Kol valdžia postringauja apie orią senatvę ir rūpestį šeimomis, vos keliolika kilometrų už miesto gyvenantys tie patys senoliai ir jaunos šeimos jau trečius metus vargsta be vandens. Kėdainių rajono valdžia, žadėjusi įrengti vandens gręžinį ir vandentiekio tinklus Vilainių seniūnijos Gineitų kaime, persigalvojo ir lėšų šių metų biudžete nenumatė: pirmiausia ieškosianti geriausio techninio sprendimo.

Šuliniai išdžiūvo

Gineitų kaime dalis gyventojų jau trečius metus gyvena neturėdami vandens, pasikliaudami kaimynų pagalba, o kai kurie netgi priversti būstą nuomotis kitur. Įsikūrimo planus atideda ir sodybas renovuojantys naujakuriai.

Žmonės šiame kaime vandentiekio niekada ir neturėjo, jie naudoja tik šachtinių šulinių vandenį, bet dėl 2018 ir 2019 metais vyravusių sausrų vandens nebeliko. Pasak gyventojų, negelbėjo ir bandymas šachtinius šulinius pripilti atvežtu vandeniu: suleidus iš cisternos vandenį į šachtinį šulinį, vanduo iš šulinio visiškai išnyko. 

 „Tikėjomės, kad pradėjus lyti, vandens atsiras, deja, jo nepakanka. Štai aš ir mano vyras dirbame mieste, dieną nebūname namuose, grįžtame vakare, tai mums labai taupant, užtenka. O pas kaimynus skalbimo mašina net nenaudojama, dušas nenaudojamas, nes nėra vandens. Vyras prausiasi ryte, žmona vakare, kad vandens užtektų.

Tai dar ne viskas. Mes nelaikome gyvulių, o kaip gyventi tiems kaimynams, kuriems karvutė, vištos, daržas yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis? Nėra kuo laistyti daržų pavasarį, nėra kuo girdyti gyvulių. Vakar paskambinau vienai moteriai, kuri Gineituose gyvena nuo 2000 metų, ji net apsiverkė – sako, jeigu būčiau žinojusi, kad nebus vandens, nebūčiau pirkusi čia namo“, – gyventojų problemas vardijo Gineitų kaimo bendruomenės pirmininkė Sandra Dargužienė.

Gineitų kaimo bendruomenės pirmininkė Sandra Dargužienė tikisi, kad susibūrus į bendruomenę lengviau bus spręsti vandens problemą.

Teikė prašymą

Apie tai, kad Gineituose vanduo – gyvybiškai svarbi problema, savivaldybės administracijai adresuotuose raštuose dar 2019 metų gruodžio mėnesį pranešė kaimo gyventojai. „Žmonės šiuo metu geriamą vandenį perka iš miesto ir nešte parsineša iš už kilometro esančios autobusų stotelės. Daugelis kaimo gyventojų yra senyvo amžiaus neįgalūs žmonės, gaunantys minimalias pajamas, iš kurių negali pagerinti savo buities. Todėl prašome kuo greičiau spręsti šią problemą“, – viename iš raštų teigė Gineitų kaimo pakraštyje, vienkiemyje ūkininkaujanti Vilma Živatkauskienė, kaimo gyventojų vardu siūlydama į Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programą įtraukti vandentiekio įrengimą Gineitų kaime.

Pasak V. Živatkauskienės ir bendruomenės vadovės S. Dargužienės, Gineituose registruoti 27 gyventojų adresai, prie vandentiekio, jei jis būtų nutiestas, jungtis sutinka daugelis.

Numatė – vandentiekis bus

Tą patį 2019 metų gruodį atkeliavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atsakymas, kurį gavę žmonės viltimi gyveno visus praėjusius metus.

Paaiškėjo, jog teiktas prašymas dėl vandentiekio įrengimo Gineitų kaime buvo svarstytas Strateginio planavimo komisijos posėdyje, o po diskusijų, kaip rašoma rašte, „nutarta 2021 m. numatyti 50 tūkst. Eur vandens gręžinio bei vandentiekio tinklų įrengimui Gineitų kaime, bet ieškoti techninių galimybių situacijai spręsti 2020 m.“

„Aš atsakymą atspausdinau visiems gyventojams ir įmečiau į pašto dėžutes – kaip kalėdinę dovaną. Mes taip apsidžiaugėme“, – prisimena bendruomenės vadovė.

Gyventojams duoti pažadai dar nebuvo išgaravę ir baigiantis finansinę sausrą rajono biudžetui atnešusiems „pandeminiams“ 2020 metams. Planai įrengti vandentiekį atsispindėjo 2020 m. gruodžio 18 d. rajono tarybos sprendimu patvirtintame 2021–2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane. Eilutė dėl vandens gręžinio ir vandentiekio tinklų (apie 600 metrų) įrengimo Gineitų kaime buvo įtraukta į Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programą, numatant 2021 m. iš savivaldybės biudžeto tam skirti 50 tūkst. eurų.

Biudžeto projekte lėšų nėra

Tačiau tarsi šaltas dušas Gineitų gyventojus perliejo žinia, kad lėšų šiais metais vandens gręžiniui nežadama skirti. Gyventojams ir rajono tarybos nariams pateiktame svarstyti 2021 metų Kėdainių rajono biudžeto projekte, kurį parengė savivaldybės administracija, Gineitų kaimo vandens gręžinys ir vandentiekis tarsi išgaravo.

„Į mane, kaip į Tiskūnų seniūnaitijos seniūnaitę, kreipėsi sunerimę Gineitų kaimo gyventojai, pastebėję, kad į 2021 metų biudžetą nėra įtrauktas vandentiekio įrengimas šiame kaime. Todėl vasario 9 d. elektroniniu laišku kreipiausi į savivaldybės administraciją ir paprašiau skirti finansavimą Gineitų kaimo vandentiekio įrengimui, primindama, kad lėšos šiam projektui buvo numatytos strateginiame veiklos plane. Ši problema jau dvejus metus niekaip nėra sprendžiama, nors ji yra žinoma ir seniūnui, ir atsakingiems savivaldybės atstovams. Taip pat manome, kad tiesiant vandentiekio trasas tikslinga būtų numatyti ir nuotekų tvarkymo sistemą“, – sakė V. Živatkauskienė.

Svirtinis šulinys sodyboje / Asociatyvi nuotr.

Gyvena laukime

Tuo tarpu žmonės gyvena laukdami pažadėto vandentiekio. Pasak S. Dargužienės, praėjusiais metais gyventojai ir bendruomenę įsteigė pirmiausia todėl, kad suprato, jog pavieniui problemų – ir dėl vandens, ir socialinių – neišspręs. 

Gineituose ūkininkaujantis Vytautas Andrišiūnas pasakoja, kad dalijasi vandeniu su kaimynais: stato cisternas, pila vandenį ir veža kitiems gyventojams, taip elgiasi ir kiti, dar turintys vandens. „Mes ūkiui naudojame seną buvusio kolūkio vandens gręžinį, iš kurio tiekdavo vandenį į fermas, techniniams pastatams. Dabar vandens bokštas avarinės būklės. Anksčiau artezinis gręžinys siekė gal 100 metrų, bet dabar jis griūva, iš jo pajungti vandenį gyvenvietei nėra galimybių. Apskritai šiose vietose vanduo yra labai giliai, apie 60 metrų gylyje”, – sakė jaunosios kartos Gineitų gyventojas.

Stabdo persikėlimo planus

Netoliese Nevėžio upės įsikūręs kaimas dėl savo kraštovaizdžio ir istorijos (čia yra tarpukario Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro, diplomato Juozo Urbšio tėvonija, netoliese rašytojo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo tėviškė) patrauklus ir jauniems žmonėms. Jie čia mielai pirktų sodybas bei įsikurtų su šeimomis.

Galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų tikėjosi ir kėdainietė Jurgita Gasiūnienė su šeima. „Ruošiamės gyventi Gineituose, tačiau žinia, kad nebus gręžinio ir vandentiekio, sustabdė planus. Visus remonto darbus planavome atsižvelgdami į pažadą, kad vanduo bus. Po renovuojamu namu išvedžioti vamzdynai, bet dabar svarstome, ką daryti. Įsirengti gręžinį savo kieme būtų labai brangu. Mūsų šeimoje keturi vaikai, du iš jų su negalia. Įsigijome čia sodybą, nes norėjome vaikams erdvės, gamtos, ramybės. Ši vieta turi daug privalumų, ne tik labai ramu, bet ir kaimo istorija mus sudomino. Mes ne vieninteliai naujakuriai, turime ir kaimynus, kurių planai taip pat sustojo, nes nebėra vandens“, – pasakojo moteris, labai laukianti persikėlimo su vaikais į kaimą. Čia ji planuoja vykdyti ir savo įkurtos asociacijos „Mes kitokie vaikai“ veiklą.

Vytautas Andrišiūnas pasakoja, kad dalijasi vandeniu su kaimynais: stato cisternas, pila vandenį ir veža kitiems gyventojams, taip elgiasi ir kiti, dar turintys vandens.

Iniciatyvoms reikia valdžios palaikymo

Visiems esamų ir būsimų Gineitų kaimo gyventojų planams reikalinga infrastruktūra, be kurios būtų neįmanoma plėtoti ir smulkųjį verslą. Pavyzdžiui, teikti šiame krašte reikalingas piligrimų apnakvindinimo ar maitinimo paslaugas, kurių paklausa auga. Pro Gineitus driekiasi vienas iš piligrimų kelio „Camino Lituano“ etapų.

„Kaime yra negyvenamų namų ir atvyksta žmonių, besidominčių jų įsigijimu. Atvažiuoja pirkėjai, susižavi gražiais vaizdais, ramybe. Taip pat pamato, kad nėra vandens, nėra komunikacijų, taip nekilnojamasis turtas mūsų kaime tampa nepatrauklus. O tie, kurie nusipirko namus, tų darbai sustoja – tvarkydami atsimuša į tai, kad nėra vandens“, – pasakojo V. Andrišiūnas, gyvenimą mieste iškeitęs į Gineitus, kuriuose tebestovi daugiau kaip šimto metų senumo jo prosenelių ir senelių troba. Joje jaunasis ūkininkas, padedamas kaimo bendruomenės, pamažu kuria etnografinių buities daiktų saugotuves.

„Turime ir daugiau gražių planų, norime pasiūlyti piligrimams atsigaivinimo, poilsio stotelę. Tačiau reikia, kad tam būtų sukurta infrastruktūra. Dauguma gyventojų pasirengę sumokėti už prisijungimą prie tinklų. Mes neprašome valstybės paramos, mes prašome vandens“, – pagalbos šauksmą išsakė Gineitų kaimo bendruomenės pirmininkė S. Dargužienė.

Gineitų kaimo žmonės pasiryžę ir praeities palikimą išsaugoti, ir siekti, kad kaimas būtų patrauklus jaunoms šeimoms.

Dar nenusprendė, kaip padėti

Kėdainių rajono savivaldybės administracija glaustame atsakyme nurodė dvi pagrindines priežastis, dėl kurių šiųmetiniame rajono biudžeto projekte nenumatyta lėšų Gineitų kaimo vandens problemai spręsti.

Pirmiausia tai aiškinama lėšų trūkumu. „(Lėšos iš pradžių numatytos – red. past.) pagal strateginį projektą, kuris buvo patvirtintas, deja, nepakanka lėšų ne vienam projektui. Konkretus 2021 metų biudžetas yra planuojamas pagal realias turimas savivaldybės lėšas“, – rašoma savivaldybės mero patarėjos Jorūnės Liutkienės atsakyme „Kėdainių mugei“.

Taip pat nurodoma ir kita priežastis: „Finansavimas Gineitų kaimo vandentiekio  problemai spręsti nebuvo įtrauktas į biudžeto projektą, kadangi dar nėra pasirinktas vandentiekio įvedimo sprendimo techninis būdas.“

Panašios naujienos