Paragintas Vidaus reikalų ministerijos ir neišgalintis suvaldyti situacijos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitete, nerandant teisinio pagrindo grąžinti Nijolę Naujokienę į pirmininko postą, meras Valentinas Tamulis vis tik sudarė darbo grupę tarybos veiklos reglamento tobulinimui.

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iš tarybos narių, valdančiųjų frakcijos atstovų Pauliaus Aukštikalnio, Alvydo Ardavičiaus, Indrės Fiodorovos; kitas frakcijas atstovauja Karolina Štelmokaitė, Virmantas Pikelis ir Jonas Talmantas. Darbo grupėje taip pat dirbs tarybos sekretorė Laura Rimdžiūtė ir savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Dalius Ramonas.

Tarybos darbo taisyklių kūrime dalyvauti mero potvarkiu įtraukti ir savivaldybės administracijos direktorius su pavaduotoju, kurie į šias pareigas yra skiriami tos pačios rajono savivaldybės tarybos.

Tame pačiame mero potvarkyje – nurodymas darbą atlikti iki vasario 15 d.
Nors V. Tamulio potvarkis pasirašytas sausio 22 d., P. Aukštikalnis, paskirtasis darbo grupės pirmininkas, pirmąjį posėdį sušaukė tik po dviejų savaičių, vasario 5 dieną.

Kaip P. Aukštikalnis pristatė darbo grupei, jis buvo skirtas darbo formų aptarimui. Išklausius posėdį, susidarė įspūdis, kad darbo grupė suburta tik vieno klausimo sprendimui – tarybos komitetams vadovaujančių asmenų atleidimo ir skyrimo tvarkai nustatyti.

Tačiau darbo grupės reglamento pakeitimui nariai Karolina Štelmokaitė ir Virmantas Pikelis pasiūlė, jų manymu, svarbesnių reglamento punktų pakeitimų.

V. Pikelis siūlo šį kartą atsakingiau atsižvelgti į tarybos veiklos reglamento pakeitimus, primindamas praėjusią vasarą vykusio reglamento keitimo patirtį, kuomet nebuvo atsižvelgta į opozicijos teiktas pataisas, dėl ko dabar taryba negali sklandžiai dirbti.

Kitas reglamento keitimo darbo grupės posėdis turėtų įvykti šią savaitę.