Liepos 4 d. Jonavoje vyko pirmasis naujos kadencijos Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis, kuriame Kėdainių rajono savivaldybei atstovavo Kolegijos nariai Saulius Grinkevičius ir Valentinas Tamulis.

Posėdyje Kolegijos pirmininke išrinkta Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Kolegijos pirmininko pavaduotoju – Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Kolegijos sprendimu antrą kadenciją darbą tęs Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Simona Stočkienė.

Posėdyje Simona Stočkienė pristatė informaciją apie Kolegijos darbo tvarką, veiklą reglamentuojančius teisės aktus, procedūras, Kolegijos narių teises ir pareigas.

Posėdžio metu buvo svarstomas klausimas dėl Kauno regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Šį klausimą pristatė UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė Inga Muliuolė, kuri supažindino su pagrindinėmis užduotimis regionui ir savivaldybėms iki 2027 m. dėl komunalinių atliekų tvarkymo, pristatytas Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas 2021-2027 m., esama su atliekų tvarkymu susijusi situacija ir planuojama plėtra.

Posėdyje taip pat buvo priimti sprendimai dėl Kauno regiono projektų sąrašų pakeitimo:

-Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“’;
-Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“;
-Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“;
-Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“;
-Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“;
-Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Kitą Kolegijos posėdį žodinės procedūros tvarka numatyta organizuoti š. m. rugsėjo 6 d. Kėdainiuose.

Šaltinis ir nuotr.: Kauno regiono plėtros taryba