Nors vyresni žmonės kartais koneveikia jaunimą, esą jis tik sėdėti prie kompiuterių, šiukšlinti, triukšmauti ir viską laužyti linkęs, to tikrai negalima teigti apie visus jaunus asmenis. Kėdainiuose yra gražaus jaunimo, kuris savo elgesiu ir darbais džiugina aplinkinius. Štai, Šv. Juozapo parapijos jaunimas Žolinės šventei išpuošė ne tik bažnyčią, bet ir šventorių.

Nors rugpjūčio viduryje švenčiama Žolinė kai kam asocijuojasi su vasaros ir rudens sandūra, vasaros darbų pabaigtuvėmis, tikroji šios šventės prasmė yra religinė. Tądien visose katalikų bažnyčiose minima Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė.

Pasakojama, kad apaštalai atidarę Marijos kapą, nerado jos kūno – tik gėles, todėl net iki šių laikų yra išlikusi tradicija per Žolinę neštis į bažnyčią gėlių, žolynų, vaistažolių ar javų puokšteles, taip pagerbiant Dievo sūnaus Motiną. Buvo tikima, kad ji, užbaigusi žemiškąjį gyvenimą, su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Šį tikėjimą 1950 m. popiežius Pijus XII  paskelbė kaip Dievo apreikštą dogmą.

„Švenčiausioji Mergelė Marija yra visų mūsų Motina, kuri stiprina mus maldoje, išklauso prašymus ir užtaria mus pas Dievą. Šiandien skirkime jai savo maldas ir padėkas, viską, ką turime širdyje, sudėkime į gailestingosios Motinos rankas, prašydami, kad ji ir ateityje iš aukštybių mus saugotų. Paveskime jos globai tiek save pačius, tiek ir savo gyvus ar mirusius artimuosius, melskimės, kad būtume apdovanoti malonėmis iš neišsenkančio Dievo ir Mergelės Marijos lobyno“, – Šv.  Juozapo bažnyčioje aukodamas iškilmingas šventąsias mišias ir šventindamas tikinčiųjų atsineštus žolynus sakė kun. Mindaugas Alekna.

Dvasininkas nuoširdžiai padėkojo parapijos jaunimui, kuris kartu su savo vadovais Žolinių šventei papuošė bažnyčią ir šventorių.

Puošia jau ketverius metus

Pasak jaunimo vadovės Zitos Kairaitytės, iškilmei ruoštasi iš anksto. Darbas prasidėjo dar prieš Žolinę, nes reikėjo ne tik sugalvoti, kaip papuošti bažnyčią ir šventorių, bet ir pasirūpinti šiam darbui reikalingomis priemonėmis.

 „Su nuolatine, nuoširdžia mūsų pagalbininke ir patarėja, dailės mokytoja Marija Burneikiene pasidaliję kūrybinėmis idėjomis ir įgyvendinimo planu, jaunuoliai šventoriuje sukūrė dvi instaliacijas „Marija Regina Mundi – Marija Pasaulio Karalienė“ ir „Nekalčiausioji Marijos širdis“. Tam tikslui jie iš anksto laukuose buvo prisiskynę žolynų ir gėlių, „apgenėję“ draugų gyvatvores, aplankę močiučių daržines, prisirinkę įvairios gamtinės medžiagos.

Pradžioje pasimeldę prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus ir prisiminę šios šventės ištakas, jaunuoliai kibo į darbus. 

Vieni šventoriuje ant pievelės iš virvelių dėliojo kompozicijos ornamentą, kiti rišo puokšteles, iš šieno vijo vainikų pagrindus, treti vyko skinti saulėgrąžų, kuriomis buvo išpuošta bažnyčia.

Po kelių valandų darbo galėjome pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Dirbome tam, kad ir į bažnyčią ateinantys žmonės galėtų visu tuo pasigrožėti.

Dėkojame visiems, kurie pasitikėjo jaunimu ir padėjo įgyvendinti mūsų sumanymą“, – parapijos jaunimo vardu kalbėjo Zita Kairaitytė.