Gegužės–birželio mėn. Josvainių kultūros centre įvyko XXVI Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventės „Atspindžiai“ Kėdainių rajono vietinis turas.

Apžiūros vertinimo komisija Akademijos kultūros centro mėgėjų teatro grupės spektaklį „Mlečkos rožynai“ atrinko dalyvauti ir atstovauti Kėdainių rajonui regioniniame konkurso ture.

Kas dvejus metus organizuojamame mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ vietiniame ture šiais metais dalyvavo ir spektaklius pristatė keturi rajono kultūros įstaigose veikiantys teatrai.

Akademijos kultūros centro Dotnuvos skyriaus suaugusiųjų mėgėjų teatro grupė parodė spektaklį „Kol pakils vėjas“, režisierė Danguolė Špokienė.

Truskavos kultūros centro mėgėjų teatras „Mincelis“, pristatė spektaklį „Mano gyvenimo kelias“, režisierius Kęstutis Valionis.

Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatras pretendavo į kitą „Atspindžių” turą su spektakliu „Prisilietimas prie laiko – auksinė atmintis“, režisierė Asta Čiapaitė.

Laureatu išrinkta Akademijos kultūros centro mėgėjų teatro grupė, spektaklis „Mlečkos rožynai“, režisierė Erika Usevičiūtė.

Regioninis turas vyks 2023 m. spalio–lapkričio mėn. Apžiūrą organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės, kultūros centrai.

Apžiūros šventės „Atspindžiai“ tikslas – skatinti suaugusiųjų mėgėjų teatrų plėtrą, meninio lygio augimą, regionų teatrinių tradicijų bei nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą.

Kėdainių r. savivaldybės inf. ir nuotr.

Viršelio nuotraukoje – scena iš „Mlečkos rožynų”.