Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriumi, 2023 m.
rugpjūčio 14 d. atliko Kėdainių rajono maudyklų vandens ir smėlio tyrimus.

Vandens kokybės tyrimai atlikti 18–oje maudymosi vietų.

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių.

Vadovaujantis higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Atlikus Ašarėnos (Pelėdnagių sen.), Keleriškių (Kėdainių m. sen.), Bartkūniškio (Kėdainių
m. sen.), Angirių (Josvainių sen.), Akademijos (Dotnuvos sen.), Gudžiūnų (Gudžiūnų sen.),
Aristavos (Vilainių sen.), Labūnavos (Pelėdnagių sen.), Krakių (Krakių sen.), Juodkiškio tvenkinio
(Vilainių sen.), Pėdžių (Pelėdnagių sen.), Babėnų (Kėdainių sen.), Dvariškių karjero (Truskavos
sen.), Nevėžo upės ties Skongailio g. (Kėdainių m. sen.), Justinavos (Kėdainių m. sen.) ir Pašilių
sodais (Pelėdnagių sen.), Šušvės upės (Josvainių sen.) ir Dotnuvėlės užtvankos (Dotnuvos sen.)
maudyklų vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Vykdant, Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, sekantys vandens tyrimai bus
atlikti 2023 m. rugpjūčio 28 d.


Parengė Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės
sveikatos stebėseną Agnė Ruzgutė.