Norintys vasarą padirbėti 14-19 metų Kėdainių rajono moksleiviai (mokyklų ir profesinio rengimo centro) ir darbo rankų ieškantys darbdaviai jau gali registruotis dalyvauti Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje „Vasara tobulėjimui”.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija praneša: nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki birželio 9 d. skelbiama jaunų žmonių ir darbdavių registraciją į Programą. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (liepos–rugpjūčio mėnesiais) savivaldybėje.   Programa skirta:

  • Kėdainių rajono savivaldybės 1419 metų jauniems žmonėms, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje, besimokantiems Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.
  • Darbdaviams, kurie veiklą vykdo Kėdainių rajono savivaldybėje ir yra:

      Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;       Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas);       Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla.

Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Kėdainių rajone, įdarbinus Kėdainių rajono 14–19 m. jauną žmogų, deklaravusį savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje ir besimokantį Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, už vieno mėnesio jauno žmogaus išdirbtą  visą etatą bus kompensuojama 350,00 Eur.  Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.SVARBU!

Jeigu norinčių dalyvauti Programoje bus daugiau nei Programai skirta lėšų, vertinimo metu bus atrenkamos tos registracijos formos, kuriose (prioritetas teikiamas eilės mažėjimo tvarka):

  • numatoma įdarbinti Jaunus žmones, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba;
  • numatoma įdarbinti Jaunus žmones iš šeimų, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
  • kurių registracijos data ir laikas yra anksčiausias.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI?

  • Darbdaviai pildo lentelę, kurioje pateikti duomenys apie siūlomą darbo vietą Jaunam žmogui (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VeDSsa0W3eqVQJhQ4hRzjFu_zUV5ifpSuTvEso6xPNU/edit#gid=0);
  • Jaunas žmogus kartu su darbdaviu užpildo registracijos formą;
  • Jaunas žmogus pildo Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • Užpildytus dokumentus jaunas žmogus (registracijos forma, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo) gali pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. arba atsiųsti el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt iki 2023 m. birželio 9 d. 15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Registracijos forma (pildo jaunas žmogus kartu su darbdaviu)

Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (pildo jaunas žmogus)VIETŲ KIEKIS RIBOTAS! DRĄSIAI KONSULTUOKITĖS! Atsakingas asmuo: vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt