Artėjančių šv. Kalėdų, kurias šiemet švęsime COVID-19 šešėlyje, neįprastai, tik savo namuose ir tik pačių artimiausiųjų apsuptyje, Kėdainių dekanato dekanas, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonas Norbertas Martinkus linki neprarasti tikėjimo ir vilties, kad negandos atsitrauks, o gyvenimas pamažėle, susitelkus ir laikantis taisyklių, sugrįš į savo vėžes.

„Visus tikinčiuosius sveikinu artėjančių šv. Kalėdų proga. Šias Kalėdas – Viešpaties gimimo iškilmę, švęsime neįprastai, savo namuose, nedideliuose būreliuose. Linkiu, kad tądien būdami savo šeimose, su pačiais artimiausiais žmonėmis, visų pirmiausia išryškintume tai, kas yra svarbiausia – Viešpaties buvimą mano kasdienybėje. Linkiu, kad šis sunkus laikotarpis, kai visi esame apimti nerimo, kai kas galbūt – net ir kančios ar nevilties, neprarastume tikėjimo, vilties ir pasitikėjimo Dievu, dar labiau sustiprintume santykį su Dievu per maldą, pagerbiant taip pat Švč. M. Mariją Dievo  Motiną bei visus šventuosius. Gerąją naujieną paskelbęs Viešpaties angelas nurodė mums kryptį, nuo prakartėlės vedančią tolyn pirmiausia – tikėjimo keliu, kurį lydėti turi mūsų maldos keliant širdis į Viešpatį. Taip pat Švč. Sakramentu pamaitinti ir atgaila priartinti prie Viešpaties neprarasime tikėjimo ir vilties,“ – sako Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. N. Martinkus. 

Lietuvos vyskupų kreipimasis

„Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus…

Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Teko palikti tai, kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę, išgyventi įvairius jos nepatogumus ir pavojus. Visa tai dėl to, kad būtų išgelbėta Kūdikio gyvybė…

Šios Kalėdos pakviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe. Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia mūsų. Pasaulį varginanti pandemija šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą. Girdime gydytojų pagalbos šauksmą dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši sistema nėra negyvas mechanizmas. Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie rūpinasi ligoniais. Pagaliau – patys ligoniai ir jų artimieji…

Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems. Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme iki sausio 3 dienos sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.

Brangieji, suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams.

Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata ir Krikščionių Pagalba!“

Lietuvos vyskupai

Panašios naujienos

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.