Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) spalio 6 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai, skirtai sveikatos centrų kūrimui. Paraiškų laukiama iki šių metų gruodžio 29 d. Bendra priemonės finansuojama suma sudaro 122,5 mln. Eur. Paramą ir projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Paraiškas gauti paramai gali teikti savivaldybės, kuriose steigiami sveikatos centrai. Sostinės regionui numatyta 26,6 mln. Eur finansavimas, likusiai Lietuvai – 95,9 mln. Eur. Finansuojama dalis paramos lėšomis – iki 100 proc.

Lėšos gali būti nukreiptos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų infrastruktūrai modernizuoti.

Sveikatos centrai yra dalis sveikatos apsaugos reformos. Sveikatos centrai steigiami konsoliduojant savivaldybių gydymo įstaigas ir sveikatos paslaugas.

Toks sveikatos centras yra steigiamas ir Kėdainiuose. „Kėdainių mugės” žiniomis, paruošiamieji darbai atlikti. Veiklą Kėdainių sveikatos centras galės pradėti, gavus savivaldybės tarybos pritarimą.

Ministerija primena, kad Lietuvoje 40 savivaldybių yra inicijavusios sveikatos centrų steigimą. Savo veiklą yra pradėję du sveikatos centrai – Radviliškyje ir Švenčionyse.

Kaip skelbia SAM, steigiamuose sveikatos centruose privalo būti teikiamas bazinis paslaugų paketas: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros (slauga ir palaikomasis gydymas), antrinės ambulatorinės specializuotos sveikatos priežiūros, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos.

SAM ir „Kėdainių mugės” inf.