Praėjusią savaitę, po mokinių žiemos atostogų, į rajono mokyklas mokytis nuotoliniu būdu sugrįžo arti pusantro šimto mokinių. Taip pat ugdymo įstaigas lanko beveik šeši šimtai ikimokyklinukų.

Nėra tik gimnazistų

Rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Lukoševičiaus teigimu, mokyklų vaiko gerovės komisijų sprendimais nuotoliniu būdu mokyklose mokosi 147 mokiniai: 117 pagal pagrindinio ugdymo programą, 2 pagal vidurinio ugdymo programą ir 28 pradinukai.

„Pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokosi 581 vaikas, pagal priešmokyklinio ugdymo – 155. Į mokyklas eina ir dešimt pradinukų, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu. 49 mokiniai pavežami į savo mokyklas, jose maitinami 62 moksleiviai“, – sakė J. Lukoševičius.

Priežastys yra įvairios

Į mokyklas sugrįžusius mokinius, kurie pamokų metu mokosi išskirstyti klasėse ar bibliotekose, prižiūri pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai.
Pamokas mokytojai veda nuotoliniu būdu iš namų.

„Priežastys kodėl dalis vaikų sugrįžo į mokyklas yra įvairios: trūksta kompiuterių, stinga motyvacijos, namuose nėra tinkamų sąlygų. Kiekvieną konkretų atvejį nagrinėja mokyklos vaiko gerovės komisija“, – teigė J. Lukoševičius.

Švietimo skyriaus vedėjas J. Lukoševičius sako, kad vaiko gerovės komisijos dalį mokinių sugrąžino į mokyklas.

Skaičiai skiriasi

Dėl jau minėtų priežasčių į Kėdainių miesto progimnazijas: „Ryto“ sugrįžo 19 mokinių, LSU Kėdainių „Aušros“ – 21, J. Paukštelio – 36, Labūnavos pagrindinę mokyklą – 20, Akademijos gimnaziją – 13, Krakių M. Katkaus gimnaziją – 6. Po kelis mokinius mokosi Šėtos gimnazijoje, Truskavos pagrindinėje mokykloje.

Kėdainių „Atžalyno“ ir Šviesiojoje bei Josvainių gimnazijose, Dotnuvos ir Surviliškio V. Svirskio pagrindinėse mokyklose nėra nė vieno mokinio, kurie būtų sugrįžę po žiemos atostogų.

Situacija pagerėjo

Krakių M. Katkaus gimnazijos direktoriaus Alano Magylos teigimu, po žiemos atostogų, praėjusią savaitę, į gimnaziją sugrįžo šeši skirtingų klasių mokiniai. Vienas pradinukas, kiti – pagrindinių klasių mokiniai. Jie, laikantis saugių atstumų ir reikalavimų, mokosi skirtingose gimnazijos patalpose.

„Vaikai dirba nuotoliniu būdu, tik prižiūrimi mokyklos bibliotekininkės, mokytojų padėjėjų. Šie moksleiviai į gimnaziją sugrįžo gerovės komisijos sprendimu. Nors išdalinome daugybę planšečių, tačiau didžiausia problema išliko interneto ryšys. Kita bėda – elgesio ir motyvacijos stoka. Dabar sugrįžę į mokyklą mokiniai prisijungia į pamokas ir jose dalyvauja, todėl pastebėjau, kad ir situacija su jais pagerėjo“, – sakė A. Magyla.  

Krakių M. Katkaus gimnazijoje, įskaitant ir jos skyrius, mokosi 318 mokinių.

Šiuo metu į pamokas atvežami vaikai iš Plinkaigalio, Medininkų.

Krakių M. Katkaus gimnazijos direktorius A. Magyla: „Pastebėjau, kad situacija pagerėjo“.

Karantinų iššūkiai

Pasak A. Magylos, pirmasis karantinas nors visiems ir tapo didžiuliu iššūkiu, tačiau buvo naujas ir įdomus reiškinys, kuris skatino kūrybiškumą, generavo naujoves, suteikė daug įvairių ir iki tol nebandytų mokymosi ir darbo galimybių.

„Tada viskas buvo nauja, daug mokėmės, o dabar šis karantinas žmones labiau veikia psichologiškai. Jaučiamas visuotinis nuovargis ir apatija. Pastebiu tam tikras tendencijas, mažėja mūsų gerųjų mokinių motyvacija mokytis ir mane tai labai jaudina“, – kalbėjo A. Magyla.

Tapo viena pirmųjų

Krakių M. Katkaus gimnazija tapo viena pirmųjų, į kurią rajone įsisuko koronavirusas. COVID-19 tada susirgo tik keletas mokytojų, o mokiniams susirgimų pavyko išvengti.

„Galima sakyti, kad tada palyginti laimingai išsisukome“, – pasidžiaugė A. Magyla.  

Šiuo metu gimnazijoje dirba 40 pedagogų. Iš jų 22 pasiskiepijo naująja vakcina prieš COVID-19. Aštuoniems persirgusiems nustatyti antikūnai.  

„Dešimt mokytojų dar nesiskiepijo. Svarsto tokią galimybę ir laukia kol bus daugiau informacijos apie skiepus ir jų poveikį sveikatai“, – sakė A. Magyla. 

Pasak Akademijos gimnazijos direktoriaus L. Taugino, trūksta bendravimo.

Ne daugiau penki

Akademijos gimnazijos direktoriaus Liudo Taugino teigimu, į mokyklą sugrįžo 15 mokinių, iš kurių šeši 1–4 klasių mokiniai, septyni penktokai–aštuntokai ir du  I–II klasių gimnazistai.

„Pagrindinė sugrįžimo priežastis – nepakankami šeimos gebėjimai naudotis internetiniu ryšiu ir skaitmeninėmis technologijomis Vaikams trūksta motyvacijos“, – sakė L. Tauginas.

Dabar gimnazijoje per pamokas mokiniai suskirstyti ir dirba skirtinguose kabinetuose, kuriuose sėdi ne daugiau po penkis. Juos prižiūri pedagogai: socialinės pedagogės, neformalaus ugdymo organizatorė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, mokinio padėjėja, spec. pedagogės, bibliotekininkės ir informacinių technologijų specialistai.

Mokiniai maistą atsineša patys iš namų, arbata jiems paruošiama gimnazijoje.

Pavargo emociškai

Pasak gimnazijos vadovo, karantinas išmokė naujų dalykų, tačiau kartu iškilo problemos. 

 „Žymiai paaugo mokinių ir mokytojų informacinių technologijų kompetencijos, tačiau pailgėjo mokytojų pasiruošimo pamokoms laikas. Be to, pedagogams pasidarė daug sudėtingiau kontroliuoti mokinių darbą pamokose. Mokiniai stokoja fizinio aktyvumo, trūksta bendravimo, neformalus ugdymas ribotas. Matyti, kad emociškai pavargo didesnė dalis bendruomenės“, – kalbėjo L. Tauginas.

J. Paukštelio progimnazijos direktorė T. Sotnik: „Į ateitį žiūrime su viltimi.“

Jei nėra sąlygų

Šiuo metu Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje nuotoliniu būdu mokosi 36 mokiniai, iš jų – 12-ka pradinukų ir 24-uri 5–8 klasių mokiniai. Vaiko gerovės komisijos sprendimu ateidavo mokytis 42 mokiniai. Šioje mokykloje, kai ir kitose, vaikai mokosi atskiruose kabinetuose. Priežiūrą vykdo švietimo pagalbos specialistai, Visos dienos grupių auklėtojai. Mokiniai karštu maistu maitinami valgykloje.

„Kad ugdymo veikla nuotoliniu būdu vyktų sklandžiai, būtinos tam tikros sąlygos. Moksleiviai turi turėti prieigą prie interneto, mokėti naudotis kompiuteriu, turėti vaizdo kamerą, ausines ir darbo vietą. Mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, gyvenantiems šeimose, kurios neturi galimybių, sudaryti arba užtikrinti tinkamas ugdymosi namuose sąlygas yra sudaryta galimybė būnant mokykloje mokytis nuotoliniu būdu“, – sakė Tereza Sotnik, J. Paukštelio progimnazijos direktorė.

Nesunkiai įveikiami

Progimnazijos vadovė įsitikinusi, kad nuotolinis mokymas – didelis iššūkis kiekvienai švietimo bendruomenei, tačiau,  kai esi tinkamai pasiruošęs, kai šalia turi stiprią komandą, kai pasitiki kiekvienu jos nariu – visi iššūkiai tampa nesunkiai įveikiami.

„Stebiuosi, kiek daug jau yra nuveikta. Mokytojai per labai trumpą laiką išmoko daug naujų dalykų, įsisavino  mokyklos pasirinktą platformą, „įtraukė“ klasių bendruomenes, atliko daugelį  kitų darbų. Nemažas krūvis teko neformaliems jų padėjėjams –  tėvams, ypač pradinukų. Ir nors pirmieji žingsniai  buvo nelengvi, dauguma mokytojų, tėvų, mokinių jau „įvažiavo į vėžes“ – įvaldė „Zoom“, apsiprato su nauja „Microsoft Teams“ platforma, virtualiu bendravimu. Nuotolinis mokymas jau tampa kasdienybe, su savotiškais atradimais, džiaugsmais ir rūpesčiais,  tačiau jis niekada neatstos gyvo bendravimo klasėse. Į ateitį žiūrime su viltimi ir noru kuo greičiau sugrįžti įprastą kasdienį gyvenimą“, – kalbėjo T. Sotnik.  

(A. Barzdžiaus, A. Malinauskienės, T. Sotnik nuotr.)

Panašios naujienos