Aplinkos ministerija pirmadienį įteikė apdovanojimus žaliausioms Lietuvos savivaldybėms – Utenos rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės. Visos trys tapo jau antrą kartą sudaryto Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo lyderėmis, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Toliau savivaldybių aplinkosaugos reitingo dešimtuke rikiuojasi Druskininkų, Panevėžio, Alytaus ir Kauno miestų, Jonavos rajono, Šiaulių miesto ir Kėdainių rajono savivaldybės.

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas 2023 remiasi įvairių aplinkosaugos tikslų – prisitaikymo prie klimato kaitos, poveikio klimatui švelninimo, oro taršos mažinimo, atliekų prevencijos ir tvarkymo, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, vandens kokybės ir tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo bei efektyvumo, urbanizuotų teritorijų tvarumo, biologinės įvairovės, darnaus judumo, energinio efektyvumo, gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo – vertinimu.

Šio reitingo kriterijus kūrė Aplinkos ministerijos specialistai, išorinių konsultantų komanda ir nepriklausoma, iš skirtingų sektorių atstovų sudaryta bei aplinkos ministro įsakymu patvirtinta ekspertų komisija.

Buvo vertinami ne vien savivaldybių aplinkosauginiai duomenys, tačiau ir energetika, statyba bei teritorijų planavimas, susisiekimas, klimato kaitos valdymas, aplinkos ir vandens kokybė, biologinė įvairovė, aplinkosauginis sąmoningumas.

Didelė duomenų dalis, atspindinti savivaldybių parengtas strategijas, taikomas praktikas ir iniciatyvas, buvo surinkta apklausus savivaldybes. Likusi dalis duomenų, susijusių su konkrečiais rezultatais, buvo surinkta iš valstybinių įstaigų ir įmonių.

Pirmosios vietos nugalėtoja Utenos rajono savivaldybė iš 10-os vietos praėjusių metų reitinge pakilo į pirmąją.

Šioje savivaldybėje vienam gyventojui tenka nedidelis mišrių komunalinių atliekų kiekis, be to, atliekos yra paruošiamos pakartotiniam naudojimui, didelė dalis šilumos energijos yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Utena taip pat išsiskyrė didelėmis investicijomis į energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo projektus.

Šioje savivaldybėje taip pat kruopščiai vykdomi aplinkos kokybės bei triukšmo monitoringai ir sužymima daugiausiai naminių gyvūnų.

Utenos savivaldybė taip pat išsiskyrė žaliųjų visuomeninių iniciatyvų, bendruomenės įtraukties didinimo priemonių gausa.

Paskutiniame reitingo dešimtuke – Šakių, Alytaus rajonų, Ignalinos, Pasvalio rajonų, Pagėgių, Jurbarko rajono, Rietavo, Panevėžio rajono, Skuodo  ir Šalčininkų rajonų savivaldybės.

Šaltinis: Aplinkos ministerija

(Viršelio nuotr. – „K. m.” archyvo / fotografas Algimantas Barzdžius)

Panašios naujienos