Kėdainiuose dygsta nauji kotedžų kvartalai ir net daugiabutis, tačiau seni daugiabučiai namai arti­miausiu metu bus atnaujinami gana vangiai. Viena iš priežasčių – gyventojų skolos komunalininkams, užkertančios kelią finansavimui gauti.

Pateikė 4 investicijų planus

Sausio 31 dieną baigėsi paraiškų daugiabučiams atnaujinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą pateikimo terminas. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) programą administruojanti Būsto energijos taupymo agentūra praneša gavusi 480 paraiškų iš 51 šalies savivaldybės.

Be trijų didžiųjų šalies savivaldybių, šiame, septintajame, kvietime aktyvumu pasižymėjo mūsų kaimynė – Ukmergės rajono savivaldybė, pateikusi 24 paraiškas. Gretima Jonavos rajono savivaldybė pateikė 17 paraiškų, kaip ir Plungė bei Švenčionys. Palangos miesto savivaldybė pateikė 22 paraiškas, Šilutės rajonas – 20, Telšių – 18, po 13 paraiškų gauta iš Kretingos, Prienų ir Šalčininkų.

Kėdainių rajono savivaldybės įmonė UAB „Kėdainių butai“ pagal šį kvietimą agentūrai pateikė 4 paraiškas su daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planais. Toks planas – tai dokumentas, kuriame detaliai įvertinamas namo energinis efektyvumas, šildymo ir kitų inžinerinių sistemų, stogo, sienų, fasadų būklė. Investiciniame plane taip pat pateikiami galimi renovacijos variantai ir konkrečių atnaujinimų pasiūlymai. Parengtas investicinis planas kartu su energinio naudingumo sertifikatu pateikiamas Būsto energijos taupymo agentūros vertinimui.

Laukia kito žingsnio

Pasak UAB „Kėdainių butai“ vyriausiojo inžinieriaus Mindaugo Latvio, minėti 4 daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planai šiuo metu su agentūra yra jau suderinti. Dabar laukiama kito žingsnio – paramos sutarties pasirašymo.

Šiuo metu agentūra pradėjo vertinti gautąsias savivaldybių paraiškas. Kaip teigiama Būsto energijos taupymo agentūros pranešime, kvietime numatyta 150 mln. eurų bendroms investicijoms ir 50 mln. eurų valstybės paramai. Vertinimo metu nustačius, jog kvietime numatyta lėšų suma viršijama, bus taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas.

Atnaujinti savo būstus norinčių gyventojų buvo ir daugiau – apie dešimt daugiabučių namų, bet jiems pateikti paraiškas sukliudė gyventojų skolos už komunalines paslaugas. Dėl skolų finansinė institucija nesuteikia lengvatinio kredito namo modernizavimo projektui finansuoti.

Jei kėdainiečių projektai bus įtraukti į finansuojamų projektų sąrašą, bus uždegta žalia šviesa keturių Kėdainių mieste esančių namų modernizavimui: atsinaujins po vieną Josvainių, Smilgos, Lauko ir Šėtos gatvių daugiabutį namą. Kaip ir kitais atvejais, bus įgyvendinamos energijos efektyvumą didinančios priemonės: sienų ir stogo apšiltinimas, šildymo sistemų keitimas, karšto vandens sistemų atnaujinimas, be to, kai kur gyventojai pasirinko pakeisti vertikalią ir horizontalią elektros instaliaciją, šiltinti cokolį, taip pat tvarkomos vėdinimo sistemos.

Modernizuoti – apsimoka

Gyventojams atnaujinti būstus, pasak pašnekovo, apsimoka, nes ne tik suteikiamas lengvatinis kreditas, bet ir valstybė kompensuoja 30 procentų investicijų, tenkančių energiją taupančioms priemonėms. Be to, galima gauti papildomą 10 proc. kompensaciją pagal klimato kaitos programą šildymo sistemų pakeitimui. „Toliau kompensuojamos visos išlaidos, susijusios su techninio projekto paruošimu, projekto ekspertize, projekto technine priežiūra ir administravimu“, – priminė M. Latvys.

Finansinę naštą palengvina ir po renovacijos gyventojams žymiai sumažėjančios sąskaitos už šildymą.

Valstybės parama teikiama nepasiturintiems gyventojams: jiems 100 proc. kompensuojamos tenkančios atnaujinimo projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, kredito draudimo įmoka, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos.

Kliuvinys – skolos

Kaip sakė „Kėdainių butų“ atstovas, atnaujinti savo būstus norinčių gyventojų buvo ir daugiau – apie dešimt daugiabučių namų, bet jiems pateikti paraiškas sukliudė gyventojų skolos už komunalines paslaugas. Dėl skolų finansinė institucija nesuteikia lengvatinio kredito namo modernizavimo projektui finansuoti. „Jų sąlyga – kad skolininkų name būtų ne daugiau kaip 10 procentų“, – modernizacijos planus stabdančią problemą minėjo pašnekovas.

Tiesa, šios vasaros viduryje darbai turėtų užvirti dar penkiuose miesto ir dviejuose Akademijos gyvenvietės daugiabučiuose. Pagal dar ankstesnį, šeštąjį, kvietimą finansavimą gavę projektai šiuo metu, pasak „Kėdainių butų“ vyriausiojo inžinieriaus, yra techninių projektų rengimo etape. Parengus techninius projektus, bus gauti statybos leidimai, skelbiami rangos darbų konkursai ir pradedami darbai. Statybos darbai užtrunka apie dešimt mėnesių, o visas modernizacijos procesas, nuo dokumentų rengimo pradžios iki galutinio taško – apie dvejus metus.

Būsto energijos taupymo agentūros duomenimis, nuo 2013 m. iki praėjusių metų pabaigos Kėdainių rajone buvo renovuoti 35 daugiabučiai namai.

Mažoji renovacija

Būsto energijos taupymo agentūrai iki liepos 1 d. galima teikti paraiškas ir vadinamajai mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama. Gyventojai, siekiantys ją gauti, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos diegimas.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Irmina Pryvalova

Panašios naujienos