Neseniai susitikę Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus specialistai ir Kėdainių rajono savivaldybės atstovais aptarė kultūros paveldo situaciją Kėdainių rajone. Kalbėta apie seniai žinomas problemas, ieškota būdų jas spręsti.

Vienas aktualiausių klausimų – valstybės saugomų Apytalaukio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 981) tvarkybos darbai ir jų finansavimo galimybės. Informuota, kad savivaldybės lėšomis buvo parengtas stogo laikinųjų apsaugos priemonių įrengimo aprašas ir atlikti darbai, parengtas rūmų tvarkybos darbų (tyrimų, remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas ir pateiktas prašymas KPD finansuoti tvarkybos darbus. Apgailestauta, kad iki šiol neišspręstas neprivatizuotinų dvarų, į kurių sąrašą patenka ir Apytalaukio dvaras, klausimas.

KPD Kauno teritorinio skyriaus specialistai informavo, kad naujam savininkui įsigijus Terespolio dvaro sodybos rūmus (u. k. 15912), pradėti rūmų ir parko priežiūros darbai, rūmų tvarkybos darbų projekto rengimo procedūros bei parko priežiūra. Paveldosaugininkai atkreipė dėmesį į tai, kad dvarų sodybos neturi suformuotų žemės sklypų.

Pasitarime pasidžiaugta, kad iš bažnyčių rėmimo programos atlikti Šėtos bažnyčios stogo priežiūros darbai, dalies valstybės saugomos Šventybrasčio bažnyčios (u. k. 39900) priežiūros darbai, užsakytas Surviliškio bažnyčios (u. k. 48627) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto parengimas ir į Kultūros vertybių registrą įrašytas Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas (u. k. 48626). Savivaldybės lėšomis parengtas valstybės saugomo minareto (u. k. 1388), esančio Kėdainių miesto parke, tvarkybos projektas. Tvarkybos darbus numatyta pradėti ateinančiais metais. Tikimasi kitais metais minaretą atidaryti lankymui.

Kėdainių rajono savivaldybė finansavo kultūros paminklo Bakainių piliakalnio (u. k. 5163) geologinius ir archeologinius tyrimus, Lipliūnų dvaro sodybos rūmų (u. k. 38287) polichrominius tyrimus. Pasitarimo metu aptartos UAB ,,Kėdainių butai“ kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo vietovėje Kėdainių senamiestyje (u. k. 16074) vykdomos administratoriaus funkcijos, išaiškėjo pagrindinės problemos. Pasitarime taip pat aptarti dėl atsidengusių grindinių sustabdyti kelių remonto darbai Josvainiuose ir Pagirių kaime (Šėtos seniūnija).

Pasitarimas abiem pusėms buvo naudingas, akivaizdu, kad KPD specialistams ir vietos savivaldai būtina bendradarbiauti ieškant bendrų sprendimo būdų išsaugoti krašto kultūros paveldą.

KPD informacija

Viršelio nuotr.: Vienas aktualiausių klausimų rajone – valstybės saugomų Apytalaukio dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai ir jų finansavimo galimybės. (KPD /Jūratės Mičiulienės nuotr.)

Panašios naujienos