ATLIKTI PAKARTOTINIAI MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  informuoja, kad buvo atlikti pakartotiniai maudyklų vandens kokybės tyrimai. Krakių tvenkinio ir Šušvės upės (Josvainių sen.) maudyklose vandens mikrobiologiniai parametrai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”  keliamus reikalavimus. Dvariškių karjero vandens tyrimai viršijo higienos normos reikalavimus. Šioje maudykloje nerekomenduojama maudytis.

Kėdainių r. VSB inf.