Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritoriniai skyriai suplanavo 2023 m. II ketvirčio žemės naudojimo patikrinimus.  

Patikrinimai planuojami geografinių informacinių sistemų priemonėmis automatizuotu būdu atrenkant teritorijas, kuriose yra didžiausia galimų pažeidimų rizika.  

Šį ketvirtį planuojama atlikti 1441 patikrinimą, didesnį dėmesį skiriant:

  • kitos paskirties žemės sklypų ir žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijų teritorijose, patikrinimams dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo arba naudojimo;
  • apleistų žemės sklypų patikrinimams;
  • valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių patikrai dėl galimai neteisėtai juose pastatytų laikinųjų nesudėtingųjų statinių (pvz., lieptų);
  • patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų patikrinimams.

Daugiausia planinių patikrinimų numatoma atlikti Biržų (60 patikrinimų), Raseinių (59 patikrinimus), Utenos (55 patikrinimus) rajonuose.

Planuojamų tikrinti žemės sklypų sąrašas skelbiamas viešai žemės naudojimo patikrinimų plane ir interaktyviame žemėlapyje .

Galite pasitikrinti, ar jūsų naudojamas žemės sklypas bus tikrinamas šį ketvirtį.

Taip pat bus atliekami ir neplaniniai žemės naudojimo patikrinimai pagal gautus pranešimus dėl galimai padarytų žemės naudojimo pažeidimų bei tikrinama, ar pašalinti anksčiau nustatyti žemės naudojimo pažeidimai.

NŽT inf.

ŽŪM nuotr.