800px-Kedainiai2._2007-05-06Kauno  arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu kun. Vincas Kudirka atleidžiamas iš Kėdainių šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų.

Kitu dekretu kun. Audrius Martusevičius yra atleidžiamas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro bei Kauno universitetinių klinikų kapeliono pareigų ir skiriamas Kėdainių šv. Juozapo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.