Didesnę Kėdainių rajone esančio Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų dalį supirkus privačiam asmeniui ir atsisakius pastato administratoriaus UAB ,,Kėdainių butai“ paslaugų, pagal suderintą avarinės grėsmės likvidavimo ir konstrukcijų konservavimo darbų aprašą, pradėti vykdyti Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų stogo avarinės grėsmės likvidavimo ir konstrukcijų konservavimo darbai.

Siekiama statinį apsaugoti nuo galimų griūčių ir neigiamo aplinkos poveikio, užtikrina kultūros paveldo objekto fizinės būklės stabilumą – skelbia Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos.

Prieš dvejus metus Šlapaberžės dvaro sodybos rūmuose kilęs gaisras smarkiai suniokojo pastatą. Tuomet šiame kultūros paveldo objekte nudegė apie 500 kv. m pastato šiaurinės dalies stogo, antrajame aukšte išdegė apie 100 kv. m. laiptinės ir kitų patalpų.

Po gaisro Kultūros paveldo departamentas skubiai sudarė sužaloto kultūros paveldo objekto atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo komisiją, kuri pasiūlė rūmų valdytojui (pastato administratoriui UAB ,,Kėdainių butai“) imtis neatidėliotinų pastato saugojimo darbų, kuriais būtų stabilizuota rūmų fizinė būklė ir užkonservuota gaisro metu nukentėjusi rūmų pastato šiaurinė dalis.

Buvo parengtas ir su KPD Kauno teritoriniu skyrium suderintas apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų aprašas.

Pagal šį suderintą aprašą paveldosaugininkai daugiabučio gyvenamojo namo (Šlapaberžės rūmų) administratoriui – UAB „Kėdainių butai“ – surašė reikalavimą atlikti Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų neatidėliotinus saugojimo darbus, kuriais būtų stabilizuota rūmų fizinė būklė ir užkonservuota gaisro metu nukentėjusi rūmų pastato šiaurinė dalis, kad būtų išvengta griūties ir kultūros paveldo objekto sunykimo.

Tačiau reikalavimas iki nurodyto termino nebuvo įvykdytas, o UAB „Kėdainių butai“ dėl to buvo skirta administracinė nuobauda.

Šaltinis: KPD

Titulinėje nuotraukoje: Jau dengiamas Šlapaberžės rūmų stogas. KPD nuotrauka / fotografė Asta Naureckaitė.

Panašios naujienos