Sugrįžtantys gandrai jau dairosi lizdų, kuriuose jie galėtų apsistoti, arba ima krautis naujus lizdus ant kokio aukšto stuobrio, bokšto, kamino, kartais net ant elektros stulpų, o tai ESO darbuotojams kelia papildomų rūpesčių.

Pagal galiojančius reikalavimus, ant elektros linijų atramų negali būti jokių pašalinių daiktų, mat pasitaiko atvejų, kai nuo elektros iškrovos ant atramų sukrauti gandralizdžiai suliepsnoja. Prilietę elektros laidus, gandrai neretai yra traumuojami elektros srovės, dėl krintančių lizdų kyla grėsmė ir žmonėms, o nutrūkus elektros tiekimui nukenčia elektros vartotojai.

Elektros linijų atramos nėra natūrali gandrų perimvietė, tačiau tokiose vietose šiems paukščiams kartais padeda įsikurti žmonės, iškeldami ant stulpo apskritą ratą ar kokį rėmą. Prašoma gyventojų to nedaryti.

„Raginame visuomenę atsakingai žiūrėti į paukščių apsaugą. Gandrų labui prašome gyventojų ar savivaldos bei visų rūpestingų žmonių rasti ir padėti gandrams įsikurti natūraliose perimvietėse – medžiuose, o ne ant elektros tinklo atramų“, – teigia ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas.

Lizdai perkeliami į saugesnę vietą

Gandralizdžių perkėlimo darbus ESO vykdo jau ne vienus metus. Bendrovė perkelia tik tuos lizdus, kurie kelia pavojų paukščiams, žmonėms ir elektros skirstymo tinklui. Šalindama gedimus ir suderinusi su Aplinkos apsaugos agentūra, bendrovė kasmet perkelia apie šimtą gandralizdžių. Per 2020 m. ESO perkėlė 102, pernai – 109 lizdus.

Tai atliekama stengiantis nepadaryti žalos paukščiams, perimvietes perkeliant ar paprasčiausiai sutvarkant taip, kad šios nekenktų elektros tinklui ir nekeltų grėsmės aplinkai ir žmonėms. Ant atramų tvirtinami specialūs metaliniai stovai, ant tokių naujų platformų paukščiai jau gali sukti savo lizdus. Tokios lizdavietės yra daug saugesnės.

„Nuoširdžiai rūpinamės kiekvienu gandru, siekiame, kad nacionalinis paukštis būtų tinkamai apsaugotas, o gyventojams galėtume užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą. Pastebėjus elektros tinklui grėsmę keliantį gandralizdį ir nurodžius konkrečią jo vietą, bendrovė saugiai jį perkeltų“, – į gyventojus pagalbos kreipiasi V. Žukauskas.

Parengta pagal ESO inf.

Panašios naujienos