kartą dalyvauja šios akcijos koncerte. Tai yra pratęsimas gražios pradžios, kuri, tikėkimės, turės ir gražų finalą. Džiaugiuosi, kad mūsų įstaigos medikai pagal galimybes taip pat prisideda prie šios gražios iniciatyvos“.

Dantų gydymo skyriaus vedėja Rūta Lavrukėnienė teigė: „Šiai paramos akcijai labai pritariu ir visą laiką stengiuosi dalyvauti koncertuose, jei tik leidžia aplinkybės. Iš kiekvieno tokio koncerto grįždavau su geriausiais įspūdžiais, tai būdavo didelis penas širdžiai. Tik pasigendu iniciatyvos iš kai kurių žmonių, juk yra rajone pajėgių finansiškai prisidėti prie šios akcijos, bet aš jų koncertuose nematau. Gal žmonės apie tokią iniciatyvą paprasčiausiai nežino. O šiuo laikotarpiu galbūt daugeliui žmonių ne tas galvoje, kiti susikoncentravę į mums visiems gerai žinomus dalykus. Tačiau gyvenimas turi ir kitų spalvų, juo labiau, kad turime tokią puikią galimybę susirinkti, pabūti kartu ir pasiklausyti nuostabaus koncerto“.

Koncertą pradėjo Kėdainių muzikos mokyklos jaunoji kanklininkė Miglė Mineikytė, ją moko mokytoja metodininkė Dalia Valdajevienė.

BPG Terapijos skyriaus vedėja Joana Kleivienė, taip pat dalyvavusi ankstesniuose koncertuose ir prisidedanti prie gražios iniciatyvos, pripažino, kad buvo nuoširdus geros muzikos vakaras. Jos dukrelėms labai patiko pats atlikėjas Liudas Mikalauskas, kuris rado ryšį su visais klausytojais. „Ypač patiko jo paskutinioji daina, kurią garsiai abi dainavo, nes šią dainą moka“, – šiltai apie renginį atsiliepė J. Kleivienė.

Jaučiasi pakylėtos

Kėdainių PRC mokytoja Birutė Baltrūnienė, kuri stengėsi nepraleisti nė vieno šiai iniciatyvai skirto koncerto, sakė ne kartą pagalvojusi, kokia bus šios akcijos baigtis. „Tikrai labai nudžiugau sužinojusi apie būsimą koncertą ir tikrai viliuosi, kad vargonai, apie kuriuos turbūt svajoja visi muziką mylintys kėdainiečiai, greitai atsiras mūsų mieste. Dalyvaujant šiai iniciatyvai skirtuose koncertuose, labai atsigauna siela, muzika nuskaidrina ypač pilką dabartinę kasdienybę, nors ir laikinai tarsi pakylėja nuo žemiškų, labai sudėtingų problemų. Džiaugiuosi, kad vėl rengiami vargonams įsigyti skirti koncertai, ir tikiuosi, kad jie vyks kiekvieną mėnesį ir mes vėl galėsime jų klausytis“, – teigė Birutė.

Aktyvi kultūrinių renginių dalyvė, buvusi bibliotekininkė Zita Bieliauskienė po koncerto prisipažino esanti pakylėta. „Kiek galiu, tiek prisidedu, o tokių koncertų labai laukiu. Po tokių koncertų jaučiuosi pakylėta ir įspūdžiais gyvenu dar ilgai“, – sakė Zita.

Panašios naujienos