Akmenės rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su ugdymo įstaigomis, reguliariai vykdo tėvų apklausas bei atitinkamai pritaiko paslaugas, siekdama sumažinti vaikus auginančių tėvų nuovargį.

„Prieš keletą metų, apklausę dirbančius tėvus ir įvertinę poreikį, nusprendėme lanksčiau organizuoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbo laiką. Tokiu būdu, pasiūliusi 14-kos valandų darželių darbo laiką, savivaldybė nuima įtampą nuo pamaininį darbą dirbančių tėvų pečių. Taip pat sukūrėme specialią 4 val. trukmės darželio grupę prižiūrėti vaikams nuo 0 iki 3 metų amžiaus, taip norėdami sumažinti ir kūdikius auginančių tėvų, dažniausiai mamų, nuovargį, leisti joms susitvarkyti reikalus, pailsėti, nuvykti pas gydytoją bei saugoti jas nuo perdegimo, o tuo pačiu ir galbūt padėti susirasti darbą ar kitaip geriau realizuoti save darbo rinkoje“, – pasakoja Akmenės rajono savivaldybės atstovė Nijolė Lukauskaitė.

Akmenės rajono savivaldybėje  atsižvelgiant į dirbančių tėvų poreikius  sudaroma galimybė vaikus atvesti į ugdymo įstaigą nuo 7 val. ryto, o pasiimti – 18 val.- taip veikia pailginto laiko grupės visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

Siekiant užtikrinti lankstų šeimų poreikių tenkinimą, atsižvelgiant į tėvų prašymus Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykloje veikė pailginto darbo laiko  grupė 14 val. Tačiau šiuo metu tokio poreikio nėra (pagal tėvų apklausos duomenis), todėl šiuo metu grupė performuota į 12 val. pailginto laiko grupę. Jei atsiras poreikis, darbo laikas bus ilginamas.

Pailginto laiko darbo grupėje vaikai maitinami 4 kartus per dieną, o su ugdytiniais mokytojos užsiima jų mėgstama veikla. Tėveliai jaučiasi saugūs ir ramūs vakarais, nes pasibaigus darbo valandoms gali ramiai grįžti iš kito miesto ar rajono, o taip pat dirbti darbovietėse, kuriose darbas organizuojamas pamainomis arba darbo valandos yra ne nuo 8 val. iki 17 val.

Siekiant sudaryti sąlygas mamytėms, kurios yra vaikų priežiūros atostogose arba vienos augina vaikelius, dienos eigoje susitvarkyti reikalus, pailsėti, nuvykti pas gydytoją įsteigta 4 val. lankymo grupę, skirta vaikučiams nuo 0 iki 3 metų. Grupės darbo laikas  – nuo 8 val. iki 12 val.

Akmenės rajono savivaldybės taryba pritarė tokiai veiklos krypčiai, nes rūpinasi savo gyventojų gerove. Buvo gautos lėšos, kurių dėka pertvarkyta  grupė pagal Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus tokio amžiaus vaikams (nupirktas vystymo stalas, įrengta vieta mamoms kūdikius pamaitinti krūtimi ir pan.).

Kiekvienais metais norinčių lankyti šią grupę skaičius augo, iškilo poreikis įsteigti dar vieną grupę. Ji veikia nuo 13 val. iki 17 val. Kai kurios mamytės 4 val. grupę renkasi dėl galimybės būti kartu su vaikučiu ir taip jį pratinti prie ikimokyklinio ugdymo, kitos mamytės džiaugiasi atsiradusia galimybe nueiti pas gydytoją, kosmetologę ar tiesiog pailsėti, pabūti su savimi. Informacija apie gerąją patirtį sklinda greitai, Akmenėje jaunos šeimos žino apie tokią galimybę ir ja naudojasi.

       Akmenėje orientuojamasi ir į šeimas, kurios augina vaikus ir  su judėjimo negalia. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyriuje „Atžalynas“ įrengta  grupė su keltuvu. Pačių grupių erdvės pritaikytos vaikams su judėjimo negalia (judėjimas ratu, be kliūčių).

Tokio lankstaus požiūrio poreikį padiktavo rajono realybė, kad nemaža dalis gyventojų dirba kituose miestuose ar rajonuose, neretai dirba dviejų pamainų darbo grafiku.

„Savivaldybei tai nėra našta. Atvirkščiai, jaučiame palaikymą ir pasididžiavimo jausmą, kad mūsų mieste ypatingas dėmesys skiriamas jaunoms šeimoms, atsižvelgiama į vaikų, šeimų ir vietos bendruomenės poreikius. Tėvams atsiranda laiko darbo paieškai, individualiai veiklai, pagaliau apsilankyti grožio salone ar pailsėti, o vaikučiai tuo metu ugdosi“, – apie asmeninio gyvenimo ir darbo balansą skatinančias priemones kalba Akmenės rajono savivaldybės darbuotoja Nijolė Lukauskaitė.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Čia pristatėme ketvirtą gerąjį pavyzdį – iš Akmenės. Bus daugiau.