Sustojus remonto darbams kelyje Kėdainiai – Cinkiškis ties Josvainiais, rajono vadovai kreipėsi į AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) atstovus su klausimais: kodėl darbai sustabdyti ir kada jie turėtų būti atnaujinti.

Šią savaitę gautas atsakymas labai optimistiškai nenuteikia

Savivaldybei atsiųstame LAKD rašte teigiama, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyrius 2023 m. liepos 11 d. informavo, jog kelio ruožo atkarpoje būtina atlikti archeologinius tyrimus: „<…> vykdant Kėdainiai – Cinkiškis kelio remonto darbus, Kėdainių gatvėje, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. atsidengė lauko akmenų grindinys.

Reikalaujama iki 2023-09-01 atlikti archeologinius tyrimus ir pateikti tyrimų pažymą, kurioje būtų suformuluotos išvados bei rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų, o darbai minėtoje kelio ruožo atkarpoje sustabdyti.

Josvainių kelio remonto rangos darbus atliekantis rangovas UAB „Autokausta“ atsisakė užsakyti atlikti archeologinius tyrimus rangos sutarties apimtyje, todėl Kelių direkcija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, turėjo skelbti konkursą minėtoms paslaugoms įsigyti.

Nesutaria ar archeologiniai tyrimai yra būtini

Pirmas konkursas neįvyko dėl tiekėjo pasiūlytos aukštos kainos, kuri 10 kartų viršijo konkurso biudžetą. Tik įvykus antrą kartą skelbtam konkursui, 2023-09-11 buvo sudaryta paslaugų sutartis archeologiniams tyrimams atlikti.

Konkursą laimėjusiai įmonei pradėjus rengti archeologinių tyrimų atlikimo projektą, buvo gautas preliminarus Kultūros paveldo departamento atsakymas, kad projektas net nebus suderintas, nes artėja į pabaigą archeologinių tyrimų atlikimo laikotarpis.

Todėl buvo parengta ir Mokslinei archeologinei komisijai 2023-09-26 pateikta archeologinių tyrimų poreikio įvertinimo pažyma.

Nors minėtoje pažymoje buvo pateikta paveldosauginė rekomendacija: „<…> Remiantis archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu aptiktas grindinys nėra archeologiškai vertingas (vėlyvesnis nei 1800 m.), todėl archeologiniai tyrimai šioje kelio dalyje nėra tikslingi. <…>“.

Tačiau komisija nutarė, architektūriniai tyrimai turi būti atliekami, kurių pagrindu dėl aptikto grindinio kultūrinės vertės nustatymo reikia kreiptis į Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybą.

Kol institucijos susirašinėja, prie pabaigos artėja darbų finansavimo terminas

Atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutartyje darbų atlikimo termino pabaiga yra 2023 m. gruodžio 10 d., Kelių direkcija negali komisijos nutarimu atlikti architektūrinius tyrimus, nes Rangos sutarties finansavimas – 1 900 278,84 Eur yra numatytas tik 2023 metams ir turi būti įsisavintas, kitaip jis bus grąžintas į biudžetą.

O 2024 m. finansavimas šiam objektui nėra numatytas, todėl paprastojo kelio remonto darbai būtų sustabdyti neapibrėžtam terminui.

Atsižvelgiant į tai, kad artėja žiemos laikotarpis, Kelių direkcija prašė leisti kelio ruožo atkarpoje, nuo kur rangos darbai yra sustabdyti, KPD nurodymu, užkonservuoti atkastą grindinį uždedant viršutinį dėvimąjį sluoksnį neatliekant žemės darbų ir nepaliečiant bruko.

LAKD teigimu, rangos sutartyje buvo numatyta atlikti tik paprastąjį remontą nekeičiant visos kelio konstrukcijos, t. y. neardant apatinių kelio konstrukcijos sluoksnių. Konservavimo darbai būtų atliekami visu pločiu, apimant abi kelio juostas siekiant užtikrinti projektinį aukštį atsižvelgiant į esamus kelio bortus, išlaikant ne mažesnį borto aukštį kaip 10 cm bei numatant sklandų dangų suvedimą.

Taigi kelininkai laukia galutinių išvadų ir leidimo tęsti kelio tvarkymo darbus. Jei leidimas nebus gautas, neaišku, kada darbai bus užbaigti.

Šaltinis ir nuotr. (lrytas.lt): Kėdainių r. savivaldybė