Kitą savaitę savivaldybės tarybos Kontrolės komitete turėtų būti tęsiamas tyrimas dėl miesto seniūnijai priklausančių patalpų miesto parko pergolėje nuomos konkurso organizavimo ir nuomos sąlygų laikymosi. Tyrimas užsitęsė dėl kai kurių valdininkų nenoro ar negalėjimo pripažinti akivaizdžių faktų.

Šių metų pavasarį prasidėjęs tyrimas Kontrolės komitete (nariai: Adelė Štelmokienė, Nijolė Naujokienė, Indrė Fiodorova, pirmininkas Saulius Grinkevičius) sustojo ties klausimu, ar parko pergolėje vykdoma veikla yra traktuojama kaip viešasis maitinimas. Mat miesto seniūnijai priklausančiose patalpose parke maisto gamyba negalima. Pagal patalpų nuomos sąlygas, ten leidžiama tik prekyba.

Dėl Kėdainių savivaldybės vadovų ir konkurso organizatorių  nenoro pripažinti akivaizdžių faktų tyrimas užsitęsė.

Rugsėjį komitete buvo nutarta pavesti savivaldybės administracijos direktoriui Arūnui Kacevičiui iki lapkričio 11 dienos išsiaiškinti ir Kontrolės komitetui pateikti visą informaciją dėl patalpų miesto parko pergolėje nuomos sąlygų laikymosi.

Lapkričio 14 d., pasidomėję, ką pavyko išsiaiškinti savivaldybės administracijos direktoriui, išgirdome, kad Kontrolės komitete iš administracijos direktoriaus jokios informacijos negauta.

Tačiau rajono valdžiai palankioje vietinėje žiniasklaidos priemonėje jau skleidžiamas naratyvas, neva Kontrolės komiteto vykdomas tyrimas yra nukreiptas prieš parko pergolėje veiklą vykdančią jauną verslininkę Ievą Vargalytę ir jos verslą.

Jei tiesa rašoma koncerno „Vikonda“ savininkės Jolantos Blažytės valdomoje žiniasklaidos priemonėje, I. Vargalytė esą skundžiasi, kad politikų priekabumas jos vadovaujamai įmonei trukdo dirbti,  ji kasdien turinti konsultuotis su teisininkais bei teikianti atsakymus Kontrolės komitetui.

„Kėdainių mugės“ žiniomis, Kontrolės komitetas į I. Vargalytę nėra kreipęsis. Raštus komitetui verslininkė siunčianti savo iniciatyva.

Klausimus komitetas užduoda savivaldybės atsakingiems asmenims, nes tyrimo esmė – savivaldybės turto naudojimo teisėtumas ir konkurso organizavimo skaidrumas.

„Nuomos konkurso organizatorius buvo miesto seniūnija. Ji ir savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingi dėl nuomos sąlygų laikymosi, – paaiškino Kontrolės komiteto pirmininkas S. Grinkevičius. – Dar kartą noriu patikinti kėdainiečius, kad šis tyrimas yra nukreiptas ne prieš verslininkę I. Vargalytę ir jos verslą, bet siekiant išsiaiškinti, ar skaidriai ir teisiškai motyvuotai minimo konkurso sąlygos yra vykdomos“.

 S. Grinkevičius patikino, jog tyrimu siekiama apginti konkurse dalyvavusių (konkurse varžėsi dešimt maitinimo ir prekybos verslu besiverčiančių įmonių bei fizinių asmenų – aut. past.) ir atsisakiusių dalyvavimo dėl netiksliai pateiktos informacijos verslininkų interesus.

 „Ginam visą verslą, o ne puolam ant I. Vargalytės, – formuojamą nuomonę paneigia komiteto pirmininkas. – O svarbiausia – kontroliuojame valdininkus, kaip jie atlieka deleguotas funkcijas. Visi turi turėti vienodas galimybes ir informaciją apie vykdomus viešuosius konkursus savivaldybėje“.