Kasmet didėjantys savivaldybės įmonės „Kėdbusas“ nuostoliai, kuriuos biudžeto lėšomis padengia savivaldybė, artėja prie milijono eurų. Sprendimų dėl esamos situacijos paieškos užtruko – nesutampa savivaldybės tarybos narių darbo grupės ir įmonės vadovo paskaičiavimai.

Dar praėjusių metų lapkritį mero potvarkiu buvo suburta darbo grupė dėl padėties bendrovėje „Kėdbusas“ ir situacijos analizės. Darbo grupei vadovauti buvo paskirtas tarybos narys Romualdas Gailiūnas. Tarybos nariai darbą atliko, išvadas su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikė.

Savivaldybės administracija jokių sprendimų dėl UAB „Kėd­busas“ nepriėmė ir į rajono tarybą dėl patvirtinimo nesikreipė.

Praėjusią savaitę dėl galutinio sprendimo meras Valentinas Tamulis sukvietė darbo grupę ir visų savivaldybės tarybos frakcijų vadovus. Tačiau susirinkusieji taip pat jokio sprendimo nepriėmė, nes „Kėdbuso“ vadovas Remigijus Naujokas paprieštaravo darbo grupės pateiktiems finansiniams skaičiavimams.

S. Grinkevičius jau anksčiau ragino spręsti „Kėdbuso“ klausimą. (R. Valionio nuotr.)

Po karštų R. Naujoko ir darbo grupei vadovavusio R. Gailiūno ginčų buvo nuspręsta sprendimo priėmimą atidėti. R. Naujokas buvo įpareigotas pateikti savo finansinę analizę merui.

Dar vasarį, tvirtinant savivaldybės veiklos strateginį 2022-2024 metų planą, frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ lyderis Saulius Grinkevičius ragino savivaldybės administraciją spręsti „Kėdbuso“ klausimą dėl perspektyvos. „Darbo grupė buvo sudaryta pakankamai seniai. Kaip žinau, išvados yra pateiktos ir mes galėjome jas svarstyti, ir tai turėjom padaryti prieš strateginio plano ir biudžeto patvirtinimą“, – tada kalbėjo tarybos narys.

Sprendimų dėl nuostolingos savivaldybės įmonės problemų nepriima ir vangiai tame dalyvauja administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, kuris šiuo metu yra aukščiausias UAB „Kėdbusas“ valdymo organas.

„Kėdbuso“ akcijos priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. Visą įmonės gyvavimo laikotarpį kolegialus uždarosios akcinės bendrovės valdymo organas buvo rajono savivaldybės keturių metų kadencijai deleguota keturių asmenų valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės direktorius.

Praėjusių metų lapkritį mero potvarkiu buvo suburta darbo grupė dėl padėties bendrovėje „Kėdbusas“ ir situacijos analizės. Ji darbą atliko, išvadas su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikė.

Prie rajono vairo stojus V. Tamulio komandai, UAB „Kėd­busas“ valdybos neliko ir tiesioginis valdymas perėjo savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijon. O savivaldybės gyventojų pervežimo įmonei vadovauti stojo politinis valdančiųjų bendražygis Remigijus Naujokas.

„Kėdbuso“ vadovas R. Naujokas ilgą laiką – apie du dešimtmečius – dirbo įmonės „Kėdainių butai“ direktoriumi. Įmonės „Kėdainių butai“ valdybos sprendimu 2016 metų balandžio 22 dieną iš bendrovės direktoriaus pareigų jis buvo atleistas, nes vadovaudamas bendrovei ir organizuodamas jos veiklą nepateisino gyventojų ir įmonės steigėjo lūkesčių.

Darbo grupė padėtį bendrovėje „Kėdbusas“ išanalizavo bei pateikė penkis galimus sprendimo variantus. (A. Barzdžiaus nuotr.)

Prieš tapdamas „Kėdbuso“ direktoriumi, 2020-tųjų pabaigoje R. Naujokas porą mėnesių spėjo padirbėti Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje vyriausiuoju specialistu civilinei ir priešgaisrinei saugai.

R. Naujokas – visuomeninio rinkimų komiteto „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“ steigėjas, 2019 metų savivaldos rinkimuose pretendavęs į rajono tarybą.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių darbo grupė padėtį bendrovėje „Kėdbusas“ išanalizavo bei teigia, kad administracijai pateikė penkis galimus sprendimo variantus, tarp kurių – ir nemokamas gyventojų pavežėjimas savivaldybės biudžeto lėšomis.

Panašios naujienos